Post has shared content

Post has shared content
කඳුළු..
උබෙ ඇස් දෙකට වඩා මගෙ ඇස් වල 💙
Photo

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
මන් හරියටම දන්නේ නැ මේ අය කොහෙද කියලා එත් මරණයට කැප උන සතෙක් බෙරගන්න තියනවා නම් ඇත්තටම එක ලොකු පිනක් නේ.. එකයි මෙක මට හම්බුන ගමන් මෙහෙම upload කරන්න හිතුවේ..
පුලුවන් තරම් share කරන්න.. අහින්සක සතෙකුගේ ජිවිතය බෙර ගන්න.
Photo

Post has shared content

Post has shared content

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded