Post has attachment
هزاران سال جنایات آدمی را چگونه درک کنم و هنوز این روش ادمی ادامه دارد چه باید کرد
Photo

ما برای این بدنیا آمدیم تا برای جهان و جهانیان مفید باشیم و سود رسان باشیم
Wait while more posts are being loaded