Post has attachment
Niemand van ons leeft voor zichzelf, ...... Als wij leven, leven wij voor de Heer. ......... Wij horen bij onze Heer Jezus Christus, in heel ons leven .......... Want Christus is gestorven en opgestaan om Heer van ons allemaal te zijn. Hij is onze Heer, zolang we leven. En hij blijft onze Heer als we gestorven zijn. Romeinen 14:7 - 9 

Ons leven behoort aan God toe. Hij heeft gaven en talenten aan ieder mens gegeven. Deze gaven en talenten komen tot Zijn recht, wanneer we vanuit onze wandel met de Heer ons leven in Zijn hand durven toe te vertrouwen. Het gaat niet om ons, maar Hij wil Zich laten zien door ons heen. 

Een computer die niet online is, heeft geen internet. Een leven dat niet wedergeboren is en vervult met de Geest van God heeft geen connectie met de Heer om vanuit Zijn kracht, liefde en wijsheid te gaan om Hem bekend te maken aan een schepping die wacht op het openbaar worden van de Zoon / zonen van God. 

Wij mogen een instrument zijn in Gods hand en vrucht dragen, waarin en waardoor wij Hem prijzen en de eer geven. Klankbord voor God zijn is ons leven afstemmen op het spreken van God en dat door ons spreken, handel en wandel als een getuigenis van Zijn Naam aan de wereld laten horen en zien. 
Wait while more posts are being loaded