Stream

Pinned by moderator

Edin Pjanić
moderator

Upis  - 
 
Informacije za drugi upisni rok
Na Studijskom programu "Elektrotehnika i računarstvo" nije popunjen odobreni broj studenata (175) te će se organizovati drugi upisni rok. Na ovom studijskom programu, nakon prvog upisnog roka, ostalo je slobodno 31 mjesto za upis studenata.
Nakon drugog upisnog roka formiraće se jedinstvena rang lista prema kojoj će studenti, u skladu sa odabirom usmjerenja i pozicijom na rang listi, biti raspoređeni na usmjerenja na kojima je ostalo nepopunjenih mjesta i to:

- Usmjerenje Elektroenergetske mreže i sistemi (EEMS): do 14 mjesta
- Usmjerenje Elektrotehnika i sistemi konverzije energija (ESKE): do 6 mjesta
- Usmjerenje Telekomunikacije (TK): do 13 mjesta.

U skladu sa Konkursom, prijave za drugi upisni rok će se podnositi od 23. do 26.8.2016. godine.
Prijemni ispit drugog ispitnog roka održat će se 31.08.2016. godine u 10.00 sati.

Online formular za prijavu na konkurs za Fakultet elektrotehnike će biti dostupan na www.fet.ba i www.fe.untz.ba od 19.07.2016.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Amila Dubravić

Nastava II ciklus  - 
 
Raspored završnih ispita na II ciklusu studija u septembarskom ispitnom roku

Prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o datumu početka nastave, vremenskom planu realizacije nastave i polaganju ispita na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2015/2016 godini usvojenoj na sjednici Senata 13.07.2016. godine u septembru mjesecu će se organizovati dva termina ispita, a akademska godina se okončava 30.09.2016. godine.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Emir Mešković
moderator

Javne odbrane  - 
 
ODBRANA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA I CIKLUSA STUDIJA

Kandidat Halilović Edin javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija pod nazivom "Implementacija teorije igara kao kooperativne strategije u V2V aplikacijama", mentora dr.sc. Lejla Banjanović-Mehmedović

u petak, 22. jula 2016. godine u 12:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".
 ·  Translate
1
Add a comment...

Emir Mešković
moderator

Javne odbrane  - 
 
ODBRANA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA I CIKLUSA STUDIJA

Kandidat Mešanović Ismet javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija pod nazivom "Tehnologije distribuirane proizvodnje", mentora dr.sc. Nedžmija Demirović, vanr.prof.

u srijedu, 20. jula 2016. godine u 10:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".
 ·  Translate
1
Add a comment...

Emir Mešković
moderator

Javne odbrane  - 
 
ODBRANA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA I CIKLUSA STUDIJA

Kandidat Žigić Jasmin javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija pod nazivom "Priključak vjetroelektrane i interakcija voda sa mrežom", mentora dr.sc. Nedžmija Demirović, vanr.prof.

u srijedu, 20. jula 2016. godine u 14:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".
 ·  Translate
1
Add a comment...

Emir Mešković
moderator

Javne odbrane  - 
 
ODBRANA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA I CIKLUSA STUDIJA

Kandidat Turkušić Faruk javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija pod nazivom "Senzori alatnih mašina", mentora dr.sc.Vlado Madžarević, red.prof.

u ponedjeljak, 18. jula 2016. godine u 9:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".
 ·  Translate
1
Add a comment...

Emir Mešković
moderator

Javne odbrane  - 
 
ODBRANA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA I CIKLUSA STUDIJA

Kandidat Halilović Vernes javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija pod nazivom "Izgradnja virtualne mrežne infrastrukture", mentora dr.sc. Suad Kasapović, vanr.prof.

u petak, 15. jula 2016. godine u 10:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".
 ·  Translate
1
Add a comment...

