Rasporedi nastave od 16.10.2017. godine

Zbog potrebe uklanjanja pojedinih preklapanja u rasporedu te dodavnja časova izbornih predmeta izvršene su neznatne korekcije rasporeda nastave za zimski semestar akademske 2017/2018 godine. Konačne verzije rasporeda su oglašene u prethodnim objavama po studijskim godinama.

Rasporedi nastave od 09.10.2017. godine

Nakon okončanog trećeg septembarskog ispitnog termina, upisa u akademsku 2017/2018 godinu, upisa predmeta te evidencije prenosa bodova iz predispitnih aktivnosti zbog promjene broja grupa vježbi u odnosu na planirani broj za pojedine predmete izvršene su neznatne korekcije rasporeda nastave za zimski semestar akademske 2017/2018 godine. Konačne verzije rasporeda su oglašene u prethodnim objavama po studijskim godinama.

Post has attachment
Raspored nastave za II godinu studija - zimski semestar 2017 (NOVO)

Raspored nastave za zimski semestar akademske 2017/2018 godine za drugu godinu studija na studijskom programu "Elektrotehnika i računarstvo" koji se primjenjuje od 02.10.2017. god.

Post has attachment
Raspored nastave za III godinu studija - zimski semestar 2017 (NOVO)

Raspored nastave za zimski semestar akademske 2017/2018 godine za treću godinu studija na studijskom programu "Elektrotehnika i računarstvo" koji se primjenjuje od 02.10.2017. god.

Post has attachment
Raspored nastave za I godinu studija - zimski semestar 2017 (NOVO)

Raspored nastave za zimski semestar akademske 2017/2018 godine za prvu godinu studija na studijskom programu "Elektrotehnika i računarstvo" koji se primjenjuje od 02.10.2017. god.

Post has attachment
Raspored nastave za IV godinu studija - zimski semestar 2017 (NOVO)

Raspored nastave za zimski semestar akademske 2017/2018 godine za četvrtu godinu studija na studijskom programu "Elektrotehnika i računarstvo" koji se primjenjuje od 02.10.2017. god.

Post has attachment
Korigovani raspored nastave za I godinu studija
Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2016/2017 godine za prvu godinu studija na studijskom programu "Elektrotehnika i računarstvo" koji se primjenjuje od 09.05.2017. god.

Post has attachment
Korigovani raspored nastave za I godinu studija
Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2016/2017 godine za prvu godinu studija na studijskom programu "Elektrotehnika i računarstvo" koji se primjenjuje od 03.04.2017. god.

Post has attachment
Korigovani raspored nastave za I godinu studija
Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2016/2017 godine za prvu godinu studija na studijskom programu "Elektrotehnika i računarstvo" koji se primjenjuje od 20.03.2017. god.

Post has attachment
Korigovani raspored nastave za III godinu studija
Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2016/2017 godine za treću godinu studija na studijskom programu "Elektrotehnika i računarstvo" koji se primjenjuje od 20.03.2017. god.
Wait while more posts are being loaded