Post has attachment
Często pytają mnie klienci: - Panie Krzysiu czy należy mi się pojazd zastępczy?
Odpowiadam, że: - tak.
- Ale ubezpieczyciel nie che mi za niego zapłacić bo miałem szkodę całkowitą.
...I tu pojawiło się zbawienie ze strony Sądu Najwyższego, który 22 listopada 2013r. podjął uchwałę (III CZP 76/13) następującej treści:
„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita)”.
Reasumując ubezpieczyciel powinien zrekompensować wydatki poszkodowanego. Tyle teoria. Praktyka jest bardziej brutalna, gdyż Diabeł tkwi w szczegółach a mianowicie w sformułowaniu „celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki”. Dlatego takie sprawy należy kierować na drogę postępowania Sądowego i walczyć o swoje świadczenia. Trudne to i pracochłonne a do tego kosztowne, ale powiem tak warto, bo nie ma nic gorszego niż uczucie, że ktoś nas oszukał. Dlatego kochani brać się w garść i ... wyrywać chwasta.
Photo
Wait while more posts are being loaded