سلام وقت بخیر زلقی هستم کارشناس نفت وگاز درمورد تامین سرمایه جهت پروژه های اکتشاف وبهره برداری نفت وگاز درایران چنانچه توانایی تامین سرمایه گذاری رادارید لطفا جهت مذاکره اعلام امادگی بفرمایید 09358551352زلقی

Post has attachment
Happy New year 2016 to all our colleagues & clients
our  wishes for you, great start for Jan, love for Feb, peace for March,No worries for April, fun for May, joy for June to Nov, happiness for Dec.Have a Lucky and Wonderful 2016!

سال نو مبارک سال 2016 به همه همکاران و مشتریان ما 
خواسته های ما برای شما، شروع عالی برای جان، عشق برای فوریه، صلح را برای مارس، هیچ نگرانی برای آوریل، سرگرم کننده برای ماه مه، شادی برای ژوئن-نوامبر، شادی برای Dec.Have 2016 خوش شانس و شگفت انگیز!
Show less
Photo

Post has attachment
TITANIC GROUP LONDON
گروه تایتانیک لندن 1

سفرهای توریستی و تجاری به لندن راحت تر # ویزا و اقامت انگلستان با وکلا  # تجارت با شهر لندن مرکز اقتصاد دنیا ؟ آسان # ورود به کالج و دانشگاه انگلستان با کارشناشان # کار و استخدام با مشاوره شرکت هلدینگ لندن # شرکت در نمایشگاههای پزشکی . آرایشی . لباس . تجاری . توریستی و ؟؟؟ #دیدنهای لندن # 

با دوستی با ما موجب گسترش تجارت و توسعه گردشگری  ایرانیان شویم .

 منتظر ایمیل: INFO@MTC-GROUP.Co.UK
موبايل چت 00447530111138
Photo

Post has attachment
TITANIC GROUP LONDON
گروه تایتانیک لندن 1

سفرهای توریستی و تجاری به لندن راحت تر # ویزا و اقامت انگلستان با وکلا  # تجارت با شهر لندن مرکز اقتصاد دنیا ؟ آسان # ورود به کالج و دانشگاه انگلستان با کارشناشان # کار و استخدام با مشاوره شرکت هلدینگ لندن # شرکت در نمایشگاههای پزشکی . آرایشی . لباس . تجاری . توریستی و ؟؟؟ #دیدنهای لندن # 

با دوستی با ما موجب گسترش تجارت و توسعه گردشگری  ایرانیان شویم .

 منتظر ایمیل: INFO@MTC-GROUP.Co.UK
موبايل چت 00447530111138
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
TITANIC GROUP LONDON
گروه تایتانیک لندن 1

سفرهای توریستی و تجاری به لندن راحت تر # ویزا و اقامت انگلستان با وکلا  # تجارت با شهر لندن مرکز اقتصاد دنیا ؟ آسان # ورود به کالج و دانشگاه انگلستان با کارشناشان # کار و استخدام با مشاوره شرکت هلدینگ لندن # شرکت در نمایشگاههای پزشکی . آرایشی . لباس . تجاری . توریستی و ؟؟؟ #دیدنهای لندن # 

با دوستی با ما موجب گسترش تجارت و توسعه گردشگری  ایرانیان شویم .

 منتظر ایمیل: INFO@MTC-GROUP.Co.UK
موبايل چت 00447530111138
Animated Photo

Post has attachment
TITANIC GROUP LONDON
گروه تایتانیک لندن 1

سفرهای توریستی و تجاری به لندن راحت تر # ویزا و اقامت انگلستان با وکلا  # تجارت با شهر لندن مرکز اقتصاد دنیا ؟ آسان # ورود به کالج و دانشگاه انگلستان با کارشناشان # کار و استخدام با مشاوره شرکت هلدینگ لندن # شرکت در نمایشگاههای پزشکی . آرایشی . لباس . تجاری . توریستی و ؟؟؟ #دیدنهای لندن # 

با دوستی با ما موجب گسترش تجارت و توسعه گردشگری  ایرانیان شویم .

 منتظر ایمیل: INFO@MTC-GROUP.Co.UK
موبايل چت 00447530111138
Photo

Post has attachment
TITANIC GROUP LONDON
گروه تایتانیک لندن 1

سفرهای توریستی و تجاری به لندن راحت تر # ویزا و اقامت انگلستان با وکلا  # تجارت با شهر لندن مرکز اقتصاد دنیا ؟ آسان # ورود به کالج و دانشگاه انگلستان با کارشناشان # کار و استخدام با مشاوره شرکت هلدینگ لندن # شرکت در نمایشگاههای پزشکی . آرایشی . لباس . تجاری . توریستی و ؟؟؟ #دیدنهای لندن # 

با دوستی با ما موجب گسترش تجارت و توسعه گردشگری  ایرانیان شویم .

 منتظر ایمیل: INFO@MTC-GROUP.Co.UK
موبايل چت 00447530111138
Photo

Post has attachment
TITANIC GROUP LONDON
گروه تایتانیک لندن 1

سفرهای توریستی و تجاری به لندن راحت تر # ویزا و اقامت انگلستان با وکلا  # تجارت با شهر لندن مرکز اقتصاد دنیا ؟ آسان # ورود به کالج و دانشگاه انگلستان با کارشناشان # کار و استخدام با مشاوره شرکت هلدینگ لندن # شرکت در نمایشگاههای پزشکی . آرایشی . لباس . تجاری . توریستی و ؟؟؟ #دیدنهای لندن # 

با دوستی با ما موجب گسترش تجارت و توسعه گردشگری  ایرانیان شویم .

 منتظر ایمیل: INFO@MTC-GROUP.Co.UK
موبايل چت 00447530111138
Photo

Post has attachment
TITANIC GROUP LONDON
گروه تایتانیک لندن 1

سفرهای توریستی و تجاری به لندن راحت تر # ویزا و اقامت انگلستان با وکلا  # تجارت با شهر لندن مرکز اقتصاد دنیا ؟ آسان # ورود به کالج و دانشگاه انگلستان با کارشناشان # کار و استخدام با مشاوره شرکت هلدینگ لندن # شرکت در نمایشگاههای پزشکی . آرایشی . لباس . تجاری . توریستی و ؟؟؟ #دیدنهای لندن # 

با دوستی با ما موجب گسترش تجارت و توسعه گردشگری  ایرانیان شویم .

 منتظر ایمیل: INFO@MTC-GROUP.Co.UK
موبايل چت 00447530111138
Photo
Wait while more posts are being loaded