Stream

Join this community to post or comment

Sokot Karo

خر چسناله  - 
 
کاش عشقـم پیشم بود الان ﺳﺮﻣﻮ میزاشتم ﺭﻭ ﺷﻮنش
.
.
.
.
ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻣﺎﻏﻤﻮ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﭘﺎﮎ میکردم . . .
من میگم پست عاشقانه بلد نیستم بزارم  . . .
شما هی میگید بزار . . .
بیا اینم عاشقانه . . .

تو کوچه یه دختره داشت بهم فرمون میداد
میگه دنده عقب بیا جلو !!!!
هر چی زور زدم نفهمیدم باید چکار کنم . . .
.
.
.
.
.
پیاده شدم فرار کردم . . .

یکی از افتخارات دوران ابتدایی من اینه که
 مبصر کلاس بودم . . .
وقتی کسی درس نمره کم میگرفت معلم به من میگفت :
ببرش دفتر بگو که درس نخونده…
اون لحضه حس پلیس بین المللو داشتم .. .
چه فازی داشت لا مصب!

وسعت دید خانمها:
.
.
.
.
دیدن یک تار موی شرابی روی کت شوهر !!!
ندیدن تیر برق موقع رانندگی!!!
_________________
وسعت و دقت دید اقایون
.
.
.
.
.
.
.
ندیدن تغییر رنگ موی خانم هاشون از مشکی پر کلاغی به بلوند
دیدن خراش یک سانتی روی رنگ ماشین زیر گلگیر سمت راست
 ·  Translate
15
Azita jooon's profile photo
 
اقا ایول خیلی باحالی 😉😉😃😃😀😀
 ·  Translate
Add a comment...
 
دیشب نصف شبی بی خوابی زد به سرم
.
.
.
منم با لگد زدم تو شکمش ؛ اونم با کله اومد تو دماغم
الان کارمون به کلانتری کشیده فردا دادگاه داریم
 ·  Translate
16
Parvin SH's profile photo‫آسد خلیل‬‎'s profile photo
9 comments
 
+Parvin SH خو نگفتم
Add a comment...

Masoud Nik

خر چسناله  - 
 
شعر از. آقای ایرج میرزا ،

" ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ ﺑﺎ ﺧﺮ ! "

ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺭﻫﯽ ﻣﺮﺍ ﮔﺬﺭ ﺑﻮﺩ
ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺟﻨﺎﺏ ﺧﺮ ﺑﻮﺩ

ﺍﺯ ﺧﺮ ﺗﻮ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻬﺮ ﺑﻮﺩ
ﭼﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻮﺩ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ
ﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻟﯽ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ﺧﺮﯼ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ
ﺁﺩﻡ ﺷﻮ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺎﮐﻦ

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻭ ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ
ﺯﺧﻢ ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﻭﺍ ﮐﻦ

ﺧﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻞ ﻭ ﻫﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻭﺣﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ

ﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩﯾﻢ
ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﯾﺎ ﻭ ﻣﮑﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ

ﺭﺍﺿﯽ ﭼﻮ ﺑﻪ ﺭﺯﻕ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮﺩﯾﻢ
ﺍﺯ ﺳﻔﺮﮤ ﮐﺲ ﻧﺎﻥ ﻧﻪ ﺭﺑﻮﺩﯾﻢ

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﺸﺪ ﺧﺮﯼ ﺭﺍ؟
ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺮﺩ ﺯ ﺗﻦ ﺳﺮﯼ ﺭﺍ؟

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻓﺮﻭﺷﺪ ؟
ﯾﺎ ﺑﻬﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻠﻖ ﮐﻮﺷﺪ ؟

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺷﻮﻩ ﺧﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟

ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﯿﻤﺎﻥ؟
ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮﺩ ﻧﺎﻥ؟


ﺧﺮ ﺩﻭﺭ ﺯ ﻗﯿﻞ ﻭ ﻗﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺎﺭﻭ ﺯﺩﻧﺶ ﻣﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ

ﺧﺮ ﻣﻌﺪﻥ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻤﺎﻝ ﺍﺳﺖ
ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺖ ﺯ ﺧﺮ ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ

ﺗﺰﻭﯾﺮ ﻭ ﺭﯾﺎ ﻭ ﻣﮑﺮ ﻭ ﺣﯿﻠﻪ
ﻣﻨﺴﻮﺥ ﺷﺪﺳﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﯾﻠﻪ

ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺨﻨﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺍﺳﺖ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺯ ﺁﺩﻣﯽ ﺳﺮﯼ ﺗﻮ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﺪ ﻣﺎ ﺧﺮﯼ ﺗﻮ

ﺑﻨﺸﺴﺘﻢ ﻭ ﺁﺭﺯﻭ ﻧﻤﻮﺩﻡ
ﺑﺮ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﻭ ﻧﻤﻮﺩﻡ

ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺮﯾﺖ
ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﯿﺖ...!!!!
 ·  Translate
15
‫خرمدین بابک‬‎'s profile photo
 
احسنت
 ·  Translate
Add a comment...

A Bm

خر چسناله  - 
 
 
آيا آريايي برترن ؟!
يا بر روي هم ميپرن؟!
 ·  Translate
اولین وبلاگ انتقادی شهرستان اهر - آمار تجاوز در ایران -
1 comment on original post
5
Add a comment...
 
دانشمند بودن در اوایل کودکی،،،، 
 ·  Translate
20
Add a comment...

mansour faraji

خر بازی  - 
 
سلام بروبچ من تازه واردم،اسم انجمنتون خیلی باحاله دمتون گرم!!
 ·  Translate
10
mansour faraji's profile photoAzita jooon's profile photo
3 comments
 
+mansour faraji ممنون ....
 ·  Translate
Add a comment...

Pahllavi Kord

خر چسناله  - 
 
 
شکوه شهر را از یاد بردیم

درون خود چه قدر آرام مردیم

بخواب آسوده کوروش، میهنت را

به دست قوم چنگیزی سپردیم

اکنون که برای تو می نویسم دردی عمیق سرتاسر وجود مرا فرا گرفته است . اکنون که برای تو می نویسم در برابر عظمت و بزرگی روح تو شرمسارم . پدر عزیزم تو مایه مباهات ما در دنیا بوده و هستی . یگانه راد مرد تاریخ ایران زمین ، از تو شرمسارم که نمی توانم باعث افتخار و سربلندی تو باشم . از تو شرمسارم که نمی توانم مانعی باشم برای اینکه آرامگاهت به اعماق آب فرو نرود . از تو شرمسارم که بوته های خار و خاشاک گرداگرد آرامگاهت را فرا گرفته و تجلیل شایسته ایی از تو نمی توانم بکنم . از تو شرمسارم که در تمام دنیا تو مورد احترام هستی و در وطن همانی که جان بر سرش داده ایی حتی تندیس کوچکی از تو نمی توانم بسازم و بر سر میدان های شهرم نصب کنم تا یادم نرود که تو که بودی و چه کردی . از تو شرمسارم که ما ، فرزندانت به تو بی مهری میکنیم و فراموشمان شده آنهمه راد مردی و بزرگی . از تو شرمسارم که اجازه داده ام نامی دیگر بر دریای پارس تو بگذارند و من در سکوتی مرگبار هیچ نگویم که مبادا کشورهای دوست و همسایه برنجند . از تو شرمسارم که در میان فرزندانت هرکس از تو نامی ببرد به پوسیدگی افکار متهم می شود . از تو شرمسارم که عده ایی بس اندک تو را شناخته اند و امثال خواننده های غربی از تو بیشتر طرفدار دارند . پدرم از تو شرمسارم مرا ببخش برای اینهمه بی مهری من و فرزندانت .

 ·  Translate
11 comments on original post
43
1
arash salah's profile photo
Add a comment...

Mohsen Karimi

خر بازی  - 
62
Add a comment...

