Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

คำภาวนาอาศัยพระนางมารีอาย่อมสมควรกว่า ความศรัทธาภักดีต่อพระนางมารีอาที่ถูกต้องก็คือ พระนางจะพาลูกๆ ของพระนางทุกคนไปหาพระเจ้า “ เข้าหาพระเยซูเจ้าผ่านทางแม่พระ ” เป็นคำพูดเตือนใจเราคริสตชนอยู่เสมอ การแสดงความศรัทธาภักดีต่อพระนางมารีอาอาจสามารถแสดงออกได้หลายอย่างเช่น
1)การสวดภาวนา
2)การทำนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์
3)การแห่พระรูปแม่พระ
4)การประพฤติเลียนแบบฤทธิ์กุศลอันดีงามต่างๆ ของแม่พระ
( คัดจากหนังสือ “ ความเชื่ออันเป็นชีวิต ” โดย พงศ์ ประมวล ฯลฯ )
วันฉลองแม่พระที่สำคัญ
1 มกราคม สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเป็นเจ้า
2 กุมภาพันธ์ แม่พระถือศีลชำระ(ถวายพระกุมารในวิหาร)
11 กุมภาพันธ์ แม่พระเมืองลูร์ด
25 มีนาคม สมโภชแม่พระรับสารจากอัครเทวดาคาเบรียล
13 พฤษภาคม แม่พระฟาติมา
2 กรกฎาคม แม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ
16 กรกฎาคม แม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล
15 สิงหาคม สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
22 สิงหาคม พระนางมารีย์ราชินีแห่งสากลโลก
8 กันยายน แม่พระบังเกิด
15 กันยายน แม่พระมหาทุกข์
7 ตุลาคม ระลึกถึงแม่พระแห่งสายประคำ
21 พฤศจิกายน แม่พระถวายองค์ในพระวิหาร
8 ธันวาคม สมโภชแม่พระปฎิสนธินิรมล
Wait while more posts are being loaded