Stream

Damir Demirović

Opšta obavještenja  - 
 
Raspored ispita za APSOLVENTE

Apsolventi moraju predati prijave u studenstku službu (24.10. i 25.10.2016) za one predmete koje namjeravaju polagati u ovoj ak. godini. 
This account is managed by fet.ba. Learn more · Change. Damir Demirović. damir.demirovic@fet.ba. Google+ Profile–Privacy · My account · Profile. Damir Demirović. damir.demirovic@fet.ba (default) · All of your Brand Accounts » · Add account · Sign out. Google account. Damir Demirović.
1
Add a comment...

Damir Demirović

Opšta obavještenja  - 
 
NOVI raspored nastave 24.10.2016.
 ·  Translate
This account is managed by fet.ba. Learn more · Change. Damir Demirović. damir.demirovic@fet.ba. Google+ Profile–Privacy · My account · Profile. Damir Demirović. damir.demirovic@fet.ba (default). All of your Brand Accounts » · Add account · Sign out. Google account. Damir Demirović.
1
Add a comment...

Mario Pejdanović

Opšta obavještenja  - 
 
Poziv za prijavu na Fullbright Visiting Schoolar Program 
 ·  Translate
Ovim računom upravlja domena fet.ba. Saznajte više · Promijeni. Mario Pejdanović. mario.pejdanovic@fet.ba. Profil na Googleu+–Privatnost · Moj račun · Profil. Mario Pejdanović. mario.pejdanovic@fet.ba (zadano) · Svi vaši računi robne marke ».
1
Add a comment...

Admir Hasanbašić

Nastava I ciklus  - 
 
Obavještavaju se studenti koji slušaju predmet Obrada i analiza medicinskih slika da danas neće imati predviđene Laboratorijske vježbe.

Predmetni asistent
 ·  Translate
1
Add a comment...

Damir Demirović

Opšta obavještenja  - 
 
NOVI Raspored od 24.10.2016. god.
 ·  Translate
This account is managed by fet.ba. Learn more · Change. Damir Demirović. damir.demirovic@fet.ba. Google+ Profile–Privacy · My account · Profile. Damir Demirović. damir.demirovic@fet.ba (default). All of your Brand Accounts » · Add account · Sign out. Google account. Damir Demirović.
1
Add a comment...

Damir Demirović

Opšta obavještenja  - 
 
OBAVIJEST ZA BRUCOŠE

Registracija predmeta će se obaviti od 10.10.2016 do 13.10.2016.

Nakon aktivacije računa brucoši su obavezni registrovati predmete koje slušaju na I godini studija, odnosno na sve predmete čije ECTS kredite namjeravaju ostvariti u akademskoj 2016./2017. godini.

- Nakon isteka perioda registracije naknadna registracija na predmete neće biti moguća.

Upute za registraciju:

- Aplikacija zahtijeva logiranje na FET studentski račun.

- Predmeti se biraju klikom na naziv predmeta u lijevom panelu aplikacije.

- Student je registrovan na predmetima koji su pobrojani u desnom panelu aplikacije.

- U svakom semestru student se može registrovati na najviše 5 predmeta, tako da u ukupnom zbiru ostvaruje 60 ECTS kredita.

- Registracijom na predmet student dobija pristup njegovoj Učionici na FET domeni.

Link za registraciju je https://goo.gl/yvUiBr
 ·  Translate
1
Add a comment...

Damir Demirović

Opšta obavještenja  - 
 
NOVI Raspored nastave za studijski program "Elektrotehnika i računarstvo" od 10.10.2016. god.
 ·  Translate
This account is managed by fet.ba. Learn more · Change. Damir Demirović. damir.demirovic@fet.ba. Google+ Profile–Privacy · My account · Profile. Damir Demirović. damir.demirovic@fet.ba (default). All of your Brand Accounts » · Add account · Sign out. Google account. Damir Demirović.
1
Add a comment...

Damir Demirović

Opšta obavještenja  - 
 
UPIS NA II CIKLUS STUDIJA


 ·  Translate
This account is managed by fet.ba. Learn more · Change. Damir Demirović. damir.demirovic@fet.ba. Google+ Profile–Privacy · My account · Profile. Damir Demirović. damir.demirovic@fet.ba (default) · All of your Brand Accounts » · Add account · Sign out. Google account. Damir Demirović.
1
Add a comment...

Damir Demirović

Opšta obavještenja  - 
 
Organizacija pozdravnog obraćanja za brucoše povodom početka nastave u ak. 2016/17

Pozdravno obraćanje za brucoše Fakulteta elektrotehnike organizuje se u ponedjeljak 03.10.2016. sa početkom u 9:00 sati u amfiteatru Fakulteta elektrotehnike.


 ·  Translate
1
Add a comment...

About this community

Članovi zajednice su striktno osoblje Fakulteta. Molimo ostale da ne traže pridruživanje jer isto neće biti odobreno.
Franjevačka 2, Tuzla, Bosna i Hercegovina

Amila Dubravić

Nastava II ciklus  - 
 
Raspored ispita u apsolventskom/imatrikulantskom roku za mjesec oktorbar 2016.

https://goo.gl/LKWcGV

 ·  Translate
1
Add a comment...

Damir Demirović

Opšta obavještenja  - 
 
PRAVILNIK III ciklusa studija

 ·  Translate
This account is managed by fet.ba. Learn more · Change. Damir Demirović. damir.demirovic@fet.ba. Google+ Profile–Privacy · My account · Profile. Damir Demirović. damir.demirovic@fet.ba (default) · All of your Brand Accounts » · Add account · Sign out. Google account. Damir Demirović.
1
Add a comment...

Damir Demirović

Opšta obavještenja  - 
 
TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ


U ovoj akademskoj godini se tretira kao slobodno izabrama vannastavna fakultativna aktivnost.

Studenti za ovjeru semestra ne moraju imati potpis iz Tjelesnog i zdravstvenog odgoja, odnosno u indeks neće upisivati kolokviranje predviđenih obaveza.

 ·  Translate
1
Add a comment...

Amila Dubravić

Nastava II ciklus  - 
 
ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli

https://goo.gl/cMebDu
 ·  Translate
2
Add a comment...

Damir Demirović

Opšta obavještenja  - 
 
ERASMUS+ Info dan
U utorak, 18.10.2016. godine u Amfiteatru A2 Filozofskog fakulteta u12.00 sati održati Info dan o Erasmus+ programu. 
 ·  Translate
This account is managed by fet.ba. Learn more · Change. Damir Demirović. damir.demirovic@fet.ba. Google+ Profile–Privacy · My account · Profile. Damir Demirović. damir.demirovic@fet.ba (default). All of your Brand Accounts » · Add account · Sign out. Google account. Damir Demirović.
1
Add a comment...

Damir Demirović

Opšta obavještenja  - 
 
UPIS III Ciklus
 ·  Translate
This account is managed by fet.ba. Learn more · Change. Damir Demirović. damir.demirovic@fet.ba. Google+ Profile–Privacy · My account · Profile. Damir Demirović. damir.demirovic@fet.ba (default) · All of your Brand Accounts » · Add account · Sign out. Google account. Damir Demirović.
1
Add a comment...

Damir Demirović

Opšta obavještenja  - 
 
OBAVIJEST ZA BRUCOŠE

Preuzimanje indeksa obavit će se u ponedjeljak i utorak 10.10. i 11.10. u studentskoj službi Fakulteta elektrotehnike.
Računi će biti neophodni za pristup usluzi Učionica FETa, kao i ostalim servisima na Fakultetu (http://fet.ba/services.html). Da bi dobili podatke neophodne za aktivaciju računa, potrebno je da u studentsku službu dođete lično.

Nakon aktivacije FET računa i obavezne promjene šifre, preporučujemo uvezivanje Vašeg broja mobilnog telefona sa aktiviranim računom.

