Post has attachment

Post has attachment
มีความสุขอีกมากมายที่ไม่ต้องใช้เงินเลย
และสามารถอยู่ได้ยั่งยืนกว่า
เช่น ความสุขท่ามกลางครอบครัวอันอบอุ่น
ความสุขจากการสังสรรค์ในหมู่มิตร
ความสุขจากการชื่นชมธรรมชาติ
ความสุขจากการเอื้อเฟื้อผู้อื่น
รวมถึงความสุขจากการทำสมาธิภาวนา
ความสุขจากเงินนั้นมีเสน่ห์ตรงที่เข้าถึง
ได้ง่าย แต่อะไรที่ได้มาง่ายนั้นไม่ค่อยยั่งยืน
แต่ความสุขจากสัมพันธภาพและความสุข
จากจิตใจอันสงบนั้น แม้จะเข้าถึงยาก
แต่อยู่ได้ยั่งยืนกว่า
Photo

Post has attachment
เสียภาษีรถยนต์ที่ไหนได้บ้าง

การเสียภาษีรถยนต์เป็นสิ่งที่เจ้าของรถจะต้องทำเป็นประจำทุกปี เพราะถ้าหากขาดการเสียภาษีรถยนต์เกิน 3ปี รถของท่านจะถูกระงับทะเบียนทันที ซึ่งการถูกระงับทะเบียนจะมีผลเสียและจะทำให้เกิดความวุ่นวายตามมาภายหลังได้ ซึ่งการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่เตรียมเอกสารต่างๆให้ครบ แล้วไปยังสถานที่รับบริการเสียภาษี

เอกสารในการต่อภาษีรถยนต์


เล่มทะเบียนรถพร้อมสำเนา
เอกสารประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
เอกสารรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถของกรมการขนส่งทางบก หรือเอกชน (ตรอ.)
ใบรับรองวิศวกรในกรณีที่รถยนต์ของท่านติดตั่งเชื้อเพลิงแก๊ส


หลังจากที่เตรียมเอกสารพร้อมแล้วเราจะมาดูกันว่าในปัจจุบันท่านสามารถไป เสียภาษีรถยนต์ได้ที่ไหนบ้าง ซึ่งในปัจจุบันนี้การต่อภาษีรถยนต์มีความสะดวกสบายกว่าแต่ก่อนมาก เพราะทางกรมขนส่งทางบกได้เพิ่มสถานที่สำหรับการต่อภาษีรถยนต์มากขึ้นทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

สถานที่ต่อภาษีรถยนต์
กรมขนส่งทางบกยกตัวอย่าง เช่น กรมขนส่งทางบกหมอชิต จะมีจุดบริการต่อภาษีแบบเลื่อนล้อต่อภาษีหรือ Drive – through เพียงสองนาทีคุณก็จะได้ป้ายติดกระจกพร้อมใบเสร็จรับเงินและสมุดเล่มทะเบียนคืนมา โดยจุดบริการต่อภาษีแบบเลื่อนล้อ จะเปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7:30 – 15:30 น.ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทุกสาขาในกรุงเทพมหานครการชำระภาษีที่ธนาคารพาณิชย์ สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในกรุงเทพฯ แต่การต่อภาษีรถยนต์ที่ธนาคารพาณิชย์นั้นมีเงื่อนไข ดังนี้ต่อได้เฉพาะรถยนต์ที่จดทะเบียนในเขต กุงเทพฯ และไม่มีภาษีค้างชำระ โดยต้องติดต่อขอชำระภาษีประจำปีล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
ประเภทของรถที่รับชำระภาษี ได้แก่


– รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)

– รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย. 2)

– รถจักรยานยนต์ (รย. 12)โดยมีหลักฐานที่ใช้ตอนยื่นต่อภาษี คือ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ, ประกันภัยตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535, ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถที่กำหนดให้ผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อนการชำระภาษี)

สำนักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานครการชำระภาษีรถยนต์ผ่านที่สำนักงานเขตสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตใน กรุงเทพฯ และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีเงื่อนไขในการรับชำระภาษี เหมือนกับการเสียภาษีที่ธนาคารพาณิชย์ทุกประการนอกจากนี้เจ้าของรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถจะขอชำระภาษีประจำปี ณ ส่วนทะเบียนรถยนต์ สำนักทะเบียนและภาษีรถ หรือสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ได้ทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศสำหรับการชำระภาษีรถยนต์ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ สามารถติดต่อได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยมีเงื่อนไขในการรับชำระภาษีเหมือนกับการเสียภาษีที่ธนาคารภาณิชย์และสำนักงานเขตทุกเขตภายในกรุงเทพมหานครทุกอย่างตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศ

ในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ขยายพื้นที่ให้บริการในการเสียภาษีรถยนต์ เพิ่มขึ้นตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถ ดังนี้

– ห้าง Big C

ห้าง Big C ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งหมด 13 สาขาด้วยกัน คือ สาขาลาดพร้าว, สาขารามอินทรา, สาขาบางบอน, สาขาสุขาภิบาล3, สาขาแจ้งวัฒนะ, สาขาบางประกอก, สาขารัชดาภิเษก, สาขาเพชรเกษม, สาขาศรีนครินทร์, สาขาบางนา, สาขาอ่อนนุช, สาขาสำโรง, สาขาสุวินทวงศ์ และ สาขาบางใหญ่ โดยจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 9:00 น. – 17.00 น.

– ห้างสรรพสินค้า Central

สำหรับที่ห้างสรรพสินค้า Central จะมีให้บริการ 2 สาขา คือ

เซ็นทรัลสาขารามอินทรา บริเวณท้อปส์ ชั้นใต้ดิน โดยจะเปิดให้บริการเวลา 10.00 น. – 17.00 น.

Central World โดยจะเปิดให้บริการเวลา 11:00 น. – 18:00 น.

– ศูนย์การค้า Paradise Park สาขาศรีนครินทร์ จะเปิดให้บริการเวลา 10.00 น. – 17.00 น.


ทางอินเทอร์เน็ตสำหรับการชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกโดยตรง ซึ่งการเสียภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นทำได้ง่ายมากๆ คือ1.เข้าเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก >> https://www.dlte-serv.in.th/dltWeb/

2.กรอกรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรถของท่าน

3.กรอกหลักฐานการเอาประกันตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

4.กรอกหลักฐานหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบฯ กรณีเป็นรถใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG)

5.เลือกวิธีชำระเงินหักบัญชีเงินฝาก (ต้องมีบัญชีเงินฝากและเป็นสมาชิกใช้บริการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ)
ชำระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (ต้องเป็นผู้ถือ บัตรเครดิต/บัตรเดบิต ที่มีสัญลักษณ์ VISA , MASTER )
พิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถแล้วนำไปชำระ ณ เคาน์เตอร์หรือตู้ ATM ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ


หลังจากที่เลือกวิธีชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมการขนส่งทางบก จะส่งใบเสร็จรับเงิน เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และ กรมธรรม์ พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ผู้ชำระเงินทางไปรษณีย์และ ท่านเจ้าของรถสามารถนำใบคู่มือจดทะเบียนรถไปบันทึกได้ ณ หน่วยงานทะเบียนกรมการขนส่งทางบก ทั่วประเทศ

โดยสถานที่ทุกที่ตามที่กล่าวมารับต่อทะเบียนรถยนต์ทั่วประเทศไม่ว่ารถยนต์ของท่านนั้นจะทำการจดทะเบียนไว้ที่จังหวัดไหนก็ตาม เพียงเท่านี้การเสียภาษีรถยนต์ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากรบกวนเวลาอีกต่อไปค่ะ

Cr. Jellywalker
Photo

Post has attachment
น้ำพริกปลาทูน่า


ปลาทูน่าอุดมไปด้วยน้ำมันปลาที่ช่วยบำรุงผิวพรรณ มีสาร DHA และ EPA ในปริมาณสูง ซึ่งช่วยกระตุ้นเซลล์ที่ทำหน้าที่ เผาผลาญไขมัน และการทำงานของเซลล์สมองให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น เมื่อแถมท้ายด้วยผักสดก็ครบสูตรความสวยพอดี

