Jeg kan ikke importere ansatte, så jeg kan få printe stregkoder ud i Cicero. Når jeg klikker på de ansatte, kommer kun klassenavne frem. (De er for øvrigt uden indhold). Det er ikke et problem at hente eleverne frem under "Elever" og udskrive deres stregkoder.
Jeg har kontaktet support, som har foreslået mig at hente Uni-C oplysningerne manuelt, men det hjælper ikke.
Umiddelbart ser det ud til også at være et problem på andre skoler.
Kan en eller anden hjælpe? Poul måske?.. Eller Gitte?.. Eller en anden?
Tak!

Post has attachment
TROR DETTE SKAL PÅ TO DO LISTEN 2. AUGUST!!! MON DET ER NOGET ALLE SKOLER SELV SKAL ORDNE, ELLER GØRES DET CENTRALT????????
SJOVT, HVIS VI IKKE KAN LÅNE BØGER UD 9. AUGUST................


FBS får ny driftsplatform
FBS-platformen skifter IP-adresse. Det betyder, at I eller jeres systemadministratorer senest den 9. august kl. 12 skal have konfigureret jeres opsætning og bekræfte dette overfor os.
Vi beder jer læse denne mail grundigt, og I må meget gerne videresende til kolleger.


I bestræbelserne på at fremtidssikre driften af FBS har Systematic, sammen med KOMBIT og vores driftsleverandør, over de seneste par måneder arbejdet på at etablere en ny og moderniseret platform til afvikling af driften for FBS-løsningen de næste mange år frem. Vi er nu nået så langt i etableringen, at vi begynder at kunne ane overgangen fra den eksisterende til den nye driftsplatform - nærmere bestemt i uge 33.


Ny IP-adresse
I forbindelse med overgangen til den nye driftsplatform er der en række ting, kommunerne selv skal gøre for at sikre, at der er ”hul igennem” efter skiftet. FBS skifter IP-adresse, hvilket betyder, at alle kommunerne skal sikre, at den nye IP-adresse er konfigureret korrekt, jf. Cicero LMS opsætningsvejledning (5.1 Netværk og firewall opsætning – ”Nyt FBS miljø”, side 26). Vejledningen kan findes her.

I bedes gå ind på www.systematic.com/tjekliste og bekræfte, at alle punkter på listen er foretaget. Dette skal gøres senest den 9. august kl. 12.

Hvis ikke konfigurationen foretages inden overgangen, kan der opstå problemer med overhovedet at få adgang til FBS, eller til enkelte funktioner i FBS – eksempelvis afsendelse og modtagelse af mail.

Systematic vil senest i starten af uge 32 gennemføre en verifikation af, at alle kommuner, der er i drift med FBS, har foretaget ovenstående konfiguration. Hvis ikke, tager Systematic direkte kontakt til den pågældende kommune og beder dem sikre, at konfigurationen sker. Det anbefales dog, at alle kommuner allerede nu sørger for at lave den nødvendige konfiguration.


Kommunens 3. parts leverandører

Hvis kommunen har et samarbejde med en ekstern 3. part omkring udvikling af integrationer til FBS, er det vigtigt, at kommunen sikrer, at denne 3. part informeres omkring skiftet, så 3. part kan sikre, at deres systemer konfigureres ift. den ændrede IP-adresse.

Det er vigtigt at pointere, at overgangen til den nye driftsplatform ikke betyder, at FBS skifter DNS. Vi beholder altså de nuværende DNS: cicero-fbs.com og cicero-web.dk.


Planen for overgangen til den nye platform

Selve planen for overgangen fra den eksisterende til den nye platform er udviklet i et samarbejde mellem KOMBIT, Systematic samt Aarhus Kommune som repræsentant for kommunerne, der har indvilliget i at deltage i tests op til og i forbindelse med skiftet.

Herunder ses en oversigt over aktiviteterne i forbindelse med selve overgangen, der er planlagt til d. 14/8-2017. Skulle det mod forventning ikke lykkes at lave et tilfredsstillende skifte d. 14/8-2017, er planen at afvikle skiftet d. 31/8-2017.

Uge 31: Teknisk test med Aarhus Kommune
(CMS, sorteringsanlæg, selvbetjeningsautomat, 'Åbne biblioteker og IMS)

Uge 32: Systematic foretager integrationstest af kommunernes mailopsætning.

Uge 33 - d. 14/8 kl. 16.00: FBS lukkes ned på den eksisterende platform og alle biblioteker går på nødsystem.

• Genoprettelse af backup fra eksisterende platform til ny platform. Data er nu helt ens i de 2 databaser.

• Slut test foretages med Aarhus Kommune

Uge 33 - d. 15/8 kl. 05.00: Seneste tidspunkt for aktivering af FBS på den nye platform.


Tjekliste

I skal selv foretage en række ting, så skiftet kan ske bedst muligt. Her er en tjekliste. I bedes inden den 9. august kl. 12 bekræfte, at følgende er sket. Dette skal I gøre på www.systematic.com/tjekliste.

• Ny IP-adresse konfigureret jf. Cicero LMS opsætningsvejledning (5.1 Netværk og firewall opsætning – ”Nyt FBS miljø”, side 26).

• Advisér eventuelle 3. parts leverandører ift. skifte af IP-adresse.

• Opret borgervendt kommunikation, der forklarer, at bibliotekerne vil være på nøddrift fra d. 14/8-2017 kl. 16 til d. 15/8-2017 kl. 05 i forbindelse med overgangen til ny driftsplatform.

Jeg har bestilt en bog hos iMusic gennem Cicero!! (Godt nok skulle jeg rykke for den, og de kan ikke forstå, hvorfor den ikke er blevet afsendt) - men den skulle gerne komme i morgen!
JUHUU!!

Kan en venlig sjæl fortælle mig, hvad vi skal have ordnet hver især, inden mødet i næste uge? (Jeg kan se i Rikkes mail, at vi har hjemmearbejde). Jeg var ikke til sidste møde, så jeg ved ikke, hvad jeg skal have styr på. Har spurgt i konferencen på Skolekom uden held. :-(

Kære alle.
Jeg kan nok ikke deltage i mødet på HH-skolen i eftermiddag alligevel. :-(
Jeg har ikke prøvet af bestille bøger via Cicero endnu - for jeg kan ikke finde ud af det.. Jeg ved heller ikke, hvordan bestillingsskabelonerne virker. Jeg er temmelig lost, faktisk.
Er der en venlig sjæl, der vil hjælpe mig? Så vil jeg komme forbi med min pc og se dig over skulderen, næste gang du skal bestille bøger..
Hilsner fra Line, Korsholm

Jeg har nu lavet dagsorden til på mandag - se den på skolekom

Hej alle - især Rikke :-)

Vi er kommet et skridt videre mht. reservation af bøger, og nu mangler vi blot at få lidt mere information på de sedler, der kommer ud ved opfyldt reservation.

Vi har snakket med support, og vi skal have dig, Rikke som administrator (på forhånd tak :-)), til at gå ind i "F7 - serveropsætning - reservation - print skabelon for afhentningsnote" og ændre i HTML for at tilføje klasse til afhentningsnoten (her står i forvejen kun navn på eleven, som har reserveret).

Mvh Thilde og Susanne

Kære Alle skolebibere

Tom - Ilse og jeg har nu lavet materialevalgslister for alle skoler ugerne 32-39
I skal nu i F3 klikke på 'vælg materialevalgslisten' der har jeres skole-initialer på - der vil så lægge 8 uger pr skole.
I skal altså ikke i F6 og gøre noget - det er gjort

Vi har slettet nogle lister der ikke var valide fra HH og Prm skolen

Post has attachment

På Haldum-Hinnerup skolen har vi fra iMusic modtaget "Fandens Far" af Kim Fupz Aakeson. Vi har dog aldrig bestilt bogen. Den er klargjort med stregkode til Haldum-Hinnerup Skolen, men den giver fejlmelding, når vi forsøger at udlåne den. Meget mystisk. Er der en af jer, der har bestilt den?
Wait while more posts are being loaded