Vận chuyển hàng hoá Thái Lan về Việt Nam.
Mở cửa mỗi ngày từ 08:30-21:00

Đường bay - Đi mỗi ngày.
1 Ngày đến các sân bay quốc tế tại VN.
Đường bộ:
2 ngày xuất phát 1 chuyến.
3 ngày đến Việt Nam kể từ khi xuất phát.
4 ngày đến Nha Trang.
5 ngày đến Đà Nẵng.
6 ngày đến Hà Nội.
Đường Thuỷ:
7 ngày sau khi cắt mán.

Liên hệ:
🇻🇳0903393978VN 🇹🇭0869083918TL
ship3978@gmail.com
Wait while more posts are being loaded