Jasmina Mujić

Nastava I ciklus  - 
 

Rezultati ispita iz Linearnih sistema automatskog upravljanja 1 održanog 27.06.2016. godine

Bodovi (max. 100)
Alessandro Perić 90
Edvina Mustafić 73
Slavka Jović 66
Orhan Ibrahimagić 65
Ahmed Vuković 58
Almedina Kudić 55
Elmir Bećirović 55
Anel Avdić 55
Aladin Begović 55
Kemal Avdović 47
Edin Selimović 42
Smajo Bešić 38
Aida Jusić 37
Admir Smajić 33
Halid Vrtagić 32
Kenan Mujić 30
Robert Maličević 30
Dino Omanović 25
Nasir Morankić 25
Mevludin Mešanović 22
Bahrija Ferhadbegović 10
Elma Dedić 5
 ·  Translate
1
Add a comment...

Edin Pjanić
moderator

Upis  - 
 
Konačna rang lista

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na studijski program "Elektrotehnika i računarstvo" za akademsku 2016/17.
https://goo.gl/YdUHjl

Dodatne informacije o upisu primljenih kandidata će biti objavljene na ovoj oglasnoj ploči.
 ·  Translate
2
Add a comment...

Amer Hasanović
moderator

Upis  - 
 

Žalbe na privremenu rang listu za prijem na prvi ciklus

U skladu sa članom 12. Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2015/16. godini, komisija za žalbe FETa sastajat će se 4.7., 6.7. i 7.7. u 14:00h, radi analize eventualnih pismenih prigovora na privremenu rang listu.

Kandidati koji ulože pismeni prigovor u studentskoj službi, imaju pravo pristustvovati sastanku komisije u terminu dok se razmatra njihova žalba.

Sastav komisije:
○ Amer Hasanović, red. prof. predsjednik
○ Aljo Mujčić, red. prof. član
○ Zenan Šehić, red. prof. član
 ·  Translate
1
Add a comment...

About this community

Članovi zajednice su striktno osoblje Fakulteta. Molimo ostale da ne traže pridruživanje jer isto neće biti odobreno.
Franjevačka 2, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Emir Mešković
moderator

Nastava I ciklus  - 
 
NOVO! - Raspored završnih ispita u septembarskom ispitnom roku

Prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o datumu početka nastave, vremenskom planu realizaciji nastave i polaganju ispita na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2015/2016 godini usvojenoj na sjednici Senata 13.07.2016. godine u septembru mjesecu će se organizovati dva termina ispita.

U skladu s tim, dat je novi raspored završnih ispita na I ciklusu studija studijskog programa "Elektrotehnika i računarstvo" u septembarskom ispitnom roku u akademskoj 2015/2016 godini. Sreće se pažnja studentima da pažljivo pregledaju termine u prvom ispitnom terminu zbog napravljenih nužnih izmjena u slučaju nekoliko predmeta.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Edin Pjanić
moderator

Upis  - 
 
Drugi upisni rok

Na Studijskom programu "Elektrotehnika i računarstvo" nije popunjen odobreni broj studenata (175) te će se organizovati drugi upisni rok. Na ovom studijskom programu, nakon prvog upisnog roka, ostalo je slobodno 31 mjesto za upis studenata.
Nakon drugog upisnog roka formiraće se jedinstvena rang lista prema kojoj će studenti, u skladu sa odabirom usmjerenja i rang listom, biti raspoređeni na usmjerenja na kojima je ostalo nepopunjenih mjesta i to:

- Usmjerenje Elektroenergetske mreže i sistemi (EEMS): do 14 mjesta
- Usmjerenje Elektrotehnika i sistemi konverzije energija (ESKE): do 6 mjesta
- Usmjerenje Telekomunikacije (TK): do 13 mjesta.

U skladu sa Konkursom, prijave za drugi upisni rok će se podnositi od 23. do 26.8.2016. godine.
Prijemni ispit drugog ispitnog roka održat će se 31.08.2016. godine u 10.00 sati.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Emir Mešković
moderator

Javne odbrane  - 
 
ODBRANA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA I CIKLUSA STUDIJA

Kandidat Kamenjaković Fahret javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija pod nazivom "Razvoj modela za regulaciju temperature u programskom paketu Proteus", mentora dr.sc. Mario Pejdanović, docent.

u četvrtak, 21. jula 2016. godine u 13:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".
 ·  Translate
1
Add a comment...