อาหารเพื่อสุขภาพ-น้ำพริกปลาทูน่า

ส่วนผสม
ปลาทูน่าในน้ำเกลือ
พริกขี้หนูเม็ดใหญ่
กระเทียม
หอมแดง
น้ำปลา
น้ำมะนาว
น้ำตาลทรายแดง
น้ำต้มสุก
น้ำมันพืช
ผักจิ้มน้ำพริก

วิธีทำ
- คั่วเนื้อปลาทูน่าในน้ำมันพืชพอหอม พักไว้
- คั่วหอมและกระเทียมในกระทะพอหอม ใส่พริกตามลงไปคั่วทีหลัง เพื่อให้สุกเท่ากันพอดี
- โขลกหอม กระเทียม พอหยาบๆ แล้วค่อยใส่พริกบุบต่อ
- เอาเนื้อปลาทูน่าลงโขลกกับหอม กระเทียม และพริกพอเข้ากัน ตักออกใส่ชามเพื่อปรุงรส
- ใส่น้ำปลา น้ำมะนาว เติมน้ำตาลทรายแดงตัดรสให้กลมกล่อมแต่ไม่ออกรสหวาน
- เติมน้ำต้มสุกให้พอขลุกขลิก ชิมรสดูอีกที ตักใส่ถ้วย แต่งด้วยผักชี พริก

Cr. Jellywalker
Photo

Post has attachment
>> 3 ผักใบเขียวพิชิตโรคเบาหวาน 💚
ถึงแม้ว่าโรคเบาหวานจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่แน่นอนว่ามีผักสมุนไพรที่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานได้ค่ะ สุขภาพดี๊ดีนำข้อมูลดีๆจาก #หมอชาวบ้าน มาฝาก ไปทำความรู้จักผักเหล่านั้นกันเลย ^^
#มะระขี้นก เป็นผักพืชสมุนไรที่หาซื้อได้ง่าย แถมยังราคาไม่แพง มีประโยชน์ในการช่วยลด และควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติค่ะ มีผลการวิจัยที่กล่าวว่า มะระขี้นก มีกลไกการออกฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดได้ และยังมีวิตามิน A และ C สูง จะทานทั้งผลอ่อน หรือนำยอดมาทานก็ได้
> วิธีง่ายๆ คือให้นำผลมะระขี้นกมาคั้นสด กรองกากออก ทานวันละ 3 เวลาติดต่อกันรับรองเห็นผล
#ตำลึง ผักยอดนิยมที่นำมาประกอบอาหาร หรือทานแบบลวกจิ้ม ส่วนของตำลึงทั้งราก เถา ใบ นำมาทำยาพิชิตโรคเบาหวานได้ จากการวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พบว่าตำลึงเป็น 1 ในผักที่ช่วยลดน้ำตาลในผู้ป่วยเป็นอย่างดี
> เพียงทานตำลึงวันละ 50 กรัมก็สามารถคุมน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้แล้วค่ะ หรือจะนำรากผักตำลึงมาต้มทานติดต่อกันก็ช่วยลดระดับน้ำตาลได้เช่นเดียวกัน
#ผักเชียงดา ผักพื้นบ้านทางภาคเหนือที่เป็นตัวช่วยลดน้ำตาลได้ดีไม่แพ้กัน เพราะมีสรรพคุณช่วยเผาผลาญน้ำตาล ดังนั้นจึงให้ประโยชน์สองต่อ ทั้งลดระดับน้ำตาลในเลือด และช่วยคุมน้ำหนักได้ด้วย ซึ่งมีผลการศึกษาจากหลายที่ยืนยันสรรพคุณทางยาของผักชนิดนี้
>> เพียงนำราก เถา หรือใบของผักเชียงดามาตากแห้ง แล้วนำมาบด ชงเป็นเครื่องดื่มเป็นประจำจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย ถึงแม้ผักเชียงดาจะหาทานยาก แต่ตามร้านขายสมุนไพรก็ยังมีขายนะคะ
การดูแลตัวเอง และรับประทานอาหารที่ดี เป็นกุญแจสำคัญของการมีสุขภาพดีนะคะ ดังนั้นอย่าลืมให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง เพื่อสุขภาพดี๊ดีกันทุกคนค่ะ ^^
ขอบคุณข้อมูลจาก : หมอชาวบ้าน
Photo

