به مرگ چاره نجستم که در جهان مانم
به عشق زنده شدم تا که جاودان مانم
Wait while more posts are being loaded