خودباختگی هست ولی نباید ببازيی يه تنه میتونی بری جلو ثابت کنی که نباختی . پیروز میدانی.
Wait while more posts are being loaded