Post has attachment
9 เทคนิคการฝึกสมองให้เฉียบคม

คนสมัยนี้ อยากสวย อยากเก่ง และสุขภาพดี ทุกคนจึงพากันดูแลรูปร่าง ด้วยการออกกำลังกาย เคร่งครัดเรื่องอาหารการกิน แต่ไม่เคยมีใครสนใจว่าจะดูแล พัฒนาสมอง อย่างไรให้มีสุขภาพดี ทั้งที่สมองเป็นอวัยวะที่ตัดสินใจทุกเรื่องของชีวิต เราจึงควร ฝึกสมอง ให้ไบรท์ด้วยเทคนิคง่าย ๆ ต่อ ไปนี้

จิบน้ำบ่อย ๆ (Drink water very often) สมองประกอบด้วยน้ำ 85 % เชลล์สมองก็เหมือน ต้น ไม้ที่ต้องการน้ำหล่อเลี้ย ถ้าไม่มีน้ำ ต้น ไม้ก็เหี่ยว ถ้าไม่อยากให้เชลล์สมองเหี่ยว ซึ่งส่งผลให้การส่งข้อมูลช้ากลายเป็นคนคิดช้าหรือคิดไม่ค่อยออก แต่ละวันจึงควรดื่มน้ำบ่อยๆเพื่อ พัฒนาสมอง ให้มีประสิทธิภาพที่ดี

กินไขมันดี (enjoy taking fish-oil, Omega 3) เทคนิคการ ฝึกสมอง ข้อนี้เป็นเทคนิคที่คนไม่ค่อยรู้ เพราะคนไม่ค่อยรู้ว่าสมองคือก้อนไขมัน ซึ่งจำเป็นต้องมีไขมันดีไปทดแทนส่วนที่สึกหรอ แนะนำให้กินไขมันดีระหว่างวัน จำพวกน้ำมันปลา สารสกัดใบแปะก๊วย ปลาที่มีไขมันดีอย่าง ปลาแซลมอน นมถั่วเหลือ วิตามินรวม น้ำมันพริมโรสเป็นน้ำมันดีที่ทำให้เชลล์ชุ่มน้ำ ส่วนวิตามินซีกินแล้วสดชื่น ถ้า อยากเก่ง ลองทานอาหารเหล่านี้ดูครับ

นั่งสมาธิวันละ 12 นาที (Meditation 12 min a day) หลังจากตื่นนอนแล้ว ให้ตั้งสติและนั่งสมาธิทุกเช้า วันละ 12 นาที เพื่อให้สมองเข้าสู่ช่วงที่มีคลื่น Theta ซึ่งเป็นคลื่นที่ผ่อนคลายสุด ๆ ทำให้สมองมี Mental Imagery สามารถจินตนาการเห็นภาพและมีความคิดสร้างสรรค์ ( ถ้าทำไม่ได้ตอนเช้า ) ให้หัดทำก่อนนอนทุกวัน

ใส่ความตั้งใจ (Program the brain: have specific intention) การตั้งใจในสิ่งใดก็ตาม เหมือนการโปรแกรมสมองว่านี่คือสิ่งที่ต้องเกิด ระหว่างวันสมองจะปรับพฤติกรรมเราให้ไปสู่เป้าหมายนั้น ทำให้ประสบความสำเร็จในสิ่งต่าง ๆ เพราะสมองไม่แยกระหว่างสิ่งที่ทำจริงกับสิ่งที่คิดขึ้น ทั้งสองอย่างจึงเป็นเสมือนสิ่งเดียวกัน

หัวเราะและยิ้มบ่อย ๆ (Laugh and Smile) ทุกครั้งที่ยิ้มหรือหัวเราะ จะมีสารเอ็นโดรฟิน ซึ่งเป็นสารแห่งความสุข หลั่งออกมาเท่ากับเป็นการกระตุ้นให้มีความอยากรักและหวังดี ต่อ คนอื่นไปเรื่อยๆ
เรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวัน (Learn new thing everyday) สิ่งใหม่ในที่นี้หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น กินอาหารร้านใหม่ ๆ รู้จักเพื่อนใหม่อ่านหนังสือเล่มใหม่ คุยกับเพื่อนร่วมงานและเรียนรู้วิธีการทำงานของเขา เป็นต้น เพราะการเรียนรู้สิ่งใหม่ทำให้สมองหลั่งสารเอ็นโดรฟิน และโดปามีน ซึ่งเป็นสารแห่งการเรียนรู้ กระตุ้นให้อยากเรียนรู้และสร้างสรรค์ ไปเรื่อย ๆ เมื่อมีความสุขก็ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีการ พัฒนาสมอง ให้ดีขึ้นนั่นเอง

