Post has attachment
Konačna rang lista - "Tehnički odgoj i informatika (treći upisni rok)"

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na studijski program "Tehnički odgoj i informatika" za akademsku 2018/19. u trećem upisnom roku.

Post has attachment
Privremena rang lista - "Tehnički odgoj i informatika" (treći upisni rok)

Privremena rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na studijski program "Tehnički odgoj i informatika" za akademsku 2018/19. na trećem upisnom roku.

Post has attachment
Treći upisni rok na studijski program "Tehnički odgoj i informatika"

Obavještavaju se zainteresovani kandidati da je aktivirana online prijava za treći upisni rok na studijskom programu "Tehnički odgoj i informatika" putem web stranice fakulteta dok se predaja dokumenata na studentsku službu obavlja od 07. do 14.09.2018. god. a prijemni ispit 18.09.2018. god. od 10 sati (objavu trećeg upisnog roka kandidati mogu pogledati na https://goo.gl/2nXMQS). Nakon drugog upisnog roka na studijskom programu "Tehnički odgoj i informatika" je preostalo 6 mjesta za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i 20 mjesta za kandidate koji se samostalno finansiraju. Još jednom podsjećamo da je od akademske 2018/2019 godine u primjeni inovirani studijski program kojim je predviđeno ukidanje pojedinih i uvođenje novih predmeta kojima će se studentima omogućiti stjecanje dodatnih kompetencija završetkom ovog studija. Neki od novih i izmijenjenih obaveznih i izbornih predmeta u inoviranom programu su:
- Energetske tehnologije
- Programski alati u tehničkom pisanju
- Informacioni sistemi i baze podataka
- Mjerne tehnike i uređaji
- Sigurnost u primjeni električne energije
- Električni i elektronički aparati i uređaji
- Razvoj Windows aplikacija
- Objektno-orijentisani programski jezici
- Osnovi računarskih mreža
- Osnovi električnih mašina
- Web tehnologije
Završetkom studijskog programa "Tehnički odgoj i informatika" studenti stiču kompetencije koje im omogućavaju zapošljavanje u mnogim područjima koja ne uključuju samo rad u osnovnim i srednjim školama. Inoviranjem ovog studijskog programa koji će biti u primjeni od naredne akademske godine nastoji se dodatno podići nivo kvaliteta i kompetencija, a sve detalje o inoviranom studijskom programu zainteresovani kandidati mogu pronaći na http://fet.ba/doc/Studijskiprogram-FET-TOI-2018.pdf

Post has attachment
Privremena rang lista - "Tehnički odgoj i informatika" (drugi upisni rok)

Privremena rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na studijski program "Tehnički odgoj i informatika" za akademsku 2018/19. na drugom upisnom roku.

Post has attachment
Obavještenje za kandidate koji nisu položili prijemni ispit na prvom upisnom roku

Obavještavaju se kandidati koji nisu položili prijemni ispit na prvom upisnom roku i time nisu ostvarili pravo upisa da su dužni podići svoje dokumente u studentskoj službi ili se izjasniti (prijaviti) da će konkurisati na drugi upisni rok na studijskom programu "Tehnički odgoj i informatika". U tom slučaju dužni su popuniti online prijavu na stranici fakulteta http://fet.ba/prijava.html. Prijava i predaja dokumenata je otvorena do petka 31.08.2018. godine.

Završetkom studijskog programa "Tehnički odgoj i informatika" studenti stiču kompetencije koje im omogućavaju zapošljavanje u mnogim područjima koja ne uključuju samo rad u osnovnim i srednjim školama. Inoviranjem ovog studijskog programa koji će biti u primjeni od naredne akademske godine nastoji se dodatno podići nivo kvaliteta i kompetencija, a sve detalje o inoviranom studijskom programu zainteresovani kandidati mogu pronaći na http://fet.ba/doc/Studijskiprogram-FET-TOI-2018.pdf

Post has attachment
Drugi upisni rok na studijski program "Tehnički odgoj i informatika"