Na ovaj način putem telefona možete promjentiti šifru u slučaju da istu zaboravite.
Upute za uvezivanje računa sa brojem telefona:
https://support.google.com/accounts/answer/152124?hl=hr?
 ·  Translate
1
Add a comment...

Amila Dubravić

Nastava II ciklus  - 
 
II ciklus studija - Raspored za zimski semestar ak. 2016/2017

 ·  Translate
1
Add a comment...

Damir Demirović

Opšta obavještenja  - 
 
Registracija predmeta

Registracija predmeta će se obaviti od 05.10.2016 do 09.10.2016.

Pravila registracije:

Studenti se moraju registrovati na sve predmete čije ECTS kredite namjeravaju ostvariti u akademskoj 2016./2017. godini.

Prilikom odabira predmeta, studenti se trebaju rukovoditi dokumentom Studijski program "Elektrotehnika i računarstvo" (http://fet.ba/ciklus-1.html) uzimajući u obzir preduslove za predmete.

Za odslušane a nepoložene predmete, studenti imaju pravo na priznavanje bodova iz predispitnih aktivnosti ostvarenih u prethodnoj akademskoj godini, u skladu sa Pravilima studija prvog ciklusa. U ovim slučajevima, student podnosi pismeni zahtjev za priznavanje ostvarenih bodova putem studentske službe u periodu dok traje registracija.

- Nakon okončanja registracije provest će se proces provjere ostvarenih preduslova za prijavljene predmete. Studenti koji prijave predmete za koje nemaju ostvarene preduslove biće uklonjeni sa istih.

Studenti 4. godine koji nisu u mogućnosti prijaviti sve preostale predmete moraju podnijeti pismeni zahtjev
(sa nazivima predmeta koji nisu prijavljeni) da bi im se omogućilo slušanje više od 60 ECTS kredita.

- Nakon isteka perioda registracije naknadna registracija na predmete neće biti moguća.

Upute za registraciju:

- Aplikacija zahtijeva logiranje na FET studentski račun.

- Predmeti se biraju klikom na naziv predmeta u lijevom panelu aplikacije.

- Student je registrovan na predmetima koji su pobrojani u desnom panelu aplikacije.

- U svakom semestru student se može registrovati na najviše 5 predmeta, tako da u ukupnom zbiru ostvaruje 60 ECTS kredita.

- Studenti mogu birati izborne predmete sa oblasti Biomedicinski inženjering.

- Registracijom na predmet student dobija pristup njegovoj Učionici na FET domeni.

Link za registraciju je https://goo.gl/yvUiBr
 ·  Translate
5
Amir Nuhanović's profile photo
 
Studenti se za predmete koje ja držim ne moraju registrovati na fet domeni, za učionicu ili nešto drugo (moraju samo zadovoljiti uslove navedene u Zakonu o VO http://www.untz.ba/uploads/file/akti/2015-16/ZAKON_O_VISOKOM_OBRAZOVANJU_Sluzbene_novine_TK_br__7_-_2016.pdf).
Studenti bi trebali da mogu birati izborne predmete u skladu sa Planom i programom (sa drugih usmjerenja/modula, kao i sa oblasti Biomedicinski inženjering).
 ·  Translate
Add a comment...

Amer Hasanović
moderator

Nastava I ciklus  - 
 
Upis ocjena iz predmeta:
• Objektno orijentirano programiranje
• Operativni sistemi
• Sistemsko programiranje
• Arhitektura računara
• Računarske mreže
održat će se Okt. 3, 2016. u 16:00h u kancelariji zgrada Stelekt.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Damir Demirović

Opšta obavještenja  - 
 
Raspored ispita za III septembarski rok
This account is managed by fet.ba. Learn more · Change. Damir Demirović. damir.demirovic@fet.ba. Google+ Profile–Privacy · My account · Profile. Damir Demirović. damir.demirovic@fet.ba (default) · All of your Brand Accounts » · Add account · Sign out. Google account. Damir Demirović.
2
Add a comment...