ให้อภัยตัวเองทุกวัน (Forgive yourself, reduce brain stress) ขณะที่การไม่ให้อภัยตัวเอง การโกรธคนอื่น โกรธตัวเอง ทำให้เปลืองพลังงานสมอง ซึ่งเป็นสิ่งไม่ดีถ้าหากต้องการ ฝึกสมอง ดังนั้นการให้อภัยตัวเอง ไม่เครียด เป็นการลดภาระของสมองช่วย พัฒนาสมองได้อย่างดีเลยละครับ

เขียนบันทึก Graceful Journal (Write graceful journal, good things inlife every day) ฝึกเขียนขอบคุณสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นแต่ละวันลงในสมุดบันทึก เช่น ขอบคุณที่มีครอบครัวที่ดี ขอบคุณที่มีสุขภาพที่ดี ขอบคุณที่มีอาชีพที่ทำให้มีความสุข เป็นต้น เพราะการเขียนเรื่องดี ๆ ทำให้สมองคิดเชิงบวก พร้อมกับหลั่งสารเคมีที่ดีออกมา ช่วยให้หลับฝันดี ตื่นมาทำสมาธิได้ง่าย มีความคิดสร้างสรรค์และ พัฒนาสมองให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

ฝึกการสูดหายใจลึก ๆบ่อย ๆ สมองใช้ออกชิเจน 20-25 % ของออกชิเจนที่เข้าสู่ร่างกาย การฝึกหายใจเข้าลึก ๆ จึงเป็นการส่งพลังงานที่ดีไปยังสมอง ควรนั่งหลังตรงเพื่อให้ออกชิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น ถ้านั่งทำงานนาน ๆ อาจหาเวลายืนหรือเดินยึดเส้นยืดสายเพื่อให้ปอดขยายใหญ่ สามารถหายใจเอาออกชิเจนเข้าปอดได้เพิ่มขึ้นอีก 20 %ถ้า อยากเก่ง ก็ลองสูดให้ใจลึกๆดูครับ

การมีสมองที่ดีก็เหมือนทักษะทุกอย่างในโลกที่เรียนรู้ได้ แต่จะเก่งหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน ถ้าเราดูแลและ ฝึกสมอง ให้ดีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ตามมาอย่างมากมายเราจะกลายเป็นคนฉลาด กระฉับกระเฉง ไม่หลงลืม แก่ช้า และมีบุคคลิกภาพที่ดี เป็นคนมีเสน่ห์ เป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไป สำหรับน้องๆที่ อยากเก่ง ก็ลองทำตามนี้ดูนะครับ

Cr. Jellywalker.
Photo

Post has attachment
นาฬิกาชีวิต
ใครจะรู้บ้างว่าคนเราก็มีนาฬิกาชีวิตเหมือนกัน หากเราได้รู้จักนาฬิกาชีวิตของตัวเอง ก็อาจจะสามารถบาลานซ์การใช้ชีวิต โรคภัยย่างกรายมาถามหาน้อยลง

01.00-03.00 น. เป็นช่วงเวลาการทำงานของ "ตับ" ควรหลับพักผ่อนให้สนิท

03.00-05.00 น. เป็นช่วงเวลาการทำงานของ "ปอด" ควรตื่นมาสูดอากาศสดชื่น

05.00-07.00 น. เป็นช่วงเวลาของ "ลำไส้ใหญ่" ควรขับถ่ายอุจจาระ

07.00-09.00 น. เป็นช่วงเวลาการทำงานของ "กระเพาะอาหาร" ควรกินอาหารเช้า

09.00-11.00 น. เป็นช่วงเวลาการทำงาน "ม้าม" ควรพูดน้อย กินน้อย ม้ามทำหน้าที่ในการดึงเอาธาตุเหล็กจากฮีโมโกลบินของเซลล์เม็ดเลือดแดง นำมาใช้ในร่างกาย และยังทำหน้าที่เอาของเสียออกจากกระแสเลือดในรูปของน้ำปัสสาวะเช่นเดียวกับตับ

