แนะนำชมรมส่งเสริมทักษะการใช้ไซีทีและให้บริการด้านไอซีทีครับ ชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นศ.สมัครเป็นสมาชิกและใช้บริการได้ครับ http://clubyru.blogspot.com/?m=1 ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารไอทีครับ

Post has attachment
แนะนำ Google for Education ระหว่าง "กิจกรรมทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและ การใช้ห้องสมุด" โดยวิทยากรรุ่นใหม่ YRU Google Ambassador มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมมากกว่า 2,000 คน

https://plus.google.com/events/c67t32uca8as3vkkgsgvjobhtus?authkey=CKqRitT9lua93AE

Post has attachment

Post has attachment
ความสำคัญของความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ยุคดิจิตอลหรือในยุคปัจจุบัน ศตวรรษที่ 21 นักศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ควรศึกษาและตั้งใจฟังคลิปนี้ครับ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน https://www.youtube.com/watch?v=q1ENn2nsO5M

Post has attachment
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับว่า--->
<< การเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ของสถาบันอุดมศึกษาต้องเปลี่ยนแปลง
โดยเน้นหลักวิธีคิดในการพัฒนาโปรแกรม >>
http://thanachart.org/2015/01/15/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E/

Post has attachment
แนวทางการออกแบบ Web Application
http://www.goodui.org/

Post has attachment

หัวข้อโครงงาน "ระบบฐานข้อมูลหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คนใดสนใจ มีอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่วยเป็นที่ปรึกษา รับประกันจบตามเวลาและ Project นำไปใช้ประโยชน์จริงครับ

  สนใจติดต่อครับ 084-1968099 หรือคุณรอปิมิง อาคารไอที มรย. ชั้น 2

Post has attachment
https://sites.google.com/a/xperiaevent.com/google-for-education-yru/ ข้อมูลประกอบการอบรม Google for Education YRU สำหรับผู้สนใจในการอบรมครั้งต่อไป โปรดติดตามข่าวครับ

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded