Post has attachment
Potpisan Sporazum o saradnji sa JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla

Danas je na Fakultetu elektrotehnike obavljeno potpisivanje Sporazuma o naučno-istraživačkoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Fakulteta elektrotehnike u Tuzli i JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla. Potpisivanjem sporazuma su stvorene pretpostavke za realizaciju zajedničkih naučno-istraživačkih projekata, zajedničku primjenu naučnih dostignuća radi podizanja kvaliteta projektovanja i pružanja drugih usluga, zajedničku organizaciju stručnih i naučnih skupova te izradu i tehničku kontrolu projekata.

Između ostalog, ovom prilikom razgovarano je o prijedlozima i mogućnosti realizacije prvih projekata u okviru diplomskih i magistarskih radova naših studenata prvog i drugog ciklusa studija. Sporazum su potpisali dekanesa Fakulteta elektrotehnike prof.dr. Nerdina Mehinović i direktor JKP Saobraćaj i komunikacije Goran Jurak.
Photo

Post has attachment
XIII Međunarodni simpozij iz informacijsko-komunikacijskih tehnologija INTSIKT 2017

Fakultet elektrotehnike u Tuzli u saradnji sa Fakultetom elektrotehnike u Ljubljani i BIT Centrom Tuzla 05. i 06. juna 2017. god. organizuje XIII Međunarodni simpozij iz informacijsko-komunikacijskih tehnologija INTSIKT 2017. INTSIKT 2017 je međunarodni forum koji okuplja znanstvenike i inženjere čiji su interes informacijsko-komunikacijske tehnologije, a ove godine u fokus stavlja sigurnost ICT sistema, kao jednu od najvećih prijetnji današnjice te je tema simpozija Security of Cyber-Physical Systems. Ugledni predavači sa univerziteta i industrije će obraditi teme koje se odnose na klasične prijetnje sigurnosti tako i mehanizme za njihovu prevenciju, detekciju i otpornost sistema na “cyber” napade.

Svečano otvaranje je u Dramar centru u ponedjeljak 05.06.2017. godine sa početkom u 09:30, a više detalja o programu simpozija, predavačima i načinu registracije i učešća na www.intsikt.ba.
Photo

Post has attachment
Održan Dan otvorenih vrata Fakulteta elektrotehnike

Danas je održana već tradicionalna informativna manifestacija Dan otvorenih vrata Fakulteta elektrotehnike. Tokom manifestacije, zainteresovanim posjetiocima obratili su se dekanesa i prodekan Fakulteta elektrotehnike te održana prezentacija studijskih programa i usmjerenja koja budući studenti mogu upisati na Fakultetu elektritehnike.

Posjetioci su mogli obići sale i laboratorije u zgradi Fakulteta elektrotehnike te sa nastavnim osobljem i studentima razgovarati o svim pojedinostima u vezi sa prijemnim ispitom, studijskim usmjerenjima i načinom studiranja na Fakultetu elektrotehnike.

Ovom prilikom svoje organizovanje, dosadašnje aktivnosti, realizovane i planirane buduće projekte budućim kolegama zajednički su predstavila studentska udruženja koja djeluju na našem fakultetu: Udruženje studenata Fakukteta elektrotehnike (USFET), EESTEC LC Tuzla i IEEE Student Branch Tuzla.

Photo

Post has attachment
Studenti Fakulteta elektrotehnike osvojili 2. mjesto na takmičenju u Cirihu

Od 8. do 12. maja na Švicarskom federalnom institutu za tehnologiju u Cirihu (ETH Zurich) u organizaciji Udruženja studenata elektrotehnike i računarskih nauka Evrope (EESTEC) održano je finale internacionalnog takmičenja iz nadziranog mašinskog učenja. U konkurenciji od 12 timova iz cijele Evrope, tim Clustering iz Tuzle čiju okosnicu su činili studenti Fakulteta elektrotehnike Haris Selmanović i Mustafa Spahić, osvojio je fantastično 2. mjesto.

Finalni zadatak, čiji je autor bio glavni pokrovitelj takmičenja švicarska kompanija RUAG, je bila klasifikacija i prepoznavanje objekata na fotografiji koristeći metode nadziranog mašinskog učenja putem open-source platformi. Naši studenti su tom prilikom pokazali svoje znanje i inovativnost potrebnu za takmičenje u ovako kompleksnoj oblasti te na najbolji mogući način predstavili naš fakultet, Univerzitet, Grad Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu.

Posebnu zahvalnost za svoj uspjeh duguju i članovima EESTEC Lokalnog komiteta u Tuzli koji su uspješno organizovali kvalifikacionu, lokalnu rundu takmičenja te dr.sc. Lejli Banjanović-Mehmedović, vanr.prof. i mr.sc. Ivanu Bosankiću, ass. za mentorsku podršku tokom priprema za ovo takmičenje.
Photo

Post has attachment
Dan otvorenih vrata Fakulteta elektrotehnike

U subotu, 20.05.2017. godine u terminu od 10:00 do 14:00 sati Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli organizuje informativnu manifestaciju Dan otvorenih vrata Fakulteta elektrotehnike.

U sklopu manifestacije, za sve zainteresovane posjetioce predviđeno je:
- obilazak sala i laboratorija u zgradi Fakulteta elektrotehnike
- obraćanje dekanese i prodekana Fakulteta elektrotehnike
- predstavljanje studijskih programa i usmjerenja
- prezentacija pojedinosti u vezi sa prijemnim ispitom, rangiranjem i upisom na studij

I ove godine Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli upisuje studente na studijski program “Elektrotehnika i računarstvo” ravnomjerno raspoređenih na pet usmjerenja (Automatika i robotika, Elektroenergetske mreže i sistemi, Elektrotehnika i sistemi konverzije energije, Računarstvo i informatika i Telekomunikacije) te na studijski program “Tehnički odgoj i informatika”.

Pozivaju se svi zainteresovani da posjete ovu manifestaciju kako bi od našeg nastavnog osoblja i studenata dobili odgovore na sva pitanja u vezi sa studijem na ovom fakultetu.

Više informacija o studiju se može pogledati i na web stranici FET-a: http://fe.untz.ba ili http://fet.ba .

Photo

Post has attachment
Promocija Fakulteta elektrotehnike u srednjim školama TK

U utorak 18.04.2017. godine održan je prvi u nizu obilazaka srednjih škola na području TK koji Fakultet elektrotehnike planira održati tokom narednih mjesec dana. Zainteresovanim maturantima je održana prezentacija Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, studijskih programa i upisne politike za narednu akademsku godinu, te su podijeljene prikladne brošure. Ovom prilikom obavljena je posjeta sljedećim školama: Mješovita srednja škola Doboj Istok, Gimnazija "Dr. Mustafa Kamarić" Gračanica, Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac i Gimnazija Lukavac. Maturanti navedenih škola su pokazali veliki interes za studijske programe i sve što Fakultet elektrotehnike ima za ponuditi te je izvjesno da će se veliki broj njih opredijeliti upravo za studij na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli.
Photo

Post has attachment
Poziv za finasiranje učešća na događajima van BiH za studente tehničkih fakulteta

Bosnia & Herzegovina Futures Foundation je raspisala poziv za finasiranje učešća na nekom događaju van BiH za studente tehničkih fakulteta. Poziv ostaje otvoren do 20. aprila 2017. godine Uslove koje kandidati moraju ispunjavati kao i obrazac prijave mogu se naći na linku https://www.bhfuturesfoundation.org/travel-grants/ Za sve dodatne informacije, pitanja i pomoć zainteresovani kandidati se mogu obratiti kolegi Harisu Selmanoviću (haris.selmanovic@fet.ba).

Post has attachment
Posjeta Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT) Osijek

U petak 07.04.2017. godine u organizaciji Udruženja studenata Fakulteta elektrotehnike (USFET) realizovana je stručna ekskurzija za studente 4 godine usmjerenja EEMS i ESKE u Osijek. Tom prilikom studenti su posjetili FERIT Osijek i upoznali se sa laboratorijama koje kolege u Osijeku koriste u nastavnom procesu, a prije svega sa laboratorijom za obnovljive izvore energije. Osim toga, sa kolegama iz studentskog zbora FERIT-a je razgovarano o daljnoj međusobnoj saradnji dva udruženja te je organizovan i posjet bioplinskoj elektrani Orlovnjak.

Prodekani za nastavu i studentska pitanja i za naučnoistraživački rad te nastavnici koji su išli u pratnji studenata iskoristili su ovu priliku i sa menadžmentom i kolegama sa FERIT-a obavili razgovore i dogovore o daljim aktivnostima na realizaciji međusobnog Sporazuma o saradnji naša dva fakulteta.
Photo

Post has attachment
IEEE PES tematska predavanja na Fakultetu elektrotehnike

U organizaciji Fakulteta elektrotehnike u Tuzli i IEEE Power & Energy Society (PES) BiH, u petak 14.04.2017. god. sa početkom u 11 sati u prostorijama Stelekta će biti održana predavanja na temu "Power System Protection - Where Are We Today". Osim predavanja prisutnima će biti predstavljena IEEE BiH sekcija kao i buduće aktivnosti IEEE PES BiH, a prezentaciju svog organizovanja i planiranih aktivnosti će imati i IEEE studentska sekcija Fakulteta elektrotehnike u Tuzli.

Pozivaju se svi zainteresovani nastavnici, saradnici i studenti Fakulteta elektrotehnike u Tuzli da prisustvuju ovom događaju.
Photo

Post has attachment
Saopštenje za javnost Senata Univerziteta
Link na saopštenje na univerzitetskoj stranici: http://www.untz.ba/index.php?page=senat-saopstenje-za-javnost-08septembar2016

Prilog RTV7 (video) : https://youtu.be/9q1hJOhj9as

Wait while more posts are being loaded