Türk sanat müziğinin parlayan ismi Müslüm Gürses hayata veda etdi.

Örnekleri Yapabilmeniz İçin Gerekli Olan Pratik Kodlar:
EditBox’ın içerisinde bulunan değeri tamsayı tipli değişkene aktarmak
Koda dikkat edecek olursanız ilk olarak “x” isminde tamsayı değişkeni
tanımlanmakta olup, kontroldeki değeri alabilmesi için “StrToInt” (Stringi
Tamsayıya çevir) tip çeviri fonksiyonuna ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer bu tip
dönüştürme işlemini yapmazsanız, Delphi size sonucu hesaplayamayacağına
dair hata mesajı iletecektir.
TamSayı tipli değişkenin değerini yazdırmak
Tamsayı tipli bir değişkeni yazdırabilmek için muhakkak “String”e
çevirmelisiniz. Bu dönüşümü yapabilmeniz için Delphi’de “IntToStr”
fonksiyonu kullanılabilmektedir.
Uyarı:Bu tür tip dönüştürme işlemlerinde kullandığınız atama operatörünün
(“:=”) solundaki ve sağındaki verinin tiplerinin aynı olması gerekmektedir.
20
Ayrıca kontroller üzerinde klavye ile girilebilen veri tiplerinin string olduğunu
da unutmayınız.
EditBox’ın içerisinde bulunan değeri Reel Sayı tipli değişkene aktarmak
Uygulanan yöntem şu; atama operatörünün sol ve sağında yer alan veri tiplerinin
aynı olmasını sağlamak için “Edit” kontrolünün içerisinde yer alan değer
“StrToFloat” fonksiyonu sayesinde reel sayı tipine çevrilmekte, ondan sonra
atama işlemi gerçekleştirilebilmektedir.
Reel Sayı Tipli Bir Değişkenin Değerini Yazdırmak:
Aynı mantık uygulanarak reel sayı değişkeni “FloatToStr” tip dönüştürme
fonksiyonu sayesinde stringe çevrilip, arkasından da EditBox’ın içerisinde
yazdırılmaktadır (Herhangi bir tipteki matematiksel değişkenin değerini
yazdırabilmeniz için muhakkak stringe dönüştürmeniz gerekir. Aksi halde
Delphi size hata mesajı iletecektir).
Wait while more posts are being loaded