Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment

Ben zirrat mühendisi değilim ama inşallah olucam

Post has attachment
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/27)
Program aşağıdaki otuz dört adet yatırım konularını kapsar:

a) Anıza doğrudan ekim makinesi,

b) Arıcılık makine ve ekipmanı,

c) Balıkçı gemilerinde soğuk depo,

ç) Balya makinesi,

d) Biçer bağlar,

e) Biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane ölçer,

f) Canlı balık nakil tankı,

g) Çayır biçme makinesi,

ğ) Çeltik fide dikim makinesi,

h) Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,

ı) Dal parçalama makinesi,

i) Diskli tırmık,

j) El traktörü,

k) Fındık toplama makinesi,

l) File sisteminin kurulması

m) Güneş kolektörü,

n) Mibzer,

o) Motorlu tırpan,

ö) Pamuk toplama makinesi,

p) Pancar söküm makinesi,

r) Patates söküm makinesi,

s) Pülverizatör,

ş) Sap parçalama makinesi,

t) Sap toplamalı saman makinesi,

u) Silaj makinesi,

ü) Sıra arası çapa makinesi

v) Su ürünlerinde buzlama makinesi,

y) Su ürünleri için kuluçka dolabı,

z) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,

aa) Tambur filtre,

bb) Taş toplama makinesi,

cc) Toprak frezesi,

çç) Yem hazırlama makinesi,

dd) Zeytin hasat makinesi.

Programın uygulama illeri

MADDE 9 – (1) Program, tüm illerde uygulanır.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130626-31.htm

Post has attachment
Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Kırsal Kalkınma ( İPARD) Programı 10. Başvuru Çağrı İlanına Açıklanmıştır.
26.04.2013 saat 09.00 itibariyle başvurular kabul edilecektir. Son başvuru tarihi 06.05.2013 Saat 21.00 olarak belirlenmiştir.
http://www.tkdk.gov.tr/BasvuruFiles/BasvuruCagriIlani/Onuncu_Basvuru_Cagri_Ilani.pdf

Post has attachment

Post has attachment
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/13)
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F03%2F20130321.htm&main=http%3A%2F%2Fwww.resmigazete.gov.tr%2Feskiler%2F2013%2F03%2F20130321.htm
Wait while more posts are being loaded