Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
✍✍✍دبيژن ✍✍✍
ئةگةر كةسةكي ژ دل حةش تةكربيت!
دي هةر بوتة زفريت......!!!
بةلي راستييا في چةندي؛؛
ئةگةر ژدل حةشتة كربا......
چ جارا تو نةدهيلاي.....!!!
Prince 👑 Heart ❤️
Photo

Post has attachment
ئیکه م که لیمه ته کیشک دیت بکه ت کومینتی دا 😂😂تنی بو دلخوشیا وه یت ریزداره 😍😍
Photo

Post has attachment
السلام عليكم
Photo

Post has attachment
(ئه فلاتون-به خته وه رى)

-هه ر كه سه كئ باشى و تئگه هشتنا خه لكى لنك يا گرنگ بيت،بئ گومان ئه و يئ به خته وه ره.

-به خته وه ريا گومه لگه هئ گرنگتره ژ يا تاكى.

-كه سئن داد په روه ر دئ د به خته وه ربن.

-به خته وه رى به رده وام ژ قومارئ د ره ڤيت.
Photo

Post has attachment
ل ژیانێ دا بەرامبەر دوو کەسان خو بێ دەنگ دکەم🤐 :

یێ ئێکێ : ئەگەر کەسەکی شعور نەبیت و تێنەگەهیت .

و یێ دووێ : ئەگەر کەسەک گەلەک حەش من بکەت
Photo

Post has attachment
مرۆڤ بوون رامان ئه وه....
دلان نەشکێنی💔
چاڤان نەگریێنی😢
حسبي الله ونعم الوكيل😔
چونکي الله هەميي تشتان دبینیت☝
...............10:10................
Prince 👑 heart ❤️
Photo

Post has attachment
السلام عليكم
Photo
Wait while more posts are being loaded