Post has shared content
Son dönemde çocuk kaçırma olayları ile ilgili ilginç tespit, mutlaka izleyin...

Post has attachment
Allah adına hükmetmeyenler; ege­menlikleri altındakiler! çeşitli gruplarabö-ler; onları zaafa düşürür; yeryüzünde fe­sat çıkartır ve bozgunculuk yaparlar.

c) Cahili hükümlerle hükmeden kimse­ler, egemenlikleri altında bulunan kimse­lerin olayları sağlıklı bir şekilde değerlen­dirmelerine imkan bırakmayacak şartlar oluştururlar; gerçekleştirdikleri kültür ya­pısı ve eğitim ortamı ile insanları sağlam ve gerçekçi yargılarda bulunma İmkanın­dan yoksun bırakırlar.

d) Allah'ın hakimiyetini, dolayısıyla ilah-lık ve rablığını reddedenler; egemenlikle-rinikaybetmek korkusuyla gerçeklerin an­laşılmaması, ilahlıklarının sahteliğinin or­taya çıkmaması için özellikle çaba harcar­lar (Kasas, 28-


Photo

Post has attachment
Abone olmayı begenmeyi unutmayın yorum size kalmis

Post has attachment
Abone olmayı begenmeyi unutmayın yorum size kalmis

Post has attachment
Abone olmayı begenmeyi unutmayın yorum size kalmis

Post has attachment
Abone olmayı begenmeyi unutmayın yorum size kalmis

Post has attachment
Abone olmayı begenmeyi unutmayın yorum size

Post has attachment
Abone olmayı begenmeyi unutmayın yorum size kalmis

Post has attachment
Abone olmayı begenmeyi unutmayın yorum size kalmis

DİN EĞİTİMİ ve DİNİ FAALİYETLERİN SORGULANMASINA YÖNELİK 7 TESPİT 10 SORU
* Okullarda din dersleri artarken gençler dinden uzaklaşıyorsa,
* Dini faaliyetler artarken din dışı akımlar güçleniyorsa,
* Din eğitimi/öğretimi veren kurumlar artarken içindekilerin niteliği azalıyorsa,
* Camilerin sayısı artarken cemaat azalıyorsa,
* Din anlatanlar artarken ahlaki yozlaşma da artıyorsa,
* Âlimlerimiz “derin!” dini konuları tartışırken halkımız dini cahillikte derinleşiyorsa,
* Dindarlık artarken ahlaklılık azalıyorsa,
BU İŞTE BİR YANLIŞLIK VAR DEMEKTİR!
Oturup düşünmeli ve “Nerede yanlış yapılıyor?” sorusunun cevabı aranmalı.
Bu soruya sağlıklı cevap verebilmek için şu konuların korkmadan çekinmeden irdelenmesi ve sorgulanması gerektiği kanaatindeyim.
1. Dini doğru anlamak için Kur’an bütüncül bir bakış açısıyla ve indiği dönem göz önünde bulundurularak okunuyor mu?
2. Dini rivayetlere ve gelenekte oluşmuş düşüncelere Kur’an onay veriyor mu?
3. Dini faaliyet ve din eğitiminde Kur’an’ın ve onun uygulayıcısı Hz. Muhammed ölçü alınıyor mu?
4. Anlatılan din çağımız insanına hitap ediyor mu?
5. Din eğitiminde kullanılan din dili çocuklara ve gençlere uygun mu?
6. Din derslerinin içerikleri (müfredat) dinin aslına, çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarına ve bilimsel bulgulara göre oluşturuluyor mu?
7. İnsanları camilerden uzaklaştıran şey acaba camilerde kullanılan ötekileştirici, dışlayıcı din dili olabilir mi?
8. Din anlatanlar acaba dini anlattıkları insanlardan daha donanımlı mı?
9. Din âlimleri halka inebiliyor mu?
10. Din eğitimi/öğretimi ve dini faaliyetler “Din güzel ahlaktır” ilkesi ile yapılıyor mu?
Wait while more posts are being loaded