11.00-13.00 น. เป็นช่วงเวลาการทำงานของ "หัวใจ" ควรเลี่ยงการใช้ความคิด ความเครียด ระงับอารมณ์ตื่นเต้นตกใจ

13.00-15.00 น. เป็นช่วงเวลาการทำงานของ "ลำไส้เล็ก" ควรงดกินอาหารทุกประเภท ลำไส้เล็กมีหน้าที่ย่อยอาหาร ตั้งแต่คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน

15.00-17.00 น. เป็นช่วงเวลาทำงานของ "กระเพาะปัสสาวะ" ควรทำให้เหงื่อออก

17.00-19.00 น. เป็นช่วงเวลาทำงานของ "ไต" ควรทำตัวให้สดชื่น

19.00-21.00 น. เป็นช่วงเวลาทำงานของ "เยื่อหุ้มหัวใจ" ควรทำสมาธิ สวดมนต์

21.00-23.00 น. เป็นช่วงเวลาการทำงานของ "ระบบความร้อน" ห้ามอาบน้ำเย็น ตากลม ควรทำร่างกายให้อบอุ่น

23.00-01.00 น. เป็นช่วงเวลาการทำงานของ "ถุงน้ำดี" ควรดื่มน้ำก่อนเข้านอน สวมชุดนอนผ้าฝ้าย เพราะผ้าสังเคราะห์จะดูดน้ำในร่างกาย โดยถุงน้ำดีทำหน้าที่ในการเก็บสะสมน้ำดีเพื่อช่วย ในการย่อยอาหาร

นี่มุมมองของ "วีระชัย วาสิกดิลก" แพทย์วิถีไทยแบบธรรมชาติบำบัด ที่ท่านสามารถนำไปใช้ในการดูแลตัวเองเพื่อให้ชีวิตสมดุลและห่างไกลความเจ็บป่วย

สำหรับคนที่ชอบหลากหลายความรู้ความคิด
การเป็นอยู่ของมนุษย์ แนะนำเพจนี้เลยเพจอยากเล่าบอกต่อ
cr:fwline
Photo

Post has attachment
ปรัชญาชีวิต"สอนลูก

อ่านให้จบ (ดีมาก) ที่ควรให้ลูกรู้และปฏิบัติ รู้ก่อนทำก่อน

1. สร้างเนื้อ สร้างตัวให้ได้เร็วที่สุด ในขณะที่คุณยังมีกำลัง ยังเป็น หนุ่มสาวเพราะการฝ่าฟันอุปสรรค ในช่วงอายุมาก ไม่ใช่เรื่องสนุก

2. การทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย นั้นสำคัญมากพอๆกับการคร่ำเคร่ง หน้าตำราเรียน

3. เลือกงานที่เราชอบนั้นใช่ แต่อย่าลืมด้วยว่า อาชีพนั้น..
สามารถเลี้ยงดูตัวเราได้จริงหรือ เปล่า ถ้าไม่ใช่ก็อย่าหลอกตัวเอง

4. เมื่อถึงวัยทำงาน ใครเก็บเงินก่อน รวยเร็วกว่าและสิ่งสำคัญ
ที่ต้องจำไว้ คือ "ชีวิตที่ไม่มีหนี้ คือชีวิตที่ประเสริฐที่สุด"

5. หาเป้าหมายในชีวิตให้เจอ โดยเร็วที่สุดเพราะมันจะเป็นเครื่องนำทางของคุณ ในชาตินี้ตลอดไป

6. ซื้อบ้านก่อน ที่จะซื้อรถ เพราะบ้านมีแต่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น รถมีแต่มูลค่าลดลง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า รถ=ลด

7. ดอกเบี้ยบ้านนั้นมหาโหดมาก รีบใช้ให้หมดโดยเร็วพลัน ก่อนที่จะแก่ แล้วผ่อนไม่ไหว

8. การเก็บเงินเป็นแค่บันไดขั้นแรก
สู่ความร่ำรวย แต่ขั้นต่อมา คือ ต้องรู้จักลงทุน.อย่าลืมคบกับ ที่ปรึกษาการเงินไว้เป็นเพื่อน