Mehdi S

خر چسناله  - 
 
 
اثري از استاد عقب زن
دختر سعدي بسيار زيبا و زرنگ بود و هر روز وقتي پدر از سركار به خانه بر ميگشت با روي گشاده از او استقبال و با لگن اب و حوله مشغول تيمار پدر ميشود و سعدي خيلي از اين روزگار لذت ميبرد. روزي شازده به خواستگاري دختر سعدي ميرود و دختر ماجرا را براي پدر تعريف ميكند و سعدي با ناراحتي و زيركي ميگويد كه شوهر ميخاهي چه كار و ولش كن
دختر سعدي كه ناراحت از موضوع ميشود بفكر ميرود . فرداي ان روز كه سعدي به خانه برميگردد ميبيند كه با تأخير درب باز ميشود و از ان استقبال هميشگي خبري نيست .پدر به دختر ميگويد پس افتابه و لگن و حوله كجاس و دختر در پاسخ ميگويد سر حوض برو و خودت را بشور. بعد از ان سعدي ميگويد بابا جان قليان !!!! و دختر سعدي همانند برخورد و لحن ديشب پدر زيركانه ميگويد : ولش كن بابا قليان ميخواهي چه كار كه برايت ضرر دارد. سعدي كه ناراحت از موضوع ميشود دختر را نزد خود ميخاند و در جواب دختر ميگويد :
بابا جان قليون كشم و دود برم از دل چاقم
ان ابر شود خيمه زند بر سر خاكم
دختردر جواب ميگويد
گر شازده پسري نهد بر كس تنگت
ان هم طفل شود گريه كند بر سر خاكم 
 ·  Translate
View original post
52
2
hamid darwish's profile photo‫گرگ زخمی‬‎'s profile photoMojtaba Namvar's profile photoali jvv's profile photo
3 comments
 
+hamid darwish واقعا😆😆😆
 ·  Translate
Add a comment...

Mehdi S

خر چسناله  - 
103
3
HABIB ツ's profile photoMohsen Rezaei Abed's profile photo‫برنارفیقان شرم باد‬‎'s profile photo‫ارس اهورایی‬‎'s profile photo
 
لایکـــــــــــــــــــــــــــ
Add a comment...

About this community

ناموسا هرچی خز بازی خاسین درارین ولی نلیسین

mansour faraji

خر چسناله  - 
 
 
دیگه این قوزک پا یاری رفتن نداره...
دلم گرفته بود گفتم ی دهن براتون بخونم :-)
 ·  Translate
37 comments on original post
13
Add a comment...

A Bm

خر چسناله  - 
 
سلام دوستان كمك😧
يكي از مسيحيان🙏🏻 همداني اين مطلب برام فرستاده ميتونيد كمكم كنيد ي جواب منطقي و مستند بهش بدم
۲- نابودی تمدن ماد توسط کوروش💀
یکی از جنگ‌های کورش که منجر به نابودی تمدنی کهن شد، غلبه او بر مادها و تسخیر شهر هگمتانه (همدان/ اکباتان) بود. غلبه‌ای که با مساعدت اشراف و فئودال‌ها صورت پذیرفت و منجر به غارت هگمتانه و به بردگی کشیدن گروهی از مردم آن شد.
او توانست ا به اسارت گرفتن آمیتیس (دختر آخرین پادشاه ماد) و تهدید مبنی بر شکنجه او و فرزندانش، شاه را وادار به تسلیم کند و سپس با کشتن شوهر آمیتیس، او را به همسری خود در آورد. در نهایت نیز شاه نگون‌بخت و شکست خورده در بیابانی دورافتاده رها شد تا از گرسنگی و تشنگی جان بسپارد.
در تاریخ ایران کمبریج به سرپرستی ایلیا گرشویچ آمده است که «گرایش مردم ماد نسبت به کورش خصمانه بود» (ص ۲۴۱). او هگمتانه را غارت کرد و برخی از مادها را به بردگی گرفت» (ص ۲۴۰).
با اینکه مادها دستکم دو بار در زمان داریوش بزرگ کوشیدند تا استقلال خود را از سلطه هخامنشیان باز یابند، اما در هر دوبار با سرکوب خشونت‌بار داریوش مواجه شدند و۳۸۰۰۰ نفر از آنان قتل‌عام گردیدند. .
بنگرید به: گرشویچ، ایلیا، تاریخ ایران دوره ماد- از مجموعه تاریخ کمبریج، ترجمه بهرام شالگونی، تهران، انتشارات جامی، ۱۳۸۷، صفحه ۲۳۸ تا 
 ·  Translate
7
Add a comment...

mansour faraji

خر بازی  - 
 
 
ای خلیج همیشه فارس خواهی ماند!!
 ·  Translate
1 comment on original post
12
1
majid P's profile photo
Add a comment...

faryad Sok00t

خر چسناله  - 
 
سلام منم تازه ام منظورم این که تازه اومدم به افتخارم بلندشین برین یه چای دم کنین بخورین 
 ·  Translate
7
Parvin SH's profile photo
2 comments
 
میگم این خر چسناله یعنی چی بریم سرچ کنیم؟ 
 ·  Translate
Add a comment...

