ODBRANA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA I CIKLUSA STUDIJA

Kandidat Mašić Meliha javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija pod nazivom "Sistem kontrole pristupa upotrebom NFC tehnologije i Arduino platforme", mentora dr.sc. Suada Kasapovića, vanr.prof.

u ponedjeljak, 25. decembra 2017. godine u 10:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".

ODBRANA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA I CIKLUSA STUDIJA

Kandidat Salkić Amer javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija pod nazivom "Uticaj fotonaponskog panela na kvalitet električne energije u niskonaponskoj elektrodistributivnoj mreži", mentora dr.sc. Suada Halilčevića, red.prof.

u utorak, 26. decembra 2017. godine u 13:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".

ODBRANA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA I CIKLUSA STUDIJA

Kandidat Sejdinoski Mahir javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija pod nazivom "Određivanje snage kondezatorske baterije za kompenzaciju reaktivne energije u jami Raspotočje Rudnika mrkog uglja Zenica", mentora dr.sc. Suada Halilčevića, red.prof.

u srijedu, 20. decembra 2017. godine u 14:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".

ODBRANA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA I CIKLUSA STUDIJA

Kandidat Mustafić Edvina javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija pod nazivom "Energija iz procesa nuklearne fuzije", mentora dr.sc. Majde Tešanović, vanr.prof.

u petak, 15. decembra 2017. godine u 14:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".

ODBRANA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA I CIKLUSA STUDIJA

Kandidat Hamzić Damir javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija pod nazivom "Mobilna aplikacija za informisanje turista uz upotrebu BLE Beacon transmitera", mentora dr.sc. Emira Meškovića, docent

u petak, 01. decembra 2017. godine u 14:00 sati,

u zgradi Stelekta pored Fakulteta elektrotehnike.

ODBRANA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA I CIKLUSA STUDIJA

Kandidat Jašarević Kasim javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija pod nazivom "Sistem za elektronsko vođenje evidencije o pacijentima - eKarton", mentora dr.sc. Emira Meškovića, docent

u petak, 17. novembra 2017. godine u 14:00 sati,

u zgradi Stelekta pored Fakulteta elektrotehnike.

ODBRANA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA I CIKLUSA STUDIJA

Kandidat Dedić Edin javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija pod nazivom "Razvoj distribuiranog sistema baziranog na Raspberry PI i Arduino platformama", mentora dr.sc. Nasera Prljače, red.prof.

u četvrtak, 16. novembra 2017. godine u 14:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".

ODBRANA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA I CIKLUSA STUDIJA

Kandidat Hot Irvin javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija pod nazivom "Razvoj sistema za optičko prepoznavanje rukom pisanih znakova", mentora dr.sc. Damira Demirovića, vanr.prof.

u petak, 10. novembra 2017. godine u 11:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".

ODBRANA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA I CIKLUSA STUDIJA

Kandidat Pašić Jasmina javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija pod nazivom "Rekonstrukcija slike kod MRI", mentora dr.sc. Amire Šerifović-Trbalić, docent

u utorak, 07. novembra 2017. godine u 10:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".

ODBRANA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA I CIKLUSA STUDIJA

Kandidat Adžić Dženita javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija pod nazivom "Razvoj enterprise aplikacije upotrebom JavaFX i JavaEE", mentora dr.sc. Emira Meškovića, docent

u utorak, 31. oktobra 2017. godine u 15:00 sati,

u zgradi Stelekta pored Fakulteta elektrotehnike.
Wait while more posts are being loaded