Post has attachment
23-09-2017... i co dalej?
Czyli nasz mały manifest na „koniec świata”


Zapewne wielokrotnie, z powodu kataklizmów i nagłych zmian klimatycznych, życie na ziemi było o krok od unicestwienia. Mogło przestać istnieć, a jednak, mimo okresowych załamań i regresów, trwa, rozwija się i (jak widać), ma się całkiem dobrze.
Warto uświadomić sobie, że pierwszorzędnym i chyba jedynym, choć do końca niezrozumiałym (dla nas)  ”paradygmatem”, jaki towarzyszy Życiu jest (PRZE)TRWANIE.
Forma w jakiej ono przetrwa, wydaje się być sprawą drugorzędną.
Tą formą wcale nie musi być człowiek.

Wszystko ponad ten „paradygmat”, wszystkie „-izmy” i „-logie”, są jedynie ludzką próbą wyjaśnienia, usprawiedliwienia, obłaskawienia... a nawet zaprzeczenia temu niezmiennemu i surowemu, lecz jakże pięknemu prawu (oraz instynktom).

Tym co zapewnia trwaniu niezliczone szanse na kontynuacje, jest różnorodność w jakiej przejawia się Istnienie.
Jesteśmy częścią tej różnorodności i dlatego dla osiągnięcia pełni ludzkiego życia niezbędne jest zarówno jej poszanowanie, jak i odkrycie w niej i w jej porządku, swojego prawdziwego miejsca, przynależnego nie tylko całemu naszemu gatunkowi i całemu stworzeniu... ale każdemu z nas z osobna.


k & r

Post has attachment

Post has attachment
https://www.youtube.com/watch?v=1DTzs0TU7Hs&t=579s
. HAIL THE ANCIENT PATHS
. BEYOND THE HOLLOWED DEAD
. HAIL OLD GIANT ASH
. A SACRAFICE BEYOND DEATH

- DRAUGADR´OTTINN -

. HAIL THE WYRD OF OLD
. SEIDR OF ANCIENT ASH
. HAIL KVASIR'S BLOOD
.A GIFT FROM WODEN

-TO TEAR A HOLE BETWEEN WORLDS -
-TO WALK WYRD WITH THE WISDOM OF YEW -

Post has shared content
Cudze chwalimy swego nie znamy...


Swiatowid, tj. Sventovit, tj. Swiat(ł)ovit, tj. Światłowił - Widzący/Znający (widzieć - wiedzieć) Świat, tj. Święty Pan (vit - pan), tj. Pan Świat(ł)a, tj. Samowijące (się)/Samorodne Światło.

Symbolicznie ujęty w pierwotnym znaku swastyki, swargi, swarzycy, której kształt, nieprzypadkowo, jest również kształtem naszej galaktyki - Drogi Mlecznej, a także wirów energii oraz odwzorowaniem „wędrówki” Słońca po nieboskłonie.
4 ramiona swastyki odpowiadają, czterem twarzom zbruczańskim posągu Svętovita/Światłowiła, czterem emanacjom boskiej mocy Jednego i ich atrybutom, oraz czterem podstawowym elementom/żywiołom i czterem kardynalnym kierunkom, przejawiającym się, na różne sposoby, na trzech poziomach rzeczywistości (ilustracje poniżej).

Żywioł piąty (pierwotna) materia symbolicznie reprezentowana przez element ziemi („uziemienie”,„osadzenie”, „gniazdo”), powstająca ze zjednoczenia owych 4 podstawowych żywiołów, jest święta i doskonała, gdyż w niej zawarta jest jak piasta/oś w kole, wieczna zasada, która sama pozostając w bezruchu tworzy (porusza) wszystko co istnieje.
Ta wieczna zasada jest „pionową” osią swastyki (i posągu), jak i tajemnym źródłem oraz punktem zjednoczenia owych czterech żywiołów, i trzech poziomów. Nieruchomym axis mundi*, mitologicznym świętym Drzewem Życia i Wielkm Odwiecznym Bezimiennym Duchem.

________________
* „Axis mundi (z łac. „oś kosmiczna”, „oś świata”) – idea środka świata, uważanego za stabilny element Wszechświata. Według wierzeń na osi następuje zatrzymanie czasu, przez co możliwy jest pełny kontakt zarówno z przeszłością, jak i przyszłością.”

aoIlustracje:

1.  Swarzyca Kruszwicka wmurowana w ścianę kolegiaty kruszwickiej, najstarszy zachowany wizerunek swarzycy/swastyki na ziemiach polskich.
2. Swastyka Indyjska.
3. Nasza galaktyka, zwana również Drogą Mleczną. Według ostatnich odkryć, posiada ona cztery ramiona, a nie jak wcześniej sądzono dwa
http://odkrywcy.pl/martykul.html?kat=1037755&wid=16287336
4. Tzw Światowid ze Zbrucza (a w zasadzie Świętowit/Svętovit) - czterościenny słup z wizerunkami słowiańskich bóstw - personifikacja kosmologii słowiańskiej oraz materialny przekaz pradawnej Wiedy/Wedy.
Kamienny posąg pochodzący z około IX-X wieku, wydobyty w 1848 roku z rzeki Zbrucz w pobliżu wsi Liczkowice na Podolu. Rysunek zgodnie z pierwowzorem wykonany przez Ratomira Wilkowskiego.
5.Svętovit wg wizji Maksyma Suchariewa.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
04.09.2017
5 Photos - View album

Post has shared content
Opada zasłona Kalijugi, powracamy do samoświadomości, również poprzez odkrywanie naszej prawdziwej historii i dziedzictwa.

Post has attachment

Post has attachment
PhotoPhotoPhoto
06.09.2017
3 Photos - View album

Post has attachment
https://www.youtube.com/watch?v=omwAtu6qSqI
Osi and The Jupiter - " Uthuling Hyl" full album. Release date is 9/9/17
FFO Wardruna, Forndom, Ulver, and more
#neofolk #osifolk #nordicfolkmusic #deathworship #algiz #norsepaganism #heathenism

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded