Đố bạn nào xếp được hình vuông với 7 miếng ghép này trong vòng 1 ngày. Trông thì đơn giản nhưng khó lắm đó
http://tri-uan.com/xep-hinh/9/hinh-vuong.aspx
Wait while more posts are being loaded