Ben zirrat mühendisi değilim ama inşallah olucam

Post has attachment
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/27)
Program aşağıdaki otuz dört adet yatırım konularını kapsar:

a) Anıza doğrudan ekim makinesi,

b) Arıcılık makine ve ekipmanı,

c) Balıkçı gemilerinde soğuk depo,

ç) Balya makinesi,

d) Biçer bağlar,

e) Biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane ölçer,

f) Canlı balık nakil tankı,

g) Çayır biçme makinesi,

ğ) Çeltik fide dikim makinesi,

h) Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,

ı) Dal parçalama makinesi,

i) Diskli tırmık,

j) El traktörü,

k) Fındık toplama makinesi,

l) File sisteminin kurulması

m) Güneş kolektörü,

n) Mibzer,

o) Motorlu tırpan,

ö) Pamuk toplama makinesi,

p) Pancar söküm makinesi,

r) Patates söküm makinesi,

s) Pülverizatör,

ş) Sap parçalama makinesi,

t) Sap toplamalı saman makinesi,

u) Silaj makinesi,

ü) Sıra arası çapa makinesi

v) Su ürünlerinde buzlama makinesi,

y) Su ürünleri için kuluçka dolabı,

z) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,

aa) Tambur filtre,

bb) Taş toplama makinesi,

cc) Toprak frezesi,

çç) Yem hazırlama makinesi,

dd) Zeytin hasat makinesi.

Programın uygulama illeri

MADDE 9 – (1) Program, tüm illerde uygulanır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130626-31.htm

Post has attachment
Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Kırsal Kalkınma ( İPARD) Programı 10. Başvuru Çağrı İlanına Açıklanmıştır.
26.04.2013 saat 09.00 itibariyle başvurular kabul edilecektir. Son başvuru tarihi 06.05.2013 Saat 21.00 olarak belirlenmiştir.
http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruCagriIlani/Onuncu_Basvuru_Cagri_Ilani.pdf

Post has attachment

Post has attachment
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/13)
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F03%2F20130321.htm&main=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F03%2F20130321.htm

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

- BASIN AÇIKLAMASI -
 
TARGEL ATAMALARINDA "HAKKANİYET VE ADALET" BEKLİYORUZ!
 
21 Aralık 2012
 
2004 yılında uygulamaya konan 1000 köye 1000 danışman projesi olan "Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TAR-GEL)" genç işsizliğin yüksek olduğu ülkemizde Ziraat Mühendisleri ve Veteriner Hekimler açısından en önemli istihdam kaynaklarından birisidir. Bu nedenle çalışma ve barınma olanakları açısından yaşanan sıkıntılar ve uygulamada karşılaşılan birçok eksik ve soruna rağmen halen Ziraat Mühendisleri ve Veteriner Hekimler açısından en büyük umut kaynaklarından birisini oluşturmaya devam etmektedir.
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013 yılında 1044‘ü Mühendis ve 1556‘sı Veteriner Hekim olmak üzere 2.600 TAR-GEL personelinin alımına ilişkin süreci başlatmıştır. İstihdam edilecek personelin % 60‘ının veteriner hekim olarak belirlenmiş olması, Bakanlığın istihdam edilecek personel alımında;
 
·        Ülkemizdeki tarım arazilerinin miktarını,
·        Tarımsal alt sektörlerin ekonomi içindeki payını,
·        Tarımsal üretimin gereksinim duyduğu meslek alanlarını,
·        Bitkisel üretim ile hayvancılık faaliyetleri arasındaki dengeyi,
·        Tarımsal işletmelerin ihtisas alanlarını,
·        Tarımsal ihracat yapımızı,
·        Tarımsal sanayinin hammadde gereksinimini,
·        Bölgesel gereksinimleri,
·        İşsiz ve atanmayı bekleyen Mühendisler ve Veteriner Hekimlerin sayısal dağılımlarını dikkate almadığını açıkça göstermektedir.
 
Bilimsel, teknik ve ekonomik ölçütlerin ve bu kapsamda gereksinim duyulan personel ihtiyacının göz önüne alınmadığını, mesleki taassupların ağır bastığını açıkça gösteren bu tutum, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Bakanlığın yeniden yapılandırılmasına ilişkin 639 sayılı KHK ve sonrasındaki mevzuatlarda görülen, "bakan mesleğine torpil" diye çok kez belirttiğimiz yaklaşımın devam ettiğini ortaya koyması açısından, ülkemiz tarımı adına kaygı vericidir.
 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nı kadro dağılımını yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz. Kadrolar, objektif ilkelerle ve ülkemiz tarımının TAR-GEL personelinden en yüksek verimi almasını sağlayacak biçimde, "hakkaniyet ve adalet" ölçütleri içerisinde belirlenmelidir.
 
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
 
Dr. Turhan TUNCER
Başkan
(Yönetim Kurulu adına)
 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
Wait while more posts are being loaded