Obavještavaju se zainteresovani kandidati da je aktivirana online prijava za drugi upisni rok na studijskom programu "Tehnički odgoj i informatika" putem web stranice fakulteta dok se predaja dokumenata na studentsku službu obavlja od 22. do 31.08.2018. god. Nakon prvog upisnog roka na studijskom programu "Tehnički odgoj i informatika" je preostalo 16 mjesta za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i 20 mjesta za kandidate koji se samostalno finansiraju. Još jednom podsjećamo da je od akademske 2018/2019 godine u primjeni inovirani studijski program kojim je predviđeno ukidanje pojedinih i uvođenje novih predmeta kojima će se studentima omogućiti stjecanje dodatnih kompetencija završetkom ovog studija. Neki od novih i izmijenjenih obaveznih i izbornih predmeta u inoviranom programu su:
- Energetske tehnologije
- Programski alati u tehničkom pisanju
- Informacioni sistemi i baze podataka
- Mjerne tehnike i uređaji
- Sigurnost u primjeni električne energije
- Električni i elektronički aparati i uređaji
- Razvoj Windows aplikacija
- Objektno-orijentisani programski jezici
- Osnovi računarskih mreža
- Osnovi električnih mašina
- Web tehnologije
Sve detalje o programu i predmetima koji se izvode zainteresovani kandidati mogu pronaći na web stranici fakulteta: http://fet.ba/doc/Studijskiprogram-FET-TOI-2018.pdf

Post has attachment
Konačna rang lista - "Elektrotehnika i računarstvo"

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na studijski program "Elektrotehnika i računarstvo" za akademsku 2018/19.

Post has attachment
Konačna rang lista - "Tehnički odgoj i informatika"

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na studijski program "Tehnički odgoj i informatika" za akademsku 2018/19.

Upis primljenih kandidata

Upis primljenih kandidata obaviće se od 09.07. do 13.07.2018. godine i od 20.08. do 25.08.2018.godine.
Prilikom upisa primljeni kandidati su dužni priložiti ljekarsko uvjerenje i dokaz o uplati participacije/školarine u troškovima studija.
Za upis primljenih kandidata na Univerzitet, kandidati prilažu i popunjen propisani upisni materijal: prijavni list, upisni list, semestralni list i upisnicu - index, te dvije kolor fotografije formata za indeks.
Redovni studenti, koji se finansiraju iz Budžeta TK, u akdemskoj 2018/19 godini plaćaju participaciju u troškovima studija u visini od 100,00 KM i 4,00 KM za osiguranje studenta.
Redovni studenti, koji se sami finansiraju, u akdemskoj 2018/19 godini plaćaju školarinu u visini od 750,00 KM i 4,00 KM za osiguranje studenta (Elektrotehnika i računarstvo).
Obrasce upisnog materijala kandidati mogu nabaviti u skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu, ul.Univerzitetska br.8 Tuzla.
Porodice poginulog, umrlog i nestalog branitelja, ratnog vojnog invalida, dobitnika priznanja
i odlikovanja, nezaposlenog demobilisanog borca, koji pravo ostvaruju na području TK, kod redovnog školovanja i redovnog studiranja na Univerzitetu u Tuzli, ima pravo na beneficiju, u visini 50%, kod plaćanja naknada za upis u novu studijsku godinu.

Post has attachment
Upis prve generacije studenata na inovirani studijski program "Tehnički odgoj i informatika"

Fakultet elektrotehnike uz studijski program "Elektrotehnika i računarstvo" od akademske 2015/2016 godine realizuje i studijski program "Tehnički odgoj i informatika". Ove godine Fakultet elektrotehnike je predložio, a Senat Univerziteta u Tuzli usvojio, inovirani studijski program "Tehnički odgoj i informatika" po kojem će od akademske 2018/2019 godine biti upisana prva generacija studenata. Inoviranim studijskim programom je predviđeno ukidanje pojedinih i uvođenje novih predmeta kojima će se studentima omogućiti stjecanje dodatnih kompetencija završetkom ovog studija. Neki od novih i izmijenjenih obaveznih i izbornih predmeta u inoviranom programu su:
- Energetske tehnologije
- Programski alati u tehničkom pisanju
- Informacioni sistemi i baze podataka
- Mjerne tehnike i uređaji
- Sigurnost u primjeni električne energije
- Električni i elektronički aparati i uređaji
- Razvoj Windows aplikacija
- Objektno-orijentisani programski jezici
- Osnovi računarskih mreža
- Osnovi električnih mašina
- Web tehnologije
Nakon prvog upisnog roka na novom inoviranom studijskom programu "Tehnički odgoj i informatika" je preostalo slobodnih mjesta te pozivamo kandidate koji nisu kandidirali ili ostvarili upis na prvom upisnom roku da na drugom upisnom roku njihov izbor bude upravo ovaj studijski program. Sve detalje o programu i predmetima koji se izvode zainteresovani kandidati mogu pronaći na web stranici fakulteta: http://fet.ba/doc/Studijskiprogram-FET-TOI-2018.pdf
Wait while more posts are being loaded