9. อย่าเป็นศัตรูกับใครก็ตามบนโลก ใบนี้เพราะคุณจะไม่มีทางรู้ว่า
วันหนึ่งเขาอาจจะยิ่งใหญ่มาก จนกลับมาทำร้ายคุณก็เป็นได้

10. คอนเน็คชั่นหรือสายสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆต่อให้เก่งแค่ ไหน ก็สู้การมีเพื่อนเยอะไม่ได้

11. ควรมีงานทำมากกว่า 1 งาน
เพราะความมั่นคงไม่เคยมี บนโลกใบนี้

12. อย่าคิดว่าตัวเองทำอะไรได้ แค่อย่างเดียวเพราะความสามารถ ของคนเรา มีมากกว่า 1 เสมอ

13. เมื่อมีโอกาสใดก็ตามเข้ามา
จงอย่าปฏิเสธ ถึงจะล้มเหลว แต่มันก็คือ ประสบการณ์

14. ไม่ต้องตั้งใจเรียนมากไปใน สายวิชาที่ตนเลือก แต่ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนจำเป็นมากๆ จงให้ใส่ใจ ส่วนวิชาอื่นๆ เอาแค่ดีพอหางานดีๆทำก็พอ เพราะโลกแห่งความเป็นจริง วัดกันที่ผลงาน ไม่ใช่ที่เกรด
ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน
สร้างผลงานได้

15. ออกเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ ยังหนุ่มสาวเพราะเมื่อมีครอบครัว การเดินทางจะเป็นเรื่องยุ่งยากกว่า เดิม

16. เลือกคู่ชีวิต จงคิดให้ดีๆ อย่าดูแต่ข้อดีของเขาแต่ต้องดูด้วยว่าเราสามารถรับข้อเสียของเขาได้ มากแค่ไหน

17. การมีแฟน หรือสามีภรรยา ยังเลิกกันได้ แต่ความเป็นพ่อแม่ลูก นั้นเลิกกันไม่ได้ เพราะฉะนั้น ควรดูแลพวกเขาให้ดีๆ

18. ความสำเร็จที่มากมายแค่ไหน ก็ไม่สามารถทดแทนความล้มเหลวของครอบครัวได้

19. ลองหาเวลาอยู่ว่างๆ ไม่ต้องทำอะไรเลยดูบ้าง อย่าแบก
โลกทั้งใบไว้คนเดียวและอีกอย่าง งานก็ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต

20. สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่ง โปรดถนอมตัวเองให้มาก เมื่อยังเป็นวัยรุ่น อย่าใช้ชีวิตให้หนักเกินไป

# หากคิดว่าโพสต์นี้มีประโยชน์ !!ก็แบ่งปันนะคะ

Cr. Jellywalker
Photo

Post has attachment

Post has attachment
แสงสีฟ้าจากจอคอมอันตราย แต่เราก็สามารถป้องกันได้
การจ้องหน้าจอมือถือ แท็บเล็ต หรือจอคอมพิวเตอร์นาน ๆ รู้ใช่ไหมคะว่าพฤติกรรมเหล่านี้ทำร้ายสายตาของเรามากเลยทีเดียว ทั้งทำให้แสบตา ตาแห้ง ปวดกระบอกตา และบางรายอาจมีอาการมองเห็นภาพเบลอด้วย

แต่ครั้นจะให้เลิกแชท เลิกใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ไปเลยก็คงยาก ถ้าอย่างนั้นมีทางเดียวคือต้องรู้จักถนอมสายตาจากแสงสีฟ้าอันตรายเหล่านี้ ด้วยวิธีป้องกันแสงสีฟ้าง่าย ๆ ที่เรานำมาฝากนี่เลย

แสงสีฟ้าจากหน้าจออันตราย แต่ป้องกันได้

1. ปรับแสงสว่างและความคมชัดของหน้าจอให้รู้สึกสบายตา ภายใต้ระดับความสว่างที่ 300-500 ลักซ์ หรือสังเกตได้ง่าย ๆ จากการที่เราไม่ต้องหรี่ตาเวลามองหน้าจอ รวมทั้งพยายามลดแสงสว่างบริเวณรอบ ๆ เช่น ปิดไฟดวงที่สะท้อนลงบนหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

2. ติดแผ่นกรองรังสีไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ แม้ว่าจะช่วยลดการกระจายรังสีจากจอคอมพิวเตอร์ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แล้วแต่คุณภาพของสินค้า แต่อย่างน้อย ๆ ก็ช่วยลดแสงจ้าจากจอคอมพิวเตอร์ลงได้ ส่วนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสามารถติดฟิล์มกรองแสงได้ด้วยเช่นกัน

แสงสีฟ้าจากหน้าจออันตราย แต่ป้องกันได้

3. ตำแหน่งของจอภาพควรห่างจากดวงตาประมาณ 18-24 นิ้ว หรือประมาณช่วงแขนเอื้อม และปรับให้ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ 15-20 องศา เพราะหากระยะห่างระหว่างตากับจอภาพไม่สัมพันธ์กัน จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าและปวดตาได้ง่าย

4. กะพริบตาบ่อย ๆ ควรกะพริบตาให้ได้ 1-2 ครั้งต่อ 10 วินาที เพื่อให้มีน้ำหล่อเลี้ยงดวงตาอยู่เสมอ วิธีนี้จะช่วยลดความอ่อนล้าของสายตาได้มาก

5. ใช้สูตร 20-20-20 คือ ทุก ๆ 20 นาที ควรละสายตาจากหน้าจอไปมองบริเวณอื่น ๆ โดยให้มองห่างจากบริเวณที่นั่งอยู่ประมาณ 20 เมตร เป็นเวลา 20 วินาที เพื่อรีเฟรชสายตาให้ได้ปรับตัวใหม่ และเป็นการออกกำลังกายสายตาไปในตัว

6. ปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่พออ่านสบายตา การปรับขนาดตัวอักษรให้มองเห็นได้ชัดเจน จะช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อดวงตาได้เป็นอย่างดี พูดง่าย ๆ คือเราไม่จำเป็นต้องเพ่งสายตาอ่านตัวหนังสือมากเกินความจำเป็น

แสงสีฟ้าจากหน้าจออันตราย แต่ป้องกันได้

7. สวมแว่นกรองรังสีจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อถนอมสายตาไม่ให้ปะทะกับแสงสีฟ้าบนหน้าจอโดยตรง วิธีนี้จะช่วยปกป้องดวงตาเราจากแสงสีฟ้าได้พอสมควร

8. ทำความสะอาดหน้าจอ โดยเฉพาะฝุ่นละอองและรอยเปื้อนบนจอทั้งหลาย หากทำความสะอาดหน้าจอได้หมดจดจะช่วยลดทอนการเปล่งแสงสีฟ้าได้ด้วยนะ

9. จำกัดเวลาอยู่หน้าจอ ไม่ควรจ้องหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดนานเกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง เพราะหากเล่นนานเกินกว่า 2 ชั่วโมง อาจทำให้สายตาอ่อนล้าและปวดเกร็งได้

10. วางต้นกระบองเพชรไว้ข้าง ๆ คอมพิวเตอร์ ผลวิจัยของสถาบัน Recherches en Geobiologie ของสวิตเซอร์แลนด์ และนักวิจัยในอเมริกาพบว่า หนามของต้นกระบองเพชรเป็นสื่อดูดรังสีจากทีวีและคอมพิวเตอร์ได้ รวมทั้งกระบองเพชรยังอาจดูดรังสี UV ที่เปล่งออกมาจากอุปกรณ์ไฮเทคไว้สังเคราะห์แสงแทนแสงแดดด้วยในตัว

การถนอมสายตาจากแสงสีฟ้าที่หน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นข้อปฏิบัติที่น่าทำสำหรับคนทุกวัยทุกอาชีพไปแล้วนะคะ เพราะปฏิเสธไม่ได้จริง ๆ ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเราแทบทุกด้าน ฉะนั้นก็อย่าลืมนำวิธีป้องกันแสงสีฟ้าที่เราบอกต่อไปทำตามกันด้วย เพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีของเราทุกคนนะคะ

Cr. Jellwalker.
Photo
Wait while more posts are being loaded