Post is pinned.
Obavještenje o obavezi prijave odslušanih obaveznih predmeta

Obavještavaju se svi studenti da su prilikom registracije predmeta za akademsku 2017/2018 godinu bili dužni prijaviti obavezne predmete koje su odslušali a nisu položili u prethodnoj godini.
Svi studenti koji to nisu učinili su dužni pismeno ili putem studentskog maila na domeni fet.ba prodekanu za nastavu dostaviti prijavu (registraciju) za te predmete i nazive prijavljenih (registrovanih) predmeta sa kojima će se izvršiti zamjena najkasnije do petka 06.10.2017. godine do 14:00 sati.
Opterećenje studenta u svakom slučaju ne smije prelaziti 30 ECTS kredita po semestru.

Online prijava za apsolventske rokove - VAŽNO

Obavještavaju se studenti u statusu apsolventa i imatrikulanta da su dužni obaviti online prijavu ispita kojima žele pristupiti na apsolventskom roku koji se organizuje u tekućem mjesecu. Obavještenje, upute i linkovi na obrasce su objavljeni na oglasnoj ploči za apsolvente.

Predaja prijava za apsolvente i imatrikulante

Obavještavaju se apsolventi i imatrikulanti da su do srijede 18.10.2017. godine dužni u studentsku službu predati prijave za sve ispite koje će polagati u akademskoj 2017/2018 godini.
Apsolventi koji to do sada nisu uradili trebaju popuniti dva primjerka ŠV20 obrasca te obaviti uplatu od 4 KM na ime osiguranja za akademsku 2017/2018 godinu.
Imatrikulanti su obavezni uz svaku prijavu ispita priložiti i originalnu uplatnicu kao dokaz o uplati 30 KM na ime participacije za polaganje ispita.

Post has attachment
VAŽNO - Registracija predmeta do srijede 04.10.2017. godine

Obavještavaju se studenti da se zbog pravovremene organizacije i neometanog odvijanja nastavnog procesa u akademskoj 2017/2018 godini registracija predmeta iz kojih će studenti ostvarivati ECTS kredite završava u srijedu 04.10.2017. godine umjesto najavljenog roka do 06.10.2017. godine. Studenti koji nisu obavili registraciju obavezni su je završiti do navedenog roka. Registraciju studenti i dalje mogu obaviti na linku https://goo.gl/VYWJBN

Produženje roka za upis 2017/2018 akademske godine

S obzirom da rezultati pojedinih ispita sa trećeg septembarskog ispitnog termina još nisu objavljeni te da nije izvršen upis ocjena, obavještavaju se studenti da se upis u akademsku 2017/2018 godinu produžuje do srijede 04.10.2017. godine. Studenti su obavezni uplatu školarine obaviti zaključno sa današnjim datumom 02.10.2017. godine.

Post has attachment
Raspored studenata I godine studija po grupama

Raspored studenata prvi puta upisanih u I godinu studija (brucoša) na Fakultetu elektrotehnike u akademskoj 2017/2018 godini po linijama i grupama je dat u prilogu obavještenja. Studenti su obavezni bez izuzetaka pridržavati se datog rasporeda na svim predmetima koje slušaju u ovoj akademskoj godini. Zamjena grupa ili linija nije moguća.

Raspored predavanja za I godinu u ponedjeljak 02.10.2017. god.

9:00 - Univerzitetska dvorana - Svečani prijem brucoša u akademsku zajednicu za sve studente prve godine
10:00 - Amfiteatar 008 - Uvodno predavanje za studente I linije
14:00 - Amfiteatar 008 - Uvodno predavanje za studente II linije
14:30 - Amfiteatar 008 - Predavanja iz Matematike I za studente II linije

Svi studenti su obavezni pridržavati se rasporeda i prisustvovati zakazanim predavanjima i prijemu. Na uvodnim predavanjima studentima će se obratiti dekanesa i prodekani Fakulteta elektrotehnike, izvršiće se podjela indeksa i pristupnih podataka za informacioni sistem fakulteta te dati upute o načinu korištenja istog i organizaciji nastave u nastupajućoj akademskoj godini.

