Post has attachment
Assalamualaikum Rahmatullahi Wa Barakatuhu......Good Morning

* Bismillah hir-Rahman nir-Rahim *

Namaz Ba Jamaat
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Hazrath ibn e Masood Radi Allahu Anhu ne farmaya ke beshak RASOOLALLAH Sallallhu-Alaihi-Wasallam ne humein hidayat ke tariqe sikhaye
In hidayat ke Tariqon mein ye baat bhi shamil hai ke is Masjid mein Namaz ada ki jaye jismein Azan di jati hai (aur ek rivayiat mein hai inhone farmaya )agr tum Namaz apne gharon mein padhogey jaise Jamat se piche rehne wala ye Shaks apne ghar mein padh leta hai to tum apne Nabi ki sunnat chorddogey
Aur agr Nabi ki sunat chorddogey to gumrah hojaogey aur (ye baat bhi shamil hai) jab koyi shaks accha Wazoo ker ke Masjid jaye to Allah tala har Qadam ke badle ek neiki likhta hai ek darja buland karta hai aur ek burayi mita deta hai
Jamaat se siwa khule Munafiq ke koyi pichey nahi rehta .Bimar bhi do admiyon ke sahare Namaz ke liye ata hai .
(Muslim 654)
´¨`*•.¸¸.•´¸.•*´¨`•.¸¸.•´¸.•*´¨`•.¸¸.•´¸
Abu Hurairah Radi allahu anhu se rivayat hai ki Rasoollallah Sallallahu alaihi wasallam ne farmaya,
Maine ye irada kar liye tha ki Namaz ki jammaat qayam karney ka hukm dekar main khud un gharon par jauu jo namaz ke liye jamaat mein hazir nahi hotey aur unkey gharon ko jala du
Sahih Bukhari, Vol 3,2420
´¨`*•.¸¸.•´¸.•*´¨`•.¸¸.•´¸.•*´¨`•.¸¸.•´¸
Ahu Hurairah Radi-Allahu-Anhu se rivayat hai ki Rasoollallah Sallallhu-Alaihi-Wasallam ne farmaya,
Agar logon ko malum ho jaye ki adhan kahney aur namaz pahli saf mein parhney se kitna sawab milta hai to unkey liye Qurra dalney ke siwa aur koi chara baqi nahi rahta aur us par wo qurra andazi hi kartey aur agar logon ko malum ho jaye ki namaz ke liye jaldi aaney mein kitna sawab hai to uskey liye ek dusrey se aagey barhney ki koshish kartey , aur agar logon ko malum ho jaye ki Isha aur Fajar ki namaz ka kitna sawab hai to ghaseet-tey huye ( by crawling) aana parhta to bhi aatey
Sahih Bukhari, Vol 1, 615
´¨`*•.¸¸.•´¸.•*´¨`•.¸¸.•´¸.•*´¨`•.¸¸.•´¸
Abu Hurairah Radi-Allahu-Anhu se rivayat hai ki Rasoollallah Sallallhu-Alaihi-Wasallam ne farmaya jisney ek rakaat Namaaz (ba jamaa’t) pa li unsye (ba jama’at ka) Namaz ka sawab paa liya
Sahih Bukhari, Vol1 , # 580
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Unn jheel si gehri aankhon mein ik shaam kaheen abad to ho

uss jheel kinaaray pal do pal
ik khwaab ka neela phool khilay…..

wo phool bahaa dein lehron mein
ik roz kabhi hum shaam dhalay……

uss phool kay behtay rangoun mein
jis waqt larazta chaand chalay

uss waqt kaheen unn aankon mein uss bisray pal ki yaad to ho
unn jheel si gehri aankhon mein ik shaam kaheen abad to ho

Phir chaahay umer samundar ki
har mouj pareshaan ho jaaye….

phir chaahay aankh dareechay say
har khwaab guraizaan ho jaaye….

phir chaahay phool kay chehray ka
har dard numaayaan ho jaaye…..

uss jheel kinaaray pal do pal wo roop nagar ejaad to ho
din raat kay uss aayinay mein wo aks kabhi azad to ho

unn jheel si gehri aankhon mein ik shaam kaheen abad to ho.
Photo

Post has attachment
Aslam o Alaikum
Photo

Post has attachment
Assalamu Alaikum Rahmatullahhe Wa Barkatahu......Good Morning
Jumma Mubarak
Juma Ke Masaael:
✲ Juma Kispar Wajib Hai ?♥ Hadees: Rasool’Allah (ﷺ) ne farmaya: ‘Ghulaam, Aurat, Bacche aur Beemar ke Alaawa Juma Padhna har Musalman par Waajib hai.’ – (Abu Dawood: al Salah 1067) Imam Nawavi ne ise Saheeh kaha.

✲ Abdullah bin Abbas(R.A) farmate hain: ‘Masjid-e-Nabavi ke baad jo sab se pehla juma padha gaya wo behreen ke gaou’n jawaasi me Abdul Qais ki masjid mein tha.’ – (Bukahri: al Juma 892)
*Is se saabit hua ke gaou’n me bhi juma padhna zaroori hai agar log Gaou’n me juma nahi padhei’nge tou Gunahgaar ho’nge.

✲ Asad bin Zaraara (R.A) ne ‘Naqee al Khazmaat’ ke ilaaqa me banu biyaaza ki basti ‘Hazmul Nabiyeet’ (Jo Madeena se 1 meel ke faasla par thee) me juma Qaaem kiya, inke sath 40 namaazi they.’ – (Abu Dawood: al Juma 1.69) Imam Haakim V1 P 281, Imam Ibne Khuzaima 1724 aur Haafiz Zahabi ne ise Saheeh kaha.

✲ Abdullah bin Umar (R.A) Makka aur Madeena ke darmiyan basne waale logo’n ko juma padhte dekhte tou eteraaz na karte. – (Musannaf Abdur Razzaq V3 P170) Imam Hafiz ibne Hajar ne ise Saheeh kaha.

✲ Shiddat Ki Barish Me Juma ki Namaz padhni Waajib nahi.Hunain ke din barish ho rahi thee to Rasool Allah ne muezzin ko hukam diya: ‘Aap apni, apni qiyaam gaho’n mein namaz padhne ka elaan kardo aur wo juma ka din tha.’ – (Abu Dawood: al Salah 1057,1059) Ise Imam Haakim V1 P293, Imam Ibne Khuzaima (1863) Imam Ibne Hibban (439,440) aur Imam Zahabi ne Saheeh kaha.
*Maloom hua ke barish ke roz juma ki namaz padhni waajib nahi. Yaani agar barish ke roz juma padh liya jaae tou jaaez hai aur barish ke baais agar juma chod kar Zohar padh li jaae tou juma chodne ka Gunah nahi hoga.

✲ Eid aur Juma Ek Hi Din aaye tou:♥ Hadees: Abu Huraira (R.A) se riwayat hai ke Nabi-e-Akram(ﷺ) ne farmaya: ‘Aaj ke din 2 eidai’n (Eid aur Juma) ekhatti hogai hain. Jo Shaqs sirf eid padhna chaahe tou isey wo kaafi hai, lekin hum (eid aur juma) dono padhenge.’
– (Abu Dawood: al Salah 1073) Ise Imam Haakim aur Imam Zahabi ne Sahee kaha.

✲ Abdullah bin Zubair(R.A) ke zamaane me Juma ke din Eid hui. Tou inhone Namaz-e-Eid padhai, Juma na padhaya. Is waqea ki khabar Ibne Abbas ko mili tou inhone farmaya: inka ye amal Sunnat ke Mutaabiq hai.
– (Nasaai: Salatul Eidain 1592 – Abu Dawood: 1071) Imam Ibne Khuzaima ne ise Saheeh kaha.

♥ Hadees: Rasool’Allah(ﷺ) ne farmaya: ‘Agar Gunjaeesh ho tou Juma ke liey rozana istemaal hone wale Kapdo’n ke alaawa kapde banaao.’
– (Ibne Majja: Laa Iqaamatis Salah 1096 – Abu Dawood: 178) Imam Ibne Hibban aur Imam Ibne Khuzaima (1765) ne ise Saheeh kaha.

✲ Shiddat ki Sardi me juma ki Namaz:♥ Sayyadna Anas(R.A) kehte hain ke Rasool’Allah(ﷺ) Shiddat ki Sardi me juma ki Namaz Sawere Padhte they aur Shiddat ki garmi me der se padhtey they. – (Bukhari: al Juma 906)

✲ Rakat Chutt Jaye Tou ?♥ Hadees: Nabi-e-Rahmat (ﷺ) ne farmaya: ‘(Imam ke sath) Jitni Namaz paalo wo padho aur jo reh jaae isey poora karo.’ – (Muslim: al Masajid 602)
*Is Hadees ki ru se Namaz-e-Juma ki doosri rakat ke Sajda ya Tasshahud ko paane wala (Salam pherne ke baad uth kar) 2 rakatei’n hi padhega (4 nahi) kyou’nke is ki faut Shuda Namaz 2 rakatei’n hain 4 rakatei’n nahi.
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ اَللّٰھُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ اَللّٰھُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ اَللّٰھُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ اَللّٰھُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ اَللّٰھُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ اَللّٰھُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ اَللّٰھُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ اَللّٰھُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰٓی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰٓی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ
Animated Photo

Post has attachment
Assalamu Alikum Rahmatullahhe Wa Barkatahu.....Good Morning

Azaan wa Aqaamat
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Jabir bin Abdullah Radi-Allahu-Anhuma se rivayat hai ki Rasoollallah
Sallallhu-Alaihi-Wasallam ne farmaya ki jo shaksh Adhan sunkar ye kahey

Allahumma Rabba hadhihi-d-dawatit-tammaa was-salatil qaimah, Aati Muhammadan Al-wasilata wal-fazilah, wabaathhu maqaman mahmudan-il-ladhi waadtah.
usey Qayamat ke din meri shafaat milegi

(Tarjumh: Eh mere Allah jo is sari pukar ka RAB hai, aur Qayam rahney wali namaz ka bhi RAB hai , Muhammad Sallallahu-Alaihi-Wasallam ko Qayamat ke din waseela ata farma, aur Maqam e Mahmood par unka qayam farma, jiska tuney unsey wada kiya hai)

Sahih Bukhari, Vol 1, 614

´¨`*•.¸¸.•´¸.•*´¨`•.¸¸.•´¸.•*´¨`•.¸¸.•´¸

Anas bin Malik Radi-Allahu-Anhu se rivayat hai ki Rasoollallah Sallallhu-Alaihi-Wasallam ne farmaya ki,

Adhan aur Aqamat ke darmiyan ki koi Dua Radd nahi ki jati

Sunan Abu Dawud, Vol 1, # 519

´¨`*•.¸¸.•´¸.•*´¨`•.¸¸.•´¸.•*´¨`•.¸¸.•´¸

Abu huraira Radi-Allahu-Anhu se rivayat hai ki Rasoollallah Sallallhu-Alaihi-Wasallam ne farmaya ,

Muadhdhin ( Azan dene wala) bakhsh diya jata hai jaha tak uski aawaz jati hai uskey liye tamam khush aur tar cheezain gawah ban jati hai.

Aur Namaz ( ki jamaat) mein aaney waley ke liye 25 Namazon ka sawab likha jata hai aur ek Namaz se dusri Namaz tak ke gunaah maaf kar diye jatey hain

Sunan Abu Dawud, Vol 1, # 513

´¨`*•.¸¸.•´¸.•*´¨`•.¸¸.•´¸.•*´¨`•.¸¸.•´¸

Hazrath Abu Hurairah Radi-Allahu-Anhu se rivayiat hai Rasoollallah Sallallhu-Alaihi-Wasallam ne farmaya,

" Jab Namaz ke liye Azaan di jati hai to Shaitan peeth pher ker bhaag jata hai .Jab azan khatam hojati hai to wo ajata hai.

Jab Takbeer kahi jati hai to wo peth pher kar bhaagta hai. Jab takbeer khatam hoti hai to phir ajata hai.

Aur Namazi ke dil mein waswase dalta hai falan baat yad ker yahan tak ke Admi ko pata nahi chalta ke isne kis qadr Namaz padhi ".

(Bukhari 608 , Muslim 398)
Animated Photo

محبت تم کرو،
نبھانا ہم سیکھائیں گے

منزلیں تم چنو،
راستہ ہم بتائیں گے

خواب تم دیکھو،
تعبیر ہم بنائیں گے

ساتھ تم دو،
خوشیاں ہم لائیں گے

ملنے کا وعده تم کرو،
کانٹوں پرچل کے ہم آئیں گے.....

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
Wait while more posts are being loaded