Post has shared content

Post has shared content
دریاچه زیبای گهر بر فراز اشترانکوه معروف به آلپ ایران-شهرستان درود استان لرستان
Photo

فصل ها به زبان ترکی
بهار= یاز         تابستان = یای         یاییز = گوز ( سون باهار )        زمستان = قیش

ماه های سال به زبان ترکی
ماه های فارسی       معادل ترکی
فروردین                آغلار گولر 
اردیبهشت               گولن آی 
خرداد                   قیزاران آی 
تیــــــــر                قورا پیشیرن 
مورداد                  قویروق دوغان 
شهریور                 زومارآیی 
مهــــــر              خزل آیـــی
آبــــــان               قیرؤو آیی
آ ذر                      اذر
د ی                     چیلله
بهمـن                 دوندوران آی
اسفند                     بایرام آیی
--------------------------------

سلام دوستان با زبان ترکی شروع میکنیم

این از روز های هفته به زبان ترکی
روزهاي تركي                معادل فارسي    
    ۱ـ يئلي گوني                شنبه
    ۲ـ سوت گوني              يكشنبه
    ۳ـ دوز گوني                 دوشنبه
   ۴ـ آرا گوني                  سه شنبه
۵ ـ اوت گوني               چهارشنبه
۶ ـ سو گوني               پنج شنبه
۷ ـآيني گوني              جمعه
Wait while more posts are being loaded