Post is pinned.Post has attachment
#Hz. #HÜSEYiN'in 7 #TÜRK #YiGiDiNE #DUASI
Kerbela olayının olduğu 680 yılında, KIZILELMA maksadıyla Türkistan'dan Arap Yarımadasına inip İSLAM’la yeni tanışan TÜRK Akıncıları, Arapların birbiriyle savaşacağı haberini alırlar ve sağlam bir mevziden Olanları takip ederler. Yezid ordusuyla 70 kişilik Hz.HÜSEYiN ve efradını kuşatır.
TÜRK Atlıları anlarlar ki :
Güçlüyle * Zayıf,
Çoklukla * Azlık,
Zalimle * Mazlum" karşı karşıyadır.
Bir tarafta yezidin ordusu diğer yanda PEYGAMBER torunu ve musayipleri… Taraf olma gereği hissedeler ve saflarını belirlerler. Ne asabiyete ne mensubiyete bakarlar sadece güç dengesine bakarlar ve TÜRK Olmanın gereği mazlumdan yana olurlar. Muharrem ayının 9’unda 7 Türk Akıncısı bu bela meydanından Hz. HÜSEYiN’i almak üzere binerler atlarına.
Hz. HÜSEYiN susuzluktan tükenmek üzeredir. TÜRK Yiğitlerini karşısında görür ve onların : “Sizi Azerbaycan’a götürelim” teklifini tereddütsüz reddeder. Çünkü bu şehadet yoluna dönmemek üzere çıkmışlardı. Ancak gelen yiğitlerden bir isteği olur Peygamber Torununun. “Oğlum Zeynel Abidin” der “çok hasta, alın götürün onu buradan, o size emanettir.” Yedi Türk akıncısı yanlarına Zeynel Abidin’i de alarak yıldırım gibi yol alırlar yezidin ordusunun barikatını yarıp çıkarırlar. Hz. PEYGAMBERiN SEVGiLi TORUNU,
ALLAH’ın ARSLAN’ı Âlimler Şahı Hz. ALi’nin oğlu Hz. HÜSEYiN ellerini
Arş-ı A'la’ya kaldırır ve,
#YARABBİ #BU #YEDİ #YİĞİDE, #YEDİ #DEVLET #NASİP #EYLE
Zaten bu hadisenin ertesi günü Hz.HÜSEYiN ve yol arkadaşları şehid edilerek RAHMET´i RAHMAN’A kavuşmuşlardır. Bu yiğitler, Türkistan'da gözleri gibi baktıkları ZEYNELl ABiDiN’i, emin oldukları vakitte emaneti Mekke’ye geri götürmüşlerdir. Bugünki coğrafyada hür ve bağımsız yedi Türk Devleti mevcuttur. Bunlar :
#TÜRKiYE
#AZERBAYCAN
#KAZAKiSTAN
#KIRGIZiSTAN
#KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHiRiYETi
# ÖZBEKiSTAN
# TÜRKMENiSTAN
Bu yedi devletin bayrağı, Hz.HÜSEYiN’in duasının kabulünün olarak semalarda dalgalandığı rivayet edilir.
ÖNEMLi AÇIKLAMA : TÜRKLER iSLAMDAN ÖNCE DE TEK iLAHA ALLAH´A iNANIRLARDI HiÇBiR ZAMAN TÜRK DiNSiZ OLMAMISTIR.
SANAL ALEMDE REALDE TÜRK OLDUGUNU iDDA EDEN DiNSiZLERiN TÜRKLÜKLE BiR ALAKASI YOKTUR. TÜRKÜ TÜRK YAPAN iSLAMDIR.
AKSiNi iNKAR EDEN SOYSUZDUR TÜRK OLDUGUNU iDDA ETSEDE TÜRKLÜKLE ALAKASI YOKTUR.
Animated Photo

Post has attachment
"Ömer bin Hattap(ra), Übey bin Kâb'a:
Takva nedir? diye sorduğunda Übey:
"Sen hiç dikenli yolda yürümedin mi?
Diye soru ile karşılık verdi..
Hazret-i Ömer:
Yürùdüm .! Diyince..
O zaman ne yaptın? diye tekrar sordu..
"Elbisemi topladım ve dikenlerin bana zarar vermemesi için bütün gayretimi sarf ettim."cevabını alınca..
"İşte Takva Budur.!"dedi...

"En Güzel Akibet Takva Sahiplerinindir.."
(Kasas 83)
Animated Photo

Post has attachment
HAYIRLI CUMALAR OLSUN...
Animated Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Animated Photo

Post has attachment
Animated Photo

Post has attachment
Animated Photo

Post has attachment
Animated Photo

Post has attachment
Animated Photo

Post has attachment
Animated Photo

Post has attachment
Animated Photo
Wait while more posts are being loaded