✨💕در دلم عشق تو می ماند و من می میرم💫

✨💕عاقبت از غم تو ره به جنون می گیرم💫

✨💕چه کنم گر تو نباشی همه دنیای دلم؟💫

✨💕بخدا بی تو ز دیدار همه دلگيرم💫

✨💕تو چه گفتی به دلم؟ جز سخن مهر و وفا 💫

✨💕من چه گفتم به تو؟ جز اینکه به غم زنجيرم 💫

✨💕از تو آغاز شد و با تو به پایان برسد 💫

✨💕این کتابی که مهیا شده از تقديرمبه حرمت نگاه تو، زدم کنار پرده را
به عشق روی ماه تو، زدم کنار پرده را

دوباره در سکوت شب به پیشوازم آمدی
و در شب سیاه تو، زدم کنار پرده را

اگر به دوش خسته‌ات گناه عشق می‌کِشی
به عشق این گناه تو، زدم کنار پرده را!

نگاه عاشقانه ات شکسته بغض شعر را
کجاست دلبخواه تو؟ زدم کنار پرده را...

سر نماز بودم و دوباره بی خیال غم
که با صدای آه تو، زدم کنار پرده را

و باز پشت پنجره غزال عاشقت شدم
که غرق اشتباه تو، زدم کنار پرده را!

تو لابلای صد غزل گریستی و من پیِ-
سکوت گاهگاه تو، زدم کنار پرده را.


@چـــــقدر زیـــــباســـــت...

کســــــی را "دوســــــت" بــــــداریــــــم ،

نـــه از رویِ "نــــــیاز"......

نــــه از رویِ "اجــــــبار"...

و نــــه از رویِ "تنــــــهایــــی ،

فقـــــط بـــــرای اینـــــکه...

ارزشِ "دوســـــت داشـــــتن" دارد......
آنقـدر بیصــدا از مـن گذشـت ..........

که هیچ وجـدانی بیـدار نشــد ...........


Post has attachment
Wait while more posts are being loaded