Emir Mešković
moderator

Javne odbrane  - 
 
ODBRANA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA I CIKLUSA STUDIJA

Kandidat Kavgić Fatima javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija pod nazivom "Teorija, dizajn i primjena vjetroelektrana", mentora dr.sc. Suad Halilčević, red.prof.

u utorak, 19. jula 2016. godine u 12:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".
 ·  Translate
1
Add a comment...

Emir Mešković
moderator

Nastava I ciklus  - 
 
Uvid u radove popravnog završnog ispita iz predmeta Fizika II

Obavještavaju se studenti da će se uvid u radove popravnog završnog ispita iz predmeta Fizika II održati u srijedu 13.07.2016. godine u 10 sati u kabinetu predmetnog nastavnika na PMF-u.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Emir Mešković
moderator

Javne odbrane  - 
 
ODBRANA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA I CIKLUSA STUDIJA

Kandidat Mehmedović Lejla javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija pod nazivom "Analiza kvalitete govora u VoIP mrežama", mentora dr.sc. Suad Kasapović, vanr.prof.

u petak, 15. jula 2016. godine u 11:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".
 ·  Translate
1
Add a comment...

Emir Mešković
moderator

Javne odbrane  - 
 
ODBRANA ZAVRŠNOG (DIPLOMSKOG) RADA I CIKLUSA STUDIJA

Kandidat Musaefendić Kemal javno će braniti završni (diplomski) rad I ciklusa studija pod nazivom "Procjena stanja izolacije namota sinhronih generatora", mentora dr.sc. Nerdina Mehinović, vanr.prof.

u četvrtak, 14. jula 2016. godine u 13:00 sati,

u Multimedijalnoj sali G20 u prostorijama Gimnazije "Meša Selimović".
 ·  Translate
1
Add a comment...

Jasmina Mujić

Apsolventi  - 
 
Rezultati ispita iz Linearnih sistema automatskog upravljanja 1 održanog 27.06.2016. godine

Bodovi (max. 100)
Alessandro Perić 90
Edvina Mustafić 73
Slavka Jović 66
Orhan Ibrahimagić 65
Ahmed Vuković 58
Almedina Kudić 55
Elmir Bećirović 55
Anel Avdić 55
Aladin Begović 55
Kemal Avdović 47
Edin Selimović 42
Smajo Bešić 38
Aida Jusić 37
Admir Smajić 33
Halid Vrtagić 32
Kenan Mujić 30
Robert Maličević 30
Dino Omanović 25
Nasir Morankić 25
Mevludin Mešanović 22
Bahrija Ferhadbegović 10
Elma Dedić 5
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Upis primljenih kandidata na Studijski program "Elektrotehnika i računarstvo"

Upis kandidata vrši se na osnovu konačne rang liste i trajaće do 22.07.2016. Kandidati prilažu popunjen propisani upisni materijal:
-upisni list,
-semestralni list,
-indeks sa zalijepljenom fotografijom i još jednom dodatnom fotografijom,
-dokaz o uplati participacije / školarine,
-ljekarsko uvjerenje.

Kandidati upisni materijal mogu nabaviti u skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu, ul. Univerzitetska br. 8, Tuzla.
Studenti koji se finansiraju iz Budžeta TK plaćaju participaciju u troškovima studija u visini od 100,00 KM + 4,00 KM premiju osiguranja.
Studenti koji se sami finansiraju plaćaju školarinu u visini od 750,00 KM + 4,00 KM premiju osiguranja.

Uputstvo kandidatima na način popunjavanja indeksa:
Broj indeksa (upisnice): ne pisati ništa u ovu rubriku,
JMB: upisati matični broj,
Vlastoručni potpis studenta: potpisati se,
U: Tuzli, upisati datum upisa,
Naziv univerziteta: Univerzitet u Tuzli,
Fakultet / Akademija: Fakultet elektrotehnike,
Odsjek / studijski program: "Elektrotehnika i računarstvo",
Upisan kao: redovan ili redovan samofinansirajući,
Ciklus visokog obrazovanja: prvi.
 ·  Translate
3
Add a comment...

Edin Pjanić
moderator

Upis  - 
 
Privremena rang lista

Privremena rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na studijski program "Elektrotehnika i računarstvo" za akademsku 2016/17.
https://goo.gl/BASbp1
 ·  Translate
11
Add a comment...