Post has attachment
Raspored polaganja ispita u trećem septembarskom ispitnom terminu

Raspored studenti mogu pogledati u priloženom dokumentu. Posebnu pažnju studenti trebaju obratiti na napomene navedene u dokumentu i obavezno se pridržavati istih.

Post has attachment
Prijava za treći septembarski ispitni termin

Odlukom Senata broj 03-5796-9.2/17 od 15.09.2017. godine u periodu od 25. do 30.09.2017. godine organizira se treći septembarski ispitni termin u akademskoj 2016/2017. godini u okviru kojeg studenti imaju pravo na polaganje najviše dva nastavna predmeta.

Ispite u sklopu trećeg septembarskog ispitnog termina koje žele polagati studenti Fakulteta elektrotehnike su dužni prijaviti putem online obrasca najkasnije do 23.09.2017. godine u 15:00 sati.

Post has attachment
Registracija za predmete u akademskoj 2017/2018 godini

Obavještavaju se studenti da su do 06.10.2017. godine obavezni registrovati se na sve predmete čije ECTS kredite namjeravaju ostvariti u akademskoj 2017/2018. godini (bez obzira da li predmet slušaju ponovo ili prvi put).

Prilikom odabira predmeta, studenti se trebaju rukovoditi dokumentom Studijski program "Elektrotehnika i računarstvo" (http://fet.ba/ciklus-1.html) uzimajući u obzir preduslove za predmete.

Nakon okončanja registracije provest će se proces provjere ostvarenih preduslova za prijavljene predmete. Studenti koji prijave predmete za koje nemaju ostvarene preduslove ili pismenu saglasnost predmetnog nastavnika da može upisati predmet biće uklonjeni sa istih.

Za odslušane a nepoložene predmete na koje se ponovo registruju, ukoliko u skladu sa Pravilima prvog ciklusa studija studenti žele ostvariti priznavanje bodova iz predispitnih aktivnosti ostvarenih u prethodnoj 2016/2017. akademskoj godini, podnose pismeni zahtjev putem studentske službe prilikom upisa u narednu godinu studija (zimski semestar) na sljedećem obrascu: https://goo.gl/iUPKRY

Studenti 4. godine koji nisu u mogućnosti prijaviti sve preostale predmete moraju u studentskoj službi prilikom upisa u narednu godinu studija (zimski semestar) podnijeti pismeni zahtjev (sa nazivima predmeta koji nisu prijavljeni) da bi im se omogućilo slušanje više od 60 ECTS kredita na sljedećem obrascu: https://goo.gl/7H9kdU

Studenti koji prvi puta upisuju 1. godinu studija također su obavezni izvršiti registraciju na predmete koji su studijskim programom predviđeni da se slušaju u 1. i 2. semestru studija za sva usmjerenja. Registraciju će studenti obaviti nakon što dobiju pristupne podatke na prvom predavanju zimskog semestra.

Nakon isteka perioda registracije naknadna registracija na predmete neće biti moguća.

Predmete za koje obave registraciju studenti su obavezni upisati u indeks i semestralni list prilikom upisa u zimski i ljetni semestar akademske 2017/2018. godine. Spisak predmeta upisanih u indeks i semestralni list mora odgovarati spisku registrovanih predmeta o čemu svaki student lično vodi računa.

Upute za registraciju:

- Aplikacija zahtijeva logiranje na FET studentski račun.

- Predmeti se biraju klikom na naziv predmeta u lijevom panelu aplikacije.

- Student je registrovan na predmetima koji su pobrojani u desnom panelu aplikacije.

- U svakom semestru student se može registrovati na najviše 5 predmeta, tako da u ukupnom zbiru ostvaruje 60 ECTS kredita.

- Studenti mogu birati izborne predmete sa oblasti Biomedicinski inženjering.

- Registracijom na predmet student dobija pristup njegovoj Učionici na FET domeni.

Registraciju predmeta studenti mogu obaviti na sljedećem linku: https://goo.gl/VYWJBN
Wait while more posts are being loaded