Pahllavi Kord

خر چسناله  - 
 
Pahllavi Kord originally shared:
 
زبان مادری، بهانه ای بیش، نیست


چند سالی است که بازار مقوله زبان مادری بسیار داغ شده و جریان های قومی در 2 اسفند حرکت های نمایشی مختلفی به این بهانه انجام می گیرند. این بازار گرمی فعلا محدود به عده ای فعالان و محافل سیاسی است و در بین بدنه مردم مناطق دو زبانه، شناخته شده نیست. دلیل آن نیز عدم احساس نیاز به این مسئله است. زبان های محلی در ایران به خوبی رشد می کنند و تحت حمایت های دولتی قرار دارند. صداوسیما، انتشار نشریه، صحبت در ادارات و محاکم به این زبان ها از جمله حقوق اولیه و ثانویه است که دولت ایران به طور سنتی در رعایت آن می کوشد. بنابراین مردم عادی از این ناحیه احساس نیاز یا کمبود نمی کنند.
اتفاقا زبان های در معرض خطر ایران مانند مازنی،تالشی و هورامی و... هیچ متولی و مدعی ندارند. اصولا یونسکو روز 2 اسفند را در وهله اول برای زبانهای در معرض نابودی پیش بینی کرده است. آیا تصور انقراض زبانی هایی با 35میلیون و 10 میلیون گویشور (به روایت پان ترکها و پان کردها) و داشتن بیش از 20 شبکه تلویزیونی و رادیویی و نشریات چاپی و شبکه های اجتماعی و شبکه های ماهواره ای، سایت ها و وبلاگ ها عقلانی است؟ پاسخ مشخص است.
اصولا فعالان سیاسی نیز این مسئله را به عنوان یک بهانه جهت اظهار وجود و فتح سنگر به سنگر مد نظر دارند. زیرا مفهوم زبان مادری به ظاهر مفهومی معصومانه، غیر سیاسی و خنثی و مطالبه آموزش یا توجه به آن بدون هزینه است.
اما نکته باریکتر از مو این است که مسئله گروههای سیاسی قوم گرا معطوف کردن توجه دولت ایران به آموزش یا توجه «بیشتر» به این حوزه نیست.
تمام گروهها و افراد قوم گرا در ایران ذاتا «تجزیه طلب» و «ضد ایرانی» هستند. یعنی آشکارا در ازای دریافت امتیازهای نقدی و غیرنقدی از دول بیگانه در پروژه «فروپاشی آرام ایران از درون» درگیر اند. زیرا غایت این پروژه با غایت جریانهای قومی همپوشانی دارد. یکی خواستار تضعیف و نابودی ایران و دیگر خواستار تجزیه ایران است.
طرح موضوع آموزش زبانهای محلی در مدارس ایران از سوی قوم گراها یک مرحله از مراحل پروژه تجزیه ایران است. اگر چنین پروسه ای کلید زده شود، مشکلات قومی، ناآرامی ها و تنش های سیاسی در بلند مدت دامن گیر کشور خواهد شد.
بنابراین زبان مادری و مطالبه تدریس زبان های محلی تنها یک «بهانه» به ظاهر معمولی است. یکی از وجوه مضحک این دست از «بهانه جویی ها» اصرار فعالان قومی عرب (تروریست های الاهوازی) جهت آموزش زبان مادری شان در مدارس است. این گروه مدعی است که دولت ایران در راستای سیاست آسیمیلاسیون، زبان عربی را ممنوع کرده و با عدم تدریس زبان عربی در مدارس باعث نا آشنایی عرب زبانهای خوزستان با زبان مادریشان شده است!
اما می دانیم که طبق اصل 16 قانون اساسی تدریس زبان عربی در همه مقاطع تحصیلی و برای «همه ایرانی ها» «اجباری» است و این اصل عملا نیز اجرا می شود.
کسانیکه معتقدند دولت باید با استناد به اصل 15 تدریس زبانهای محلی را در برنامه مدارس بگنجاند، تا بهانه از دست جریانهای قوم گرا خارج شود، باید به ما بگویند که چرا با وجود تدریس زبان عربی در مدارس آن هم به صورت اجباری، در همه مقاطع و برای همه ایرانی ها ، هنوز جریان تروریستی خلق عرب در خوزستان از بین نرفته است؟
خود جریانهای قومی نیز اخیرا اعتراف کرده اند که مسئله زبان مادری بهانه و یا «وسیله» ای بیش نیست.
سایت اویرنجی از وب سایت های جریانهای نفرت پراکن قومی در آخرین تحلیل خود به طور ناشیانه ای به این «سیاست» اقرار کرده است، این باند که از مدعیان زبان مادری است و از پشت پرده آن فعلا صحبت نمی کنیم، می نویسد:
«این نکته را نیز نباید فراموش کرد که هدف نهایی ما فقط و فقط تحصیل به زبان مادری نبوده و این امر وسیله‌ای برای نیل به اهدافی بزرگ‌تر خواهد بود. لذا نباید طوری تبلیغ نمود که خودمان نیز به این باور برسیم که تنها هدف ما از فعالیت درحرکت ملی آزربایجان گرفتن حق تحصیل به زبان مادری است. باید حق تحصیل به زبان خویش را تنها یکی از خواست‌های اساسی حرکت ملی آزربایجان به ملتمان معرفی نموده و این باور را به وجود آورد که گرفتن این حق‌ها نه یک پیروزی بزرگ بلکه آغاز پروسه‌ای طویل‌المدت است».
و تحلیل اجزای متن و محتوایی که از لابلای سطور بر می آید چنین است:
«نباید طوری تبلیغ نمود که خودمان نیز به این باور برسیم که تنها هدف ما از فعالیت درحرکت ملی آزربایجان گرفتن حق تحصیل به زبان مادری است»:
و لابد بهتر است بقیه باور کنند که هدف معصومانه ما فقط و فقط زبان مادری است!
حدس این نکته که اهداف بزرگتر که قرار است در پروسه ای بلند مدت (پس از تحقق تدریس زبان مادری در مدارس) به دست آیند، چندان دشوار نیست.
این یادداشت نشان می دهد که وطنخواهان به ویژه آذربایجانی ها تا چه اندازه در مخالفت با سیاست های چند زبانی حقانیت داشتند و از جریانهایی که در ادامه این سیاست امکان وقوع دارند را پیش بینی کرده بودند.
بر همه سیاستمداران و سیاست گذاران فرض است که به «پیامد»های سیاست چندزبانی در امر آموزش و پرورش فکر کنند و هویت ملی کشور را به خطر نیاندازند.

