Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Photo

سلام بابک جان عزیز لطفا با من تماس بگیر هر چه زودتر قربانت کار بسیار مهمی دارم تازه برگشتم ، شماره من 0732501270 سیامک

Post has attachment
مجاهدان مهاجر در راهند....
مرداد 95
سرفیروزآباد کرمانشاه
(تصویر مربوط به جهادی94 است)
Photo

Post has attachment
مجاهدان مهاجر در راهند....
مرداد 95
سرفیروزآباد کرمانشاه
(تصویر مربوط به جهادی94 است)
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
عکس بچه های روستاهای کرمانشاه که پارسال  گروه مهاجر به انجا سفر کرده بود 
Photo
Wait while more posts are being loaded