Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột như Rồng phun mưa
Ngày nay như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng cũng chưa ngóc đầu

Ôi - Cuộc - Đời

Trải qua những cuộc bể dầu
Ngồi mà ngẫm lại thật đâu đớn lòng
Mai kia về với Ông Bà
Nấp sau nãi chuối nhìn Gà khõa thân
........
Wait while more posts are being loaded