Post has attachment

بی‌خدایی یا خداناباوری (به انگلیسی: Atheism)‏، در معنای عام، رد اعتقاد به وجود خدایان است. در معنایی محدودتر، بیخدایی این موضع است که هیچ خدایی وجود ندارد. در جامع‌ترین معنا، بی‌خدایی به سادگی، عدم وجود اعتقاد به وجود هر نوع خداست بی‌خدایی نقطهٔ مقابل خداباوری است، که در کلی‌ترین شکل، اعتقاد به وجود حداقل یک خدا می‌باشد.
 
واژه آتئیسم در زبان انگلیسی از واژه یونانی atheos (به یونانی: ἄθεος)‏ گرفته شده‌است که به معنای بدون خدایان است. این واژه در گذشته با دلالت ضمنی منفی، در اطلاق به کسانی به کار رفته که منکر خدایانی می‌شدند که در جامعه در سطح وسیع مورد پرستش قرار می‌گرفته‌اند. با گسترش آزادی اندیشه و پرسش‌گری شک‌گرایانه و متعاقباً انتقادات رو به فزونی از دین، کاربرد این اصطلاح محدودتر و هدفمند شد. نخستین افرادی که به طور رسمی خود را با واژه "بی‌خدا" تعریف می‌کردند در قرن ۱۸ام بودند.
 
براهین بی‌خدایی گسترده‌اند و طیف وسیعی از استدلال‌های فلسفی، اجتماعی و تاریخی را در بر می‌گیرند. استدلال‌ها برای عدم اعتقاد به خدای ماوراطبیعه شامل نبود شواهد تجربی، مسئله شر، برهان وحی‌های متناقض و اختفای الهی است. با وجود اینکه بسیاری بی‌خدایان فلسفه‌های سکولار را برگزیده‌اند، برای بی‌خدایی هیچ ایدئولوژی یا مسلک فکری و رفتاری واحدی وجود ندارد. بسیاری بی‌خدایان بر این باورند که بی‌خدایی، نسبت به خداباوری، یک جهان‌بینی بهینه‌تر است، در نتیجه بار اثبات بر دوش بی‌خدایان نیست که ثابت کنند خدا وجود ندارد، بلکه بر دوش خداباوران است که برای باور خود دلیل بیاورند.
 
در فرهنگ غربی، غالباً بی‌خدایان را منحصراً بی‌دین یا ماده‌باور می‌پندارند در حالی که در برخی نظام‌های ایمانی نیز بی‌خدایی وجود داشته‌است؛ از جمله در ادیان ناخداباوری چون آیین جین، برخی اشکال آیین بودا که از باور به خدایان حمایت نمی‌کنند و شاخه‌هایی از آیین هندو که بی‌خدایی را موضعی صادق اما نامناسب برای رشد معنوی انسان می‌دانند.
 
به این دلیل بی‌خدایی مفاهیم متفاوتی دارد، تعیین شمار دقیق بی‌خدایان کار دشواری است. بر اساس یکی از برآوردها، در حدود ۲٫۳٪ جمعیت جهان بی‌خدا هستند، در حالی که ۱۱٫۹٪ از توصیف بی دین برای خود استفاده می‌کنند. طبق آماری دیگر، بیشترین میزان کسانی که خود را بی‌خدا معرفی می‌کنند در کشورهای غربی وجود، و آن هم به میزان‌های مختلف، که از درصدهای تک‌رقمی کشورهایی چون لهستان، رومانی و قبرس آغاز شده؛ و به ۸۵٪ در سوئد (۱۷٪ بی‌خدا)، ۸۰٪ در دانمارک، ۷۲٪ در نروژ و ۶۰٪ در فنلاند می‌رسد. تا ۶۵٪ ژاپنی‌ها خودشان را بی‌خدا، ندانم‌گرا یا بی‌اعتقاد می‌دانندطبق گزارش مرکز تحقیقات پیو، از میان کسانی که وابستگی به دینی ندارند و خود را "بدون دین" می‌دانند، ۲٪ جمعیت آمریکا خود را "بی‌خدا" می‌دانند. طبق یک آمارگیری جهانی در سال ۲۰۱۲، ۱۳٪ شرکت‌کنندگان خود را بی‌خدا دانسته‌اند

Theism, in the broadest sense, is the belief that at least one deity exists. In a more specific sense, theism is commonly a monotheistic doctrine concerning the nature of a deity, and that deity's relationship to the universe. Theism, in this specific sense, conceives of God as personal, present and active in the governance and organization of the world and the universe. As such theism describes the classical conception of God that is found in Christianity, Judaism, Islam, Sikhism and Hinduism. The use of the word theism to indicate this classical form of monotheism began during the scientific revolution of the seventeenth century in order to distinguish it from the then-emerging deism which contended that God, though transcendent and supreme, did not intervene in the natural world and could be known rationally but not via revelation.[6]
 
The term theism derives from the Greek theos meaning "god". The term theism was first used by Ralph Cudworth (1617–88) In Cudworth's definition, they are "strictly and properly called Theists, who affirm, that a perfectly conscious understanding being, or mind, existing of itself from eternity, was the cause of all other things".
 
Atheism is rejection of theism in the broadest sense of theism; i.e. the rejection of belief that there is even one deity. Rejection of the narrower sense of theism can take forms such as deism, pantheism, and polytheism. The claim that the existence of any deity is unknown or unknowable is agnosticism. The positive assertion of knowledge, either of the existence of gods or the absence of gods, can also be attributed to some theists and some atheists. Put simply theism and atheism deal with belief, and agnosticism deals with (absence of) rational claims to asserting knowledge

Post has attachment
richard dawkins

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded