Post has attachment
I dag, torsdag 9 mars, har regeringen beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen.

Hur ser ni på chromebooks som maskiner för majoriteten av personalen? Fördelar vs. Nackdelar. Vi kör GSFW med kompletterande system med webbgränssnitt.
Tack på förhand för input!

Hallå!
Klistrar in min förfrågan på "svengelska" nedan, ni förstår nog. Söker kurser i Google Script. (Java-liknande verktyg som har samma funktion i Drive etc. som VBA [Visual Basiv for Application)] har i Ms Office.)

I'm searching for courses in Google Script. I've managed to write a small Directory Synk-projekt in Google Script that handles a task-list (in a sheet) set up by a sync-engine. Tasks like change OU, Add or Delete group membership etc. In this way I can continue to use an old directory sync engine, earlier used between our school database and FirstClass / Windows AD. Though in need of a Google Script course. I'm not a "Java-man"... Courses as close to Sweden as possible... /Sverker 

Post has attachment
Är det någon som provat svaapp? Kanske lite ris och ros kring det?

Post has attachment
Hur skickar jag ett cellvärde (siffra) i ett google sheet dokument, till ett annat google sheet dokument?
På den enkla bilden nedan, ska alltså värdet i kolumnen F (Närvaro) skickas automatiskt till det andra dokumentet, och då till kolumnen G som visar närvaron under just den 5 september på barnen, o.s.v.
Dokumentet ovan är dagschema, och det nedan en månadssummering av närvaro.
Jag vet hur man gör i Excel, men inte i Google docs, vilket ju också rimligtvis måste gå. Någon som kan tipsa hur man gör eller var man kan kolla?!
Tack på förhand! 
Photo

Studiecirkel: Didaktik, pedagogik och digitala verktyg.
Är du som är lärare, förskollärare, fritidspedagog, skolledare eller arbetar inom utbildningsverksamhet intresserad av att delta i en studiecirkel där vi lär oss nya metoder, digitala verktyg, pedagogik och didaktik som optimerar lärandet i skolan?? Jag har tänkt starta studiecirklar i Malmö och Lund i höst. Hör av dig om du är intresserad!! Anmäl intresse här: https://goo.gl/forms/wbXo7NNC9qtZ05Cs För alla från förskolan till gymnasium! Passar alla, oavsett förkunskaper och vilken digital enhet du vill använda, iPad, Android surfplatta, Chromebook, PC, laptop eller Mac. Det kommer att bli sammanlagt fyra studiecirklar a´ fyra ggr tre timmar i varje cirkel. Den första handlar om allmän IT-kunskap, medie-kunskap, Internet och moderna didaktiska metoder. Fortsättning 1 handlar om fördjupning i metoder som Blended Learning (Flippa klassrummet), Connected Learning, ChallengeBased Learning, Projektbaserat lärande och ett flertal andra. Fortsättning 2 handlar om webb 2.0, molntjänster som google education, office 365 och andra tjänster som kan användas med de moderna didaktiska metoderna. I Fortsättning 3 går vi igenom massor av webbaserade gratis verktyg som du kan använda tillsammans med din didaktik och pedagogik i det moderna klassrummet. I Fortsättning 4 knyter vi ihop allt och ger en helhet. Alla cirkeldelarna tar avsats i de läroplaner som finns för förskolan, grundskolan, gymnasium och vuxenutbildningen. Vi kommer att arbeta agilt i cirklarna, vilket innebär att ni kommer att efter varje träff ha färdiga konkreta exempel som ni kan använda direkt med era elever. Start för första cirkeln är tänkt kvällstid, 18:00-20:30, i oktober med avslut i november med de följande cirklarna under vårterminen 2017. Arrangör blir ABF i Malmö och Mitt Skåne http://www.abf.se/


Dotterns skola, och Linköpings kommun, har kört en dåligt genomtänkt iPad-satsning under ett par år. I år börjar lärarna använda iTunesU och det kanske kan börja likna något, eller?

Någon som har erfarenhet av iTunesU? Hur kan det användas av lärare och elever? Kan/ska/bör/får jag som förälder interagera med skola, lärare, elev genom iTunesU? Är iTunesU bra?

Post has attachment

På denna testsajt har du möjlighet att testa dokumentdelning och bloggfunktioner. När du registrerat dig och loggat in, så hamnar du i dokument biblioteket där du kan skapa mappar och ladda upp dokument. Är ni en grupp som vill testa dokument delning mellan er, så hjälper jag er få en egen plats för detta.

Post has attachment

Post has attachment
Lette faktabøger med svensk, dansk, norsk, færøsk og islandsk
www.atlantbib.org Kan bruges i skolen og svensk som andrespråk.

Wait while more posts are being loaded