Core team ja sen FB-ryhmä ovat käytännössä hiljentäneet tämän Google+ryhmän. Malli on toiminut, mutta avoimuuden kustannuksella. Eilisessä 7.10 kokouksessa harvaa esityslista-asiaa oltiin linkitetty mihinkään julkiseen keskusteluun. Muistuttaisin, että seuraavaan kokoukseen voisi yrittää pitää periaatteesta kiinni. Samalla on kuitenkin tärkeää muistaa erottaa kokousasiat ja operatiiviset asiat. (Esimerkiksi D-cent -projektin riskiarviointi erotettiin operatiiviseksi asiaksi, koska se ei kokousasia ollut)

Post has attachment
Tietosuojaseloste OKF Finlandille.

Tällaista on pitänyt jo vuoden verran saada aikaan, kerta laki sitä vaatii. Nyt olisi kommentoitavaksi (ja hallituksen hyväksyttäväksi).

Post has attachment
Verkkodemokratiaseuran hylättyä OKFFIn ehdotuksen Apps4Finland-kisan järjestämisestä tänä vuonna on aika miettiä muita vaihtoehtoja datavalmentaja-toiminnan aktivoimiseen. Voisimme tuotteistaa 1) OKF:n Data Expedition -konseptin ja 2) jonkinlaisen työryhmien toimintaan sidotun hackathonin järjestämisen ja myydä niitä suomalaisille avoimen datan tarjoajille.

Noille rupeaa olemaan aika paljon tarvetta, sillä avointa dataa rupeaa olemaan kohtuullisesti tarjolla, mutta sen laatu ja tukimateriaalit ovat usein huonoja. Eivätkä datan julkaisijat pääse kontaktiin oppimaan yhdessä datan käyttäjien kanssa. Voisimme esimerkiksi tarjota kumpaakin tuotetta kaikille datakoulutukseemme osallistuville organisaatioille.

Pari linkkiä:
http://schoolofdata.org/data-expeditions/online-expedition-guide/
https://docs.google.com/file/d/0B6wLVP6U7FhDWWdtX3YxLU9wX3c/edit

OKF FI:ssä on kahdeksan työryhmää http://fi.okfn.org/wg/. Hallitus on saanut ehdotuksen uudeksi teemalliseksi työryhmäksi: Datajalostamo.
Kuten aikaisemmat, myös tämä ehdotus käy läpi viikon mittaisen avoimen vertaisarvioinnin. Kysymyksiä ja kommentteja?

Alla hakemus:

Mikä on ehdotetun työryhmän nimi?
Datajalostamo (DAJA)

Työryhmän lyhyt kuvaus ja tavoitteet:

Yhteisön tavoitteena on edistää saatavilla olevan datan avulla toteuttavia uusia verkottuneita palveluja. Yhteisö verkottaa yrityksiä, joiden liiketoimintaan sisältyy erilaisista datalähteistä yhdistettävän tiedon jalostaminen palvelukehittäjien tarpeisiin. Yhteisössä on mukana myös palvelukehitykseen ja operointiin keskittyviä yhtiöitä sekä dataa tarjoavia tahoja sidosryhminä.

Työryhmän historia:

Aloitteen työryhmän perustamisesta ovat tehneet tahot, jotka ovat olleet huolestuneita siitä että datan avaaminen yleiseen käyttöön ei sinänsä riitä palvelujen toteutumiseen nykyisellä alan infrastruktuurilla. Arvoketjuun on luotava välikerros raakadatan jalostamiseksi palvelukehittäjien tarpeisiin. Ryhmän perustajajäsenet ovat omilla tahoillaan asian huomanneet ja päättivät viedä kehitystä eteenpäin verkottumalla datajalostamo – yhteisöön.                

Työryhmän yhteyshenkilöt:
Heikki Sundquist, Miktech Oy, 
Mari Kivinen, Miktech Oy,

Onko työryhmällä vastinetta kansainvälisissä Open Knowledge Foundationin (OKF) työryhmissä?
Ei ole.        

Onko työryhmällä yhtymäkohtia muiden teemojen tai työryhmien kanssa?        
On toki, jos muut työryhmät haluavat että avointa dataa myös käytetään.

Mitä tukea työryhmänne toivoo Open Knowledge Finland ry:ltä?

       
Viestintäkanava kaikille eri toimialojen työryhmille. Yhteistä pohdintaa datan jalostetun muodon parametreistä. Yhteyksiä tavoitteissa mainittuihin sidosryhmiin. Yhteisiä rahoitushankkeista.        

Työryhmän mahdolliset rahoitusmahdollisuudet

       
Työryhmän on tarkoitus edesauttaa jäsenten välisten yhteisten julkisesta sektorista rahoitettujen hankkeiden käynnistämistä. Miktech Oy toimii työryhmän fasilitoijana. Työryhmä pitää aktiivisesti yhteyksiä yksityisiin pääomasijoittajiin.

Ehdotetun työryhmän nykyiset jäsenet        
•        Matti Rossi, Aalto-yliopisto
•        Tuomo Varila, Analytics Cloud 
•        Pauli Misikangas, Cloud'N'Sci
•        Mika Skarp, CloudStreet
•        Juho Muhonen, Futusome
•        Markku Alanko, Ivorio
•        Heikki Sundquist, Miktech
•        Mari Kivinen, Miktech
•        Tommi Kainulainen, Observis
•        Jaakko Korhonen, Open Knowledge Finland
•        Ossi Kuittinen, Open Knowledge Finland
•        Kalle Launiala, ProtonIT

Työryhmän sidosryhmä: Digitalmikkeli-klusteri, www.digitalmikkeli.fi  

Post has attachment
#avoin2014 paltsua tulossa, pääseekö +Joonas Pekkanen +Laura Sillanpää +Matti Kinnunen joku teistä, itselleni tuli just 6AIKA -synkkaus paltsu samaan aikaan.

Hei,
 
Tervetuloa keskiviikkona 5.3. klo 9.00-11.00 valtioneuvoston kansliassa Haartmannissa pidettävään kokoukseen. Aiheina:
1.       Tutkimus ja liiketoiminta (sisältäen myös hallinto mahdollistajana näkökulman), Anne Miettinen vetää
2.       Ensimmäisen päivän ohjelman työstäminen
 
Lisäksi tiedoksesi, että VNK verkkosivuilla on nyt tieto hankkeestamme http://vnk.fi/ajankohtaista/vireilla/fi399684.jsp
 
Viestintä päätyi siihen, että varsinainen tiedote tapahtumasta tehdään sitten, kun sillä on omat verkkosivut ja suunnittelu on pidemmällä.
 
Anne Miettisen psta

Perjantain 28.2. OKFFI:n hallituksen kokoukseen päätettäväksi OKFFI:n osallistumisesta Apps4Finland -kilpailun järjestelyihin vuonna 2014.

Tausta:

Verkkodemokratiaseuran, Open Knowledge Finlandin (OKFFI) ja Forum Virium Helsingin (FVH) kesken on neuvoteltu vuoden 2014 Apps4Finland -kilpailun järjestämisestä. [1]

* Forum Virium Helsinki jatkaa Apps4Finland kilpailun pääjärjestäjäkumppanina ja on valmistautunut rekrytoimaan kilpailukoordinaattorin mahdollisimman pian.

* OKFFI on halukas ottamaan aikaisempaa merkittävästi suuremman vastuun Apps4Finland -kilpailun järjestämisessä, koska kilpailu liittyy yhdistyksen ydintoimintaan ja synergisiin hankkeisiin, kuten avoimen tiedon kuntakiertue, avoimen datan oppilaitosverkosto ja datademo -rahoitusinstrumentti.

* Verkkodemokratiaseuran näkökulmasta on keskeistä, että kilpailu järjestyy parhaalla mahdollisella tavalla. Seura voi näkyä kilpailun pääjärjestäjänä, vaikka rooli käytännön tekemisessä pienenisi aiempiin vuosiin verrattuna. [2]

[1] Viite: 19.2.2014 tapaaminen, jossa paikalla Pauliina Smeds (FVH), Sami Majaniemi (Verkkodemokratiaseura), Petri Kola, Jaakko Korhonen ja Antti Poikola (OKFFI)

[2] Viite: puhelinkeskustelut Antti Poikola ja Jukka Huhtamäki 24.2.2014, sekä Antti Poikola ja Ari Tammi 25.2.2014


Sopimus:

Apps4Finland nimen, logon, verkkosivuston sekä verkko-osoitteen käytöstä ja vuoden 2014 kilpilun pääjärjestäjistä on luonnosteltu sopimus, joka on nähtävissä Google Docsissa osoitteessa: http://bit.ly/apps4finland_MoU

Sopimuksella Verkkodemokratiaseura myöntää sekä OKFFI:lle ja FVH:lle oikeuden Apps4Finland nimen ja logon, verkkosivuston sekä verkko-osoitteen käyttöön. Lisäksi sovitaan siitä, että kaikki kolme osapuolta näkyvät vuoden 2014 Apps4Finland -kilpailun pääjärjestäjinä kilpailun verkkosivuilla ja markkinoinnissa. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen vuoden 2014 Apps4Finland kilpailun valmistelu pyritään aloittamaan mahdollisimman pian täysipainoisesti FVH:n johdolla.

Päätösehdotus:

Päätettiin hyväksyä sopimus Apps4Finland nimen, logon, verkkosivuston sekä verkko-osoitteen käytöstä ja vuoden 2014 kilpailun pääjärjestäjistä.

Post has attachment
Kaikki mukaan miettimään rahoittaja- spronsori- tai yhteistyökumppanitahoja sekä kirjoittamaan hakemuksia. Kirjoittamiseen osallistuminen on paras tapa luoda itselle roolia mahdollisissa toteutuvissa projekteissa.

Post has attachment
Skaalausta varten tarttee rahaa olisko tästä instrumentistä hyötyä?istuin tosiaan EU advisory boardissa pari vuotta ja tämä oli tulos: muutama miltsi open data pilotteihin etc.. Tarvitsisimme organisaation (otavan opisto?) hallinnoimaan  EU projkteja?
ESR raha vois sopia paremmin kun  meillä ei ole noita bisnesskytkyjä toistaiseksi, l. koodatikimmi toiminta voisi olla eräänlainen sosiaaline innvaatio, niinkuin tietotaitotalkoot oli johon saimme 700 keuro ESR rahaa?

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded