Post has shared content
#دنيا-المتاعب
لايادنيتنا تتعبي المسكين وتثقلي فوق اللغلبان وتدمري مشاعر البسيط لايادنيتنا كبيرت عليك الغلابة والضعفاء ولاماستحملتيش عيش المساكين ورزقهم
ليهم رب يرحمهم من عذابك يادنيا
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
اه ليس لي لكنه في قلبي دائما ❤
Photo

Post has attachment
#لــــيتني كــــنت طــــائر الســــﻻم
أو ورده وعــــطرها يــملئ المــكان
#لــــيتني حــــلم يكـــون لـــلواقع
و يـــــــــكون بـــــــــر الأمــــــــــان
#لــــــــيتني رســـــــالة أمــــــــل
تـــــحمل الــــفرح لكــــل مــــشتاق
#ليــــتني اســــتطع ان امــــــــحو
قــــــــســــــــــــاوت الـــــزمــــــــن
والــــــــــــم الـــــــــــفـــــــــــــراق
ولــــكن ﻻ امــلك ســــواء الــدعاء
#الى-كل- قلب ❤ احرقه-الاشتياق
Photo

Post has attachment
سوف نبقى نكتب ﻷننا في الحروف التي نكتبها نفرغ
هموم ونتخلص من فائض دموع ونداوي بقايا جراح
سوف نبقى نكتب لكل شيء يستحق أو عن كل شيء يمثل قضية الكتابة هي ليست حروف بقدر ماهي عقاقير دوائية
#أو-ر-صا-صات-حقيقية
مادام قلمك على قيد الحياة فأنت أيضا على قيد حالة كتابية ………….✎


Photo

Post has attachment
😢 (حلب) 😢

بعـدكـــــ هـــون👈❤

ومكــانك مابيشغلو هوا
بضلك بتتعـــرشي متل الملوك
عحــيطان الجــنه بتتعربشي
رغم وجعــك غيــر الضحكه
ماـــــــبتفـــــــرئي
وريــــحه عــــطركــــ بـــ❤ــدم
الـــــشهداء فـــواحه والكـل من عطرها
غــيران وعليها شال سلاحا

الكـــ الله ياجنه عـآأرضــو رغم خرابا
Photo

Post has attachment
اغنيه رائعه ل علي الحميد
أشبيه حب هل أيام يومين مابيطول😢

Post has attachment
هِلَ تّعٌتّقِدِ أّنِګ تّنَِّسأّنِيِّ
لَمَجِردِ أّنِګ أّنِشٍغٌلَتّ
بِشٍخَصٌ ثّأّنِيِّ
ګلَأّ أّعٌدِګ بِأّنِګ
َّستّردِدِ أَّّسمَيِّ
قِبِلَ أَّّسمَهِأّ
وَِّسيِّګوِنِ جَِّسمَيِّ
بِيِّنِ جَِّسمَګ وِجَِّسمَهِأّ
َّسأّشٍغٌلَ تّفِّګيِّرګ ګلَمَأّ
جِلََّستّ وِحٌدِګ
َّسأّدِغٌدِغٌ مَشٍأّعٌرګ ګلَمَأّ
عٌدِتّ بِمَخَيِّلَتّګ لَذّګريِّأّتّ
مَرتّ وِلَمَ تّنِتّهِيِّ
Photo

Post has attachment
حسبالك طحت لاعمي غلطان
حسافه انباع حبي بسعر خسران
وحصد غيري ثمر تعب التعبته
خليتك حبيبي بكلبي شريان
مثل ناطور وسفه وتالي بكته
تحملني الغلط وتصير زعلان
وتلف وتدور مني تريد فلته
مبروك عالحب الجديد والف عالخير
وسهم غدرك يغالي بكلبي شلته
حسبالك طحت لاعمي غلطان
الذهب يبقى ذهب مهما صهرته
Photo
Wait while more posts are being loaded