Post has attachment

Post has shared content
Mến chúc mọj người đêm an jấk mộng đẹp*❤❤❤
*Cầu cho Bình An đột nhập vào nhà bạn!Kẻ Trộm

đến ăn cắp hết Buồn Fiền

Cầu cho iu Thương

Nhồi chặt cơ timNụ cười luôn tấn công bạn!! *

------------*
Animated Photo

Post has shared content
Mùng 3Tết rùi mến chúc cộng đồng cùng
các bạn của tôi:
Nhìu người để ý
Tỏ tình như ý
Tiền đô nặng kí
Công việc vừa ý
Miệng cười mắt hí
Giàu sớm 1 tý!
-*-----------------*--
(¯`♥´¯).VẠN.♥
.`•.¸.•´(¯`♥´¯)..SỰ ♥
***.`•.¸.•´(¯`♥´¯)..BÌNH♥*
*******.`•.¸.•´(¯`♥´¯)..AN♥*
…***********.`•.¸.•´…*
Animated Photo

Post has shared content

Post has shared content


A DI ĐÀ PHẬT
__()__

KHÔNG HIẾU DƯỠNG CHA MẸ THÌ KHÓ MÀ VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG!

Trong năm khóa mục này, thứ nhất là "Tịnh Nghiệp Tam Phước", đây là nền tảng. Trong đây nói ba điều cần thiết phải làm.

Điều thứ nhất là "hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp". Bạn đem câu này làm cho được, phước báo trời người bạn liền đạt được. Đây là phương pháp tu học phước báo trời người.

Điều thứ hai là từ nền tảng này mà nâng lên trên cao, "thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi" là phước Nhị Thừa, chính là phước báo của A La Hán cùng Bích Chi Phật, từ ngay chỗ này mà cắm gốc.

Điều thứ ba là "phát Bồ Đề tâm, thâm tín nhân quả, tụng đọc Đại Thừa, khuyến tấn hành giả", là phước báo của Bồ Tát. Cho nên có người muốn hỏi mà nói, Phật pháp rốt cuộc dạy các vị tu học cái gì? Bạn đem ba câu này nói cho người ta nghe thì đúng rồi. Cho nên, Đại Thừa Bồ Tát, ba điều mười một câu này là viên mãn.

Tôi giảng Kinh cũng thường nói, nếu như chúng ta đầy đủ điều thứ nhất, thì niệm Phật vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Nếu bạn đầy đủ hai điều, tổng cộng có bảy câu, thì bạn vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc cõi Phương Tiện Hữu Dư. Nếu như bạn đầy đủ ba điều này, tổng cộng mười một câu bạn đều làm được, thì bạn sanh cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Đây là cơ bản giáo nghĩa của Phật pháp. Chúng ta học Phật không tốt chính là do lơ là đi những việc này.

Chúng ta ở trong gia đình có thể đối xử tốt được với cha mẹ hay không? Có thể có cái tâm hiếu thuận hay không? Nếu như hiềm ghét tư tưởng người già cổ hữu, hữu hóa, không theo kịp thời đại, vậy thì không được rồi, đây là đại bất hiếu, hay nói cách khác, bạn vĩnh viễn không thể bước vào cửa Phật. Bạn niệm Phật có niệm được tốt hơn, một ngày niệm mười vạn câu Phật hiệu, khi lâm chung A Di Đà Phật cũng sẽ không đến tiếp dẫn bạn. Vì sao vậy? Bất hiếu với cha mẹ. Người vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là người đại hiếu, không có người nào là người bất hiếu thuận mà có thể vãng sanh Thế giới Cực Lạc, niệm Phật có tốt hơn cũng không thể vãng sanh. Phật dạy bảo chúng ta không sai, vừa mở đầu liền đem việc này dạy cho chúng ta. Cho nên, bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng thì niệm Phật không thể vãng sanh. Bạn xem lời nói này, đến chỗ này vẫn là "cung kính Tam Bảo, phụng sư sư trưởng", luôn là niệm niệm không quên, tri ân báo ân. Người vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có người nào là không hiếu thuận, không có người nào là vong ân phụ nghĩa. Nhất định phải hiểu được đạo lý này.

Cho nên trong Tam Bảo, hình tượng của Tam Bảo, Phật bảo và Tăng bảo hoàn toàn là nhắc nhở chúng ta, thấy được Phật thì phải nghĩ đến ân đức của Phật, nhìn thấy Tăng thì phải nghĩ đến Phật dạy cho chúng ta sáu phép hòa kính, cho đến pháp bảo không chỉ phải tôn kính, mà nhất định phải chăm chỉ nỗ lực học tập.

HT TỊNH KHÔNG

(Bài chia sẻ của Diệp Minh Luân)

Xin Thường Niệm A Di Đà Phật Cầu Sanh Tịnh

A DI ĐÀ PHẬT
__()__
Photo

Post has shared content


A DI ĐÀ PHẬT
__()__

Khuyên Người Niệm Phật Rất Dễ. Chính Mình Thành Tựu Tịnh Nghiệp Rất Khó. Rất Khó!

(Trích Những Lời Khai Thị Của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không)

A DI ĐÀ PHẬT
__()__
Photo

Post has shared content

Post has shared content
Đón năm mới 2017, mình mến chúc
toàn thể CĐ một năm mới nhiều
thành công!
Còn ít thời gian nữa sẽ kết thúc năm 2016 đón năm mới 2017, mình mến chúc toàn thể CĐ Cười Cái Coi! một năm mới nhiều thành công.

Năm mới 2017 chúc như rùa sống lâu như đỉa sống dai. Lúc nào cũng như
chim sẻ vui vẻ. Mạnh mẽ như chim đại bàng. Sang giàu như chim phụng. Chăm chỉ như chim sâu. Sống lâu như chim đà điểu.
Animated Photo
Wait while more posts are being loaded