 ·  Translate
36
Ahmad Khatami's profile photo
 
زبان رسمی ایران همیشه پارسی بوده وهیچ چیز نمی تواند جایگزین آن شود .چون زادگاهش این سرزمین است وهمه اقوام ساکن در ایران را به هم پیوند میزند هم اینکه مانند زبان های عربی وترکی توسط مهاجمین تحمیل نگردیده وبیگانه نیست.زبان پارسی چون اقیانوسی زاینده وشناور دیگرزبان های وارداتی راغنا بخشید، صیقل داد و متمدن نمود.وهمواره زنده وپاینده است.
 ·  Translate
Add a comment...

mohsen gholami

خر بازی  - 
66
Add a comment...

Mehdi S

خر چسناله  - 
 
سگ اینجوری فکر میکنه: این آدمِ به من غذا میده, نازم میکنه, دوستم داره, حتماّ خداست!
یه گربه اینجوری فکر میکنه: این آدمِ به من غذا میده, نازم میکنه,دوستم داره, حتماّ من خدا هستم! به این میگن " گربه صفـــتی"
حکایت بعضی آدماس
 ·  Translate
106
2
‫گرگ زخمی‬‎'s profile photo‫خوش خوراک‬‎'s profile photoali jvv's profile photo
 
واقعااااااااااا
 ·  Translate
Add a comment...

kamran karimi

خر چسناله  - 
 

دوستان اگر براتون ممکنه با تکمیل و شیر کردن این پرسش نامه به ما در تکمیل این پروژه یاری برسانید.
   https://docs.google.com/forms/d/18tJThHmnN0QzL15tqYOe1aAClb4vLQhjnPqL3iWJLU4/viewform
 ·  Translate
14
Add a comment...

reza abdollahi

خر بازی  - 
 
 
ID: BLES00963 Release Date: June 21, 2011 F.E.A.R 3 سومين نسخه از سري بازي هاي فير در سبک اکشن است که در سال 2011 توسط Day 1 Studios و Monolith Productions ساخته و توسط Warner Bros. Interactive ...
11
Add a comment...
 
بدون شرح
 ·  Translate
64
2
Zahra Mohammadihezave's profile photo‫فرهاد هلو‬‎'s profile photo
Add a comment...