Post is pinned.Post has attachment

➡️➡️➡️PHẦN ☆☆ MỤC LỤC TÀI LIỆU THỦY SẢN⬅️⬅️


🌍🌍PHẦN A. BỆNH + BIỆN PHÁP PHÒNG + PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TRONG AO NUÔI 🌍🌍🌍🌍🌍🌍CÁC LOẠI ĐVTS🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍

---------➡️CHUNG CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG NUÔI⬅️ ----------

1. Nâng cao chất lượng môi trường nước
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/nang-cao-chat-luong-moi-truong-nuoc.html?m=1

-----------------------------🦐I.TRÊN TÔM🦐------------------------
1. PHẦN VIDEO
1.1. Bệnh phân trắng trên tôm https://youtu.be/GhcwfDxUfU

2. TỔNG HỢP THÔNG TIN TỪ : BÁO + BÁO CÁO KHOA KHOC + KHÓA LUẬN + LUẬN VĂN.

2.1 TẢO VÀ MÀU NƯỚC TRONG AO NUÔI TÔM
https://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/09/tao-va-mau-nuoc-trong-ao-nuoi-tom.html?m=0

2.2 CHUẨN ĐOÁN SỨC KHỎE TÔM NUÔI TẠI AO
https://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/09/luu-y-ay-la-cac-phuong-phap-chuan-oan.html?m=1

2.3 BCKH: kết quả nghiên cứu bệnh gan tụy trên tôm sú nuôi ở Việt Nam và biện pháp phòng ngừa
https://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/bckh-ket-qua-nghien-cuu-benh-gan-tuy.html?m=1

2.4 BCKH: PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CỦA VI KHUẨN vibrio paraheamolyticus TRÊN TÔM PHÂN LẬP TẠI BẠC LIÊU
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/bckh-phan-lap-va-xac-inh-kha-nang-gay.html?m=1

2.5 BỆNH CỦA TÔM NUÔI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ
https://1.bp.blogspot.com/-zhWXfY1pW7c/WccQR_AMA-I/AAAAAAAAAHY/JPowHmwDxtIF6pEo2zZFkk2KNCo60rZMwCLcBGAs/s1600/02b22e30d1103d4e6401.jpg

2.6 Bệnh ăn mòn vỏ kitin trên tôm
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/benh-mon-vo-kitin-tren-tom.html?m=0

2.7 ĐIỀU CHỈNH ĐỘ KIỀM TRONG AO NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG 
xem chi tiết hơn. http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/11/o-kiem-va-o-cung-cua-nuoc.html?m=1
------------------------------------I.🐠CÁ🐟---------------------------------
1. 📽PHẦN VIDEO📽
1.1 KỸ THUẬT THIẾT KẾ AO NỔI NUÔI
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/blog-post.html

1.2 Cách xử lý ký sinh trùng an toàn trong ao nuôi cá bằng lá xoan.
https://youtu.be/XdP7cimgcdk

2. TỔNG HỢP THÔNG TIN TỪ : BÁO + BÁO CÁO KHOA KHOC + KHÓA LUẬN + LUẬN VĂN.

2.1TLTANH. BỆNH CỦA CÁ
https://3.bp.blogspot.com/-B0DkGYf3bpE/WcaFBNufGQI/AAAAAAAAAGY/IBrqIkzCsQcoT1a5Fy7C3qy9s00sRo0yACLcBGAs/s1600/20170923_225729.png

2.2 DƯỢC ĐỘNG HỌC THEO CON ĐƯỜNG TIÊM MANG BỤNG VÀ CHO ĂN CỦA CÁ
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/09/duoc-ong-hoc-theo-con-uong-tiem-mang.html?m=1

2.3 Một số bệnh thường gặp trên cá nuôi biển
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/mot-so-benh-thuong-gap-tren-ca-nuoi-bien.html?m=1

2.4 Phòng bệnh cho cá trong thời điểm giao mùa
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/phong-benh-cho-ca-trong-thoi-iem-giao.html?m=1

🌏🌍🌍🌍PHẦN B. CÁC KỸ THUẬT NUÔI + MÔ HÌNH NUÔI + SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN🌏🌏🌏🌍🌍🌍🌎

------------------------------------I.🐠CÁ🐟---------------------------------
1. PHẦN VIDEO
1.1 KỸ THUẬT THIẾT KẾ AO NỔI NUÔI
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/blog-post.html

1.2 KỸ THUẬT NUÔI CÁ RÔ ĐỒNG
https://youtu.be/z2nOA_jpUQA

2. TỔNG HỢP THÔNG TIN TỪ : BÁO + BÁO CÁO KHOA KHOC + KHÓA LUẬN + LUẬN VĂN.

2.1 Nuôi cá lồng công nghiệp bằng công nghệ Na Uy
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/nuoi-ca-long-cong-nghiep-bang-cong-nghe.html?m=1

2.2 Giá cá lóc tăng mạnh, người nuôi bỏ túi hàng trăm triệu
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/gia-ca-loc-tang-manh-nguoi-nuoi-bo-tui.html?m=1

2.3 Kỹ thuật nuôi➡️ cá mú cọp⬅️ trong hồ đá chắn và lồng bè
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/ky-thuat-nuoi-ca-mu-cop-trong-ho-chan.html?m=1

2.4 KỸ THUẬT NUÔI CÁ NỔI
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/ky-thuat-nuoi-ca-ao-noi.html?m=1

2.5 Công nghệ sản xuất giống thủy sản đơn tính
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/cong-nghe-san-xuat-giong-thuy-san-on.html?m=1

2.6 Nuôi cá bống bớp năng suất cao vùng nước lợ
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/nuoi-ca-bong-bop-nang-suat-cao-vung.html?m=1

2.7 Hà Tĩnh: Hiệu quả từ mô hình nuôi cá dìa trong ao đất http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/ha-tinh-hieu-qua-tu-mo-hinh-nuoi-ca-dia.html?m=1


2.8 Kỹ thuật nuôi thương phẩm cá lóc - Dương Nhựt Long
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/11/ky-thuat-nuoi-thuong-pham-ca-loc-duong.html?m=1
-----------------------------II.🦐TÔM🦐------------------------------------
1.PHẦN VIDEO

2. TỔNG HỢP THÔNG TIN TỪ : BÁO + BÁO CÁO KHOA KHOC + KHÓA LUẬN + LUẬN VĂN.

2.1 KỸ THUẬT XỬ LÝ AO NUÔI TÔM SÚ.
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/09/ky-thuat-xu-ly-ao-nuoi-tom-su.html

2.2 Cho ăn và quản lý thức ăn trong nuôi tôm
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/cho-va-quan-ly-thuc-trong-nuoi-tom.html?m=1

2.3 Ngưỡng chịu đựng của ao tôm
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/nguong-chiu-ung-cua-ao-tom.html?m=1

------------------------------III.🦀CUA 🦀---------------------------------
1.PHẦN VIDEO

2. TỔNG HỢP THÔNG TIN TỪ : BÁO + BÁO CÁO KHOA KHOC + KHÓA LUẬN + LUẬN VĂN..

2.1 Kỹ thuật sản xuất cua biển giống
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/09/ky-thuat-san-xuat-cua-bien-giong.html?m=1

-----------------------------III.🐸ẾCH🐸---------------------------------
1.PHẦN VIDEO

2. TỔNG HỢP THÔNG TIN TỪ : BÁO + BÁO CÁO KHOA HỌC + KHÓA LUẬN + LUẬN VĂN..
2.1 Kỹ thuật sản xuất giống ếch Thái Lan (Rana tigerina Dubois, 1981)
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/09/ky-thuat-san-xuat-giong-ech-thai-lan.html?m=1

------------------------------III.➡️LƯƠN⬅️ -------------------------------
1📽.PHẦN VIDEO📽

2. TỔNG HỢP THÔNG TIN TỪ : BÁO + BÁO CÁO KHOA HỌC + KHÓA LUẬN + LUẬN VĂN..

2.1. Mô hình nuôi lươn trong bể xi măng
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/mo-hinh-nuoi-luon-trong-be-xi-mang.html?m=1
Nuôi bào ngư thương phẩm ở Cù Lao Chàm
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/quang-nam-nuoi-bao-ngu-thuong-pham-o-cu.html?m=1

---------------IV.➡️HÀU + SÒ + BÀO NGƯ⬅️ ---------------------
1📽.PHẦN VIDEO📽

2. TỔNG HỢP THÔNG TIN TỪ : BÁO + BÁO CÁO KHOA HỌC + KHÓA LUẬN + LUẬN VĂN..
2.1 Nuôi bào ngư thương phẩm ở Cù Lao Chàm
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/quang-nam-nuoi-bao-ngu-thuong-pham-o-cu.html?m=1

------------------------X. GHÉP 🦐🦀🐳--------------------------------
1.PHẦN VIDEO

2. TỔNG HỢP THÔNG TIN TỪ : BÁO + BÁO CÁO KHOA KHOC + KHÓA LUẬN + LUẬN VĂN..
2.1 MÔ HÌNH NUÔI GHÉP CÁ NƯỚC NGỌT VÀ TÔM THẺ
https://youtu.be/gJu1RP_rw6I

2..2Nuôi tôm trên cát kết hợp ốc hương: Lợi bất cập hại? http://thuysanvietnam.com.vn/nuoi-tom-tren-cat-ket-hop-oc-huong-loi-bat-cap-hai-article-12160.tsvn

2.3. hiệu quả của mô hình nuôi canh tác CÁ - LÚA mới tại nam định
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/nam-inh-hieu-qua-cua-mo-hinh-canh-tac.html?m=1

🌍🌍🌍🌍PHẦN C. CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU🌍🌍🌍

------------------------------------I.🐠CÁ🐟---------------------------------
1. 📽PHẦN VIDEO📽
1.1 phương pháp chế biến cá Ngừ của người Nhật.
https://youtu.be/PMU1O2r9bjg

1.2 KTCB: BẢO QUẢN THỦY SẢN TẠI CẢNG VÀ CƠ SỞ THU MUA PHẦN II.
https://youtu.be/2xChqVfmK7Y

1.3 KTCB: BẢO QUẢN THỦY SẢN TẠI CẢNG VÀ CƠ SỞ THU MUA PHẦN III TIẾP NHẬN VÀ BẢO QUẢN THỦY SẢN TẠI CƠ SỞ THU MUA
https://youtu.be/r8cdPc6IsII

1.4 KTCB: PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN THỦY SẢN TẠI CẢNG VÀ CƠ SỞ THU MUA PHẦN IV CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN
https://youtu.be/K4wZTNNo6Eo

🌍📖PHẦN D.BÀI GIẢNG - GIÁO TRÌNH - ĐỀ CƯƠNG🌎

I. BÀI GIẢNG
1. BÀI GIẢNG BỆNH HỌC THỦY SẢN
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/09/bai-giang-benh-hoc-thuy-san.html?m=1

2.BÀI GIẢNG: NGƯ LOẠI 2
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/mot-so-hinh-anh-ve-bai-viet-link-tai_16.html?m=1

3. BÀI GIẢNG BỆNH SÁN LÁ PHỔI
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/09/bai-giang-benh-san-la-phoi.html?m=1

4. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG SỐ LƯỢNG VI KHUẨN TỪ MẪU
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/cac-phuong-phap-inh-luong-so-luong-vi.html?m=1

5. BÀI GIẢNG: MÔ BỆNH HỌC Ở TÔM
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/mot-so-hinh-anh-ve-bai-viet-link-tai_31.html?m=1

6. BÀI GIẢNG: SINH HỌC PHÂN TỬ THỦY SẢN
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/10/bai-giang-sinh-hoc-phan-tu-thuy-san.html?m=1

7. BÀI GIẢNG DỊCH TỄ HỌC THÚ Y
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/11/bai-giang-dich-te-hoc-thu-y.html?m=1

II. ĐỀ CƯƠNG

2.1. ĐỀ CƯƠNG BỆNH VIRUS TRÊN ĐVTS PHẦN TỔNG HỢP CÁC BỆNH
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/11/e-cuong-benh-virus-tren-vts-phan-tong.html?m=1

III. TIỂU LUẬN - KHÓA LUẬN
3.1 TIỂU LUẬN : PHƯƠNG PHÁP MÔ BỆNH HỌC TRUYỀN THỐNG
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/11/mot-so-hinh-anh-ve-bai-viet-link-tai.html?m=1

3.2 TIỂU LUẬN: THIẾT KẾ LỒNG BÈ NUÔI CÁ TRẮM CỎ
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/11/tieu-luan-thiet-ke-long-be-nuoi-ca-tram.html?m=1

3.3 KLTN
3.3.1 PHẦN PP.NGHIÊN CỨU SỰ MẪN CẢM KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus PHÂN LẬP TỪ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei Bone,1931) NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/11/tom-tat-tai-lieu.html?m=1

3.4 KLTN- PP - NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN TẠI TỈNH THỪ THIÊN HUẾ
Chia sẻ : admin
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/11/tom-tat-tai-lieu_9.html?m=1

3.4.2 KLTN - FILE WORLD: NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN TẢI THỪA THIỂN HUẾ http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/11/tom-tat-tai-lieu_10.html?m=0

3.5 KLTN BẢN PP NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN EDWARDSIELLA ICTALURI TRÊN CÁ RÔ PHI
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/11/kltn-ban-pp-nghien-cuu-kha-nang-gay.html?m=1

3.5.1 KLTN - BẢN WORLD - NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN EDWAERDSIELLA TRÊN CÁ RÔ PHI

3 6 TLTN- KLTN- PP THỬ NGHIỆM NUÔI VỖ TÁI PHÁT CÁ LĂNG NHA BỐ MẸ TẠI THỪA THIÊN HUẾ
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/11/tltn-kltn-pp-thu-nghiem-nuoi-vo-tai.html?m=1
Cảm ơn sự chia sẻ của: Hoàng Văn Linh NTTS 46A Khoa Thủy Sản trường ĐH Nông Lâm Huế

3.6.1 TLTS- BẢN WORLD- KLTN- THỬ NGHIỆM NUÔI VỖ TÁI PHÁT CÁ LĂNG NHA BỐ MẸ TẠI THỪA THIÊN HUẾ
xem chi tiết tại. http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/11/tlts-ban-world-kltn-thu-nghiem-nuoi-vo.html?m=1

➡️PHẦN ☆. VIDEO VỀ TRANG TÀI LIỆU THỦY SẢN⬅️

I. CHẶNG ĐƯỜNG HÌNH THÀNH PHÁT TRIÊN 3 NĂM CỦA TLTS
https://youtu.be/E6J4D95D6As

2. hướng dẫn tải file từ blog tailieuthuysanpn https://youtu.be/rfkOki74-JA

Post has attachment
TLTS - BÁCH KHOA THỦY SẢN - PHẦN IV NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
LINK TẢI BẢN FULL FREE, TẠI PHẦN MÔ TẢ THÊM CỦA VIDEO.
Đăng ký kênh Tài Liệu Thủy Sản trên youtube, để cập nhật kịp thời các video bổ ích về Thủy Sản.
https://youtu.be/mYzwWu51hV8

Post has attachment
HƯỚNG DẪN TẢI TÀI LIỆU FREE TỪ WEB TÀI LIỆU THỦY SẢN PN

Post has attachment
THIỆT HẠI CÁ NUÔI LỒNG DO MƯA LŨ BÃO SỐ 12 GÂY RA TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Post has attachment
KLTN - FILE WORLD: NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN TẢI THỪA THIỂN HUẾ
chia sẻ: admim

Post has attachment
KLTN- PP - NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN TẠI TỈNH THỪ THIÊN HUẾ
Chia sẻ : admin
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/11/tom-tat-tai-lieu_9.html?m=1

Post has attachment
NGHIÊN CỨU SỰ MẪN CẢM KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus PHÂN LẬP TỪ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei Bone,1931) NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ
http://tailieuthuysanpn.blogspot.com/2017/11/tom-tat-tai-lieu.html?m=1

Post has attachment
1. Câu cá rô phi- cá xin lên bờ :)
https://youtu.be/nw4oJp-hIk4

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded