Post is pinned.
POKUD SE ZDE NĚCO UKÁŽE DVAKRÁT SMAŽTE TO PROSÍM!!!

Post has shared content

Post has attachment
Stopping the Child Killers: Operation Atonement
video
https://youtube.com/watch?v=b12fPkhmtUM&feature=youtu.be

################
Eng ....cz pod eng
ENDING THE REIGN OF TERROR AGAINST CHILDREN
OPERATION ATONEMENT
Commencing on April 15, 2018
Child Holocaust Remembrance Day

The routine trafficking, torture and murder of children has become a lucrative global industry in which major church corporations are deeply implicated. The Vatican, the Church of England and other churches stand convicted in common law courts of these and other genocidal acts. Your funding of and adherence to these criminal churches is allowing their wrongs to continue.

On April 15, 2018, people in many countries will take direct action to stop these crimes by striking at their source. Operation Atonement will perform citizens’ arrests against known child rapists and the church officials who aid them; will peacefully occupy church facilities and disrupt their operations; and will halt the funding and legal protection that enable these criminal institutions. These churches have betrayed their trust and lost their right to operate under the laws of God and Humanity. We the People will no longer allow such wolves in sheeps’ clothing to exploit and brutalize our children. 

You can help save the lives of the innocent by joining this global effort. Here’s how:

1. BOYCOTT the Roman Catholic, Anglican/Episcopalian and United churches by denying them attendance and funding.

2. DEMAND that your government revoke the tax-exempt status of these churches.

3. EDUCATE yourself and others about this crime and the hidden history and nature of these criminal churches. See www.itccs.org and www.murderbydecree.com .

4. JOIN the nearest OPERATION ATONEMENT Action Group and directly halt these false and murderous churches. Contact itccsoffice@gmail.com to join up.

Share this leaflet with a friend. Take action now to stop the war against our children!

Sponsored by The International Tribunal of Crimes of Church and State (ITCCS)

itccsoffice@gmail.com , thecommonland@gmail.com , http://www.itccs.org

#####################

cz
ZASTAVENÍ ZVYŠOVÁNÍ TERORU PROTI DĚTÍM
PROVOZ ATONEMENTU
Začíná 15. dubna 2018
Den pro vzpomínky na dětský holocaust

Rutinní obchodování, mučení a vraždění dětí je lukrativní globální průmysl, v němž jsou hluboce zapleteny velké korporace. Vatikán, církev v Anglii a další církve jsou odsouzeny na společných soudech těchto a jiných genocidních činů. Vaše financování a dodržování těchto trestních zákonů dovoluje, aby jejich nespravedlnost pokračovala.

15. dubna 2018 lidé v mnoha zemích přijmou přímé kroky k zastavení těchto zločinů tím, že zažijí svůj zdroj. Pokyny k usmíření  vykonají občanská zatčení;budou mírně obsazovat církevní zařízení a narušit jejich činnost; a zastaví financování a právní ochranu, která umožní těmto zločineckým institucím. Tyto církve mají svou důvěru a své právo pracovat pod zákony Boha a lidstva. My lidé budou pravděpodobněji dělat vlky v ovčích šatech, abychom zneužívali a brutalizovali naše děti. 

Můžete pomoci zachránit životy nevinných spojením se s tímto globálním úsilím. Zde je návod:

1.  BOYCOTT římskokatolický, anglikánský / episkopální a Organizace spojených národů tím, že jim odmítá účast a financování. 

2.  POŽADUJTE,  aby vaše vláda zrušila status osvobození od daně těchto církví.

3.  VYTVOŘTE  se a ostatní o tomto zločinu a skryté historii a povaze těchto zločineckých kostelů. Viz  www.itccs.org  a  www.murderbydecree.com  .

4.  Spojte se  s další   akční skupinou OPERATION ATONEMENT a přímo zastavte tyto falešné a vražedné církve. Kontaktujte společnost  itccsoffice@gmail.com,  abyste se připojili.

Podělte se o tuto příbalovou informaci s přítelem.Přijměte nyní kroky k zastavení války proti našim dětem!

Sponzorovaný Mezinárodním soudem pro trestné činy církve a státu (ITCCS)

itccsoffice@gmail.com  , thecommonland@gmail.com  ,  http://www.itccs.org

################
...a o co jde?
################

Papež Francis obviněn za údajnou znásilnění a vraždu dětí v roce 2009
Pápež Francis byl v letech 2009 až 2010 v Holandsku a Belgii podroben soudu pro údajné znásilnění a vraždění různých dětí.
http://yournewswire.com/pope-francis-trial-rape-murder-children/

Zprávy Humansarefree.com : Dvě dospívající ženy tvrdily, že papež Francis je znásilnil, když se účastnil dětských obětí. Osm svědků potvrdilo obvinění podle důkazů předložených tento týden na Bruselském společném právním soudním dvoru.
http://humansarefree.com/2014/04/eyewitnesses-testify-pope-francis-raped.html

Významný vatikánský úředník a bývalý zaměstnanec Vatikánské kurie obdrželi zachycené dokumenty pro použití soudem. Nebylo to poprvé, kdy satanské aktivity byly podezřívány ve Vatikánu podle tohoto zpravodajství ABC . http://abcnews.go.com/Travel/chief-exorcist-rev-gabriele-amorth-devil-vatican/story?id=10073040

video
Pope Francis named by eyewitness as child trafficker
https://youtu.be/vNTTx7gZHS4

Holandský terapeut-rituální zneužívání, který přežil Toos Nijenhuis svědčil o svém svědectví o dětské oběti v tomto videu:
Child Sacrifice and Trafficking in Holland An Eyewitness speaks out Introduction)
https://youtu.be/-A1o1Egi20c
"Přeživší z těchto rituálů popisují novorozené děti, které jsou rozřezávány na kamenné oltáře a jejich zbytky konzumovány účastníky," řekl generální prokurátor. "Během šedesátých let byly svědkové, kteří přežili, nuceni znásilňovat a mrzačit ostatní děti a potom si slizovat krk dýky. "

Od té doby  bylo v indických rezidenčních školách po celé Kanadě umístěno více než 30 dětských hromadných hrobů http://www.dailykos.com/story/2008/04/15/496538/-28-Mass-graves-of-Indian-Children-in-Canada# . Katolické a anglikánské církve, Kanadská sjednocená církev, kanadská vláda a koruna Anglie odmítly opakované žádosti ITCCS o vykopávky hromadných hrobů.

video
Trial against Pope Proceeds amidst Shocking Evidence
https://youtu.be/5CH50V3uBp0

g+
https://plus.google.com/103574703960430750384/posts/KNRjQvLjw6w

-------------------

STRUČNÁ HISTORIE ELITNÍ PEDOFILIE
https://osto.space/elite-pedophilia/

g+
https://plus.google.com/103574703960430750384/posts/LWUQZ1PXYQh

-------------------

Vatikán najímá pro-homosexuální advokátní kancelář k zastavení pro-rodinné, katolické webové stránky
https://www.churchmilitant.com/news/article/vatican-hires-pro-homosexual-law-firm-to-shut-down-pro-family-catholic-webs

g+
https://plus.google.com/103574703960430750384/posts/fSueBP4cbk6

---------------

FBI a dětský sexuální exploatační kroužek
Koncem roku 2015 do začátku roku 2016 byly zranitelné dívky mladší 14 let a 16 let zneužívány jako součást kruhu obchodování s lidmi, který vedl skupina spiklenců v Ohiu a Indii.
http://www.salem-news.com/articles/february272018/fbi-child-sex-ring.php

g+
https://plus.google.com/103574703960430750384/posts/BbWV3sxD2UD

----------------

Vatikán platil téměř 4 miliardy dolarů za to, aby urovnal žaloby na pedofilii
http://humansarefree.com/2016/12/the-vatican-paid-nearly-4-billion-to.html?m=0

g+
https://plus.google.com/103574703960430750384/posts/Gz4ztNrytBe

---------------------

HIV pozitivní katolický kněz, který připustil, že znásilnil 30 dívek ve věku od 5 do 10 let, byl osvobozen papežem Francisem.
http://yournewswire.com/pope-francis-hiv-priest-children/

g+
https://plus.google.com/103574703960430750384/posts/HG6JWniLAsf

----------------------

Seznam pedoknězů v Itálii
g+
https://plus.google.com/103574703960430750384/posts/3nauSHYRDHi

-----------------

Sexuální vykořisťování a zneužívání Organizací spojených národů
Vláda Spojeného království se dostala do ohně skupin obětí, protože se nepodílela na fondu OSN pro osoby, které přežily sexuální vykořisťování a zneužívání Organizací spojených národů .
https://www.theguardian.com/global-development/2018/mar/13/uk-government-fund-for-survivors-un-united-nations-sexual-abuse

g+
https://plus.google.com/103574703960430750384/posts/BLKfDzjwhqv

-----------------

Unicef ​​připouští chyby s dětskými oběťmi údajného sexuálního zneužívání mírovými útvary
Organizace OSN pro děti přijala nedostatky v humanitární podpoře pro děti, které tvrdí, že byli znásilňováni a sexuálně zneužíváni francouzskými mírovými jednotkami ve Středoafrické republice .
https://www.theguardian.com/global-development/2018/feb/13/unicef-admits-failings-with-child-victims-of-alleged-sex-abuse-by-peacekeepers

2017
Rozbité sliby pro děti Bangui zneužívané mírovými útvary
https://www.theguardian.com/global-development/2017/mar/28/broken-promises-children-bangui-reports-peacekeepers-abuse-central-african-republic

2016!
Vedoucí mise OSN v Středoafrické republice se zavázal ukončit zneužívání vojsk
https://www.theguardian.com/global-development/2016/may/26/head-un-mission-central-african-republic-pledges-end-troop-abuses-minusca-parfait-onanga-anyanga

g+
https://plus.google.com/103574703960430750384/posts/bFV6Y5TkVfd

-------------------

Stovky nezletilých dívek znásilňovalo, prodávalo se za sex a zavraždila kroužkem pro péči o děti ve Velké Británii
https://www.rt.com/uk/421032-child-sex-telford-abuse/

40letý pedofilní prsten byl vystaven po vyšetření zneužívání dětí v ospalém britském městě Telford. Od osmdesátých let bylo zneužito více než 1 000 dětí a někteří jsou připraveni sdílet své strašlivé příběhy.

g+
https://plus.google.com/103574703960430750384/posts/LSfzzBA9SDh

-----------------------

Oxfamský skandál je součástí širšího sexuálního zneužívání
Elitní britská organizace na pomoc Oxfam připustila, že po havarijním zemětřesení v roce 2010 přijala na Haiti velké hostince a najímala prostituenty pro pracovníky humanitární pomoci na Haiti. Skandál je součástí dlouhotrvajícího a širšího skandálu, který zahrnuje mírových jednotek OSN, UNICEF a dalších organizací poskytujících pomoc, které zaměstnanci OSN neměli plně odpovědní.
Haitský prezident Jovenel Moise odsoudilzneužívání společnosti Oxfam jako "mimořádně závažné porušení lidské důstojnosti". Kromě toho, že zaměstnávaly prostituované ženy za divoké večírky - někteří z nich byli neplnoletí - zaměstnanci společnosti Oxfam byli obviněni z donucování žen do pohlaví tím, humanitární intervence.
https://c-fam.org/friday_fax/oxfam-scandal-part-wider-sexual-abuse-cover/

g+
https://plus.google.com/103574703960430750384/posts/4MLVTkAavj6

------------------------

Sodomský kostel v Bergoglio - nechte ostatní v kombo, aby se připojili do háje
http://voxcantor.blogspot.sk/2018/03/the-sodomite-church-of-bergoglio-leave.html?m=1

g+
https://plus.google.com/103574703960430750384/posts/ACs59sv6txM

------------------

Papež Francis zahájil novou renesanci - v Borgiově smyslu slova
Seznamte se s jedním z nejbližších pomocníků papeže. Kardinál Oscar Maradiaga. Stojí před hrozivými obviněními z finanční korupce. Stále se zhoršují. Maradiaga je vybíraný zástupce stojí obviněn ze sexuálního zneužívání.
https://stream.org/pope-francis-renaissance-borgia/

g+
https://plus.google.com/103574703960430750384/posts/ARovZgn3zgW

----------------

Konzultant UNICEF sexuálně zneužíval chlapce po léta
Dlouholetý poradce OSN pro práva dětí Peter Newell byl odsouzen za sexuální napadení a sodomizování dítěte v průběhu tří let od roku 1965.
https://c-fam.org/friday_fax/unicef-consultant-sexually-assaulted-boy-years/

g+
https://plus.google.com/103574703960430750384/posts/L4oDcRoPEft

---------------

Washington legalizoval obchodování s lidmi, děti mohou být koupeny a prodány komerčně
"House demokraté hlasovali pro legalizaci nákupu a prodeje lidských dětí." - 42. místopředseda Luanne Van Werven, R-Lynden.
https://steemit.com/news/@tftproject/washington-just-legalized-human-trafficking-babies-can-now-be-bought-and-sold-commercially

g+
https://plus.google.com/103574703960430750384/posts/Tgh4xp1uGaj

---------------------

....a z daleka to není vše, ale jen kapka v moři
...záleží Vám na dětech? Přidejte se!

#pedogate #pizzagate #pedo
Photo

Post has shared content
Eng ....cz pod eng
According to a 2005 Los Angeles Times article, the now-Catholic Pope Francis was accused by a human rights group of trafficking babies, plus helping to kidnap opponents of Argentine’s military Junta during the Dirty War. Lawyers filing the 2005 complaint represented the Plaza de Mayo human rights group.
http://articles.latimes.com/2005/apr/17/world/fg-cardinal17

Cz
Podle článku Los Angeles Times byl nyní katolický papež Francis obviněn skupinou lidských práv z obchodování s dětmi a také pomáhal unášet oponenty argentinské vojenské Junty během špinavé války.Právníci, kteří podali stížnost z roku 2005, zastupovali skupinu lidských práv Plaza de Mayo. 
http://articles.latimes.com/2005/apr/17/world/fg-cardinal17

#############
2018
Papež Francis obviněn za údajnou znásilnění a vraždu dětí v roce 2009
Sean Adl-Tabatabai
Pápež Francis byl v letech 2009 až 2010 v Holandsku a Belgii podroben soudu pro údajné znásilnění a vraždění různých dětí.
http://yournewswire.com/pope-francis-trial-rape-murder-children/
Photo

Post has shared content
Originally shared by ****
Facebook and Google are CFR corporate sponsors.
Facebook COO Sheryl Sandberg and Google chairman Eric Schmidt are CFR members.
Sandberg, a protege of CFR member and future Harvard president Larry Summers, was his assistant at the World Bank and the Treasury Dept.
She was then an executive at Google before moving to Facebook, and is now a billionaire thanks to her stock options.
A great calendar of events related to NWO from the 90s and cyber-hijack-findings.
* http://www.fbcoverup.com/docs/library/cyber-hijack-findings.html

Post has shared content
Elon Musk neni realni osoba 😀
ELON MUSK is not a real person, he was invented. Want proof? This is from a book that Wernher Von Braun, the father of rocket science that worked for NASA wrote. He wrote this before he died, obviously.

Now remember Elon is in charge of Space X a company who’s main goal is to get to MARS.

Here are some more pages from the book it mentions the dome/firmament I mean how much more proof do you guys need? I mean really?

THE FIRMAMENT:

Genesis 1:6

And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it separate the waters of the heavens from the waters of the earth.

The firmament is the solid dome above us.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Firmament

Zod: “I’ve journeyed through an ocean of stars to reach you.”

Again the firmament separates the waters from above and below. What is Oceans made out of? Water. The stars are fixed above us inside the dome and the reason that they sparkle is because they are reflecting through water and the dome. So really when he’s saying that he’s referencing the stars that are attached to the firmament.

Same with the Simpsons when the announcer says “the ball smashes the sky bringing the oceans down into the stadium”

And right there in plain sight they tell you the truth about what the real reality is.
“Simpson just broke this DREAMS REALITY wide open.” They used the word dream because well Homer was dreaming at the time but also because we’re all living inside of a dream. The world as we know is not what we think it is. So by showing us the reality they’re really breaking this dreams reality by placing the truth right in front of your face and not realizing it until now.

The Firmament also explains why the sky is blue because if you hold water in your hands what color is it? It’s clear right? Well fill up a large container then what color do you get? That’s right, blue. So see the sky is blue because the water above is being separated from the waters below by the firmament just like the Bible tells us. And just how we observe it too. Does the night sky look pitch black or dark blue? I think it’s both; it really depends on the moon light.

https://youtu.be/a3I9djQi6vY

https://youtu.be/9jnseSHhEWQ

https://youtu.be/ScNNfyq3d_w

https://youtu.be/MZ_PHiuMhpQ
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2/10/18
9 Photos - View album

Post has attachment
"V případě, že jsem se znovu reinkarnoval, chtěl bych se vrátit jako smrtelný virus, abych něco přispěl k řešení nadměrné populace." Prince Philip, vévoda z Edinburghu, manžel Elizabeth II., Citoval v předmluvě k Fleurovi Cowlesovi, kdybych byl zvířetem (1987).

"Cílem sjednocených národů je selektivní snížení populace tím, že podporuje potrat, nucenou sterilizaci a kontrolu lidské reprodukce a považuje dvě třetiny lidské populace za přebytečnou zavazadla a 350 000 lidí je denně vyloučeno ... Je strašné mít to znamená, že světová populace musí být stabilizována a k tomu musíme vyloučit 350 000 lidí denně, za jeden rok to bude činit 128 milionů lidí. " Jacques-Yves Cousteau (1910-97) Francouzský oceánograf, filmař a environmentalista odhaluje misantropní povahu OSN a radikálního ekologického hnutí : "Rozhovor Jacques-Yves Cousteau," Courier UNESCO (1991)

"Celková populace 250-300 milionů lidí, což je 95% pokles od současných úrovní, by bylo ideální." Ted Turner, zakladatel CNN, Globalist a NWO insider citovaný v The McAlvany Intelligence Advisor , červen (1996)

Gentle čtenář pochopit, není „teorie“zapojeni při objasnění složitost uspořádání, zametání rozsah a neuvěřitelné zlo, které je mocenská elita máplán pro světové vlády často nazýváno Nový světový řád . Program Světové objednávky světové vlády není teorií spiknutí, ale spikleneckým faktem . Jakákoli řádná analýza Agendy nového světového řádu pro světovou vládu je analýzou agendy , antické agendy pro světovou vládu . Proto ti, kteří chápou skutečnou povahu Agendy nového světového řádu, nejsou teoretici spiknutíale agendové analytiky .

Program Světové objednávky světové vlády pro světovou vládu existuje již tisíciletí. Jeho hlavním nosičem je organizovaný zlo na Zemi , které bylo po celé věky nazýváno mnoha věcmi, ale je opravdu Kult zla . Dnes se jméno Illuminati vztahuje na části tohoto starého, zlého kultu. Generace nespočetných spiklenců a četných organizací přenášejí starou nadějiKult of Evil pro světovou vládu, ale nejvyšší stupeň mezi generacemi Luciferians a satanisté ho orchestují. Tyto tmavé Adeptijsou tajné Masters na pět tisíc let staré luciferské Conspiracy pro světové vládyčasto nazývaný Nový světový řád a jehož mocenskou základnou je temná říše tajných společností . Jejich vůle je promítána v celé společnosti a po celém světě prostřednictvím Dark Freemasonry a jejích nesčetných předních skupin, zejména skupiny Bilderberg , Trilaterální komise a Rady pro zahraniční vztahy .

New World Order Agenda je opravdu masivní a mimo Ken většiny lidí, i těch, kteří se hlásí zkušenosti v něm a dělat dobré živobytí od svých knih, výlety a semináře „odhalení“ ji. New World Order Agenda je zamotaný hmotnost protkaných nití s bezpočtem cílů a nesčetných dílčích agend tak, že je opravdu gordický uzel,. Navíc složitý a pevný uzel má jen málo. Zklamali nejen kvůli složité povaze úkolu, ale také proto, že nedokázali pochopit, že je nakonec náboženskou agendou. To znamená, že nešťastně nepochopí, že to, co energizuje Agendu Nového Světového řádu, není jednoduché chtění po moci, ale hluboký duchovní impulz. Nechápou to Tmavé duchovní síly energizují Agendu nového světového řádu a ty, které se na ní podílejí. Nerozumějí tomu, že organizované zlo na zemi je organizujícím se mozkem Agendy nového světového řádu a jeho pomocníci jsou skutečnými dědici starověké evidované agendy pro světovou vládu .

Ti, kteří rozumí Agendě nového světového řádu, vědí, že lidstvo je v zhoubném úhlu Luciferian kult , starověký kult zla . Vědí, že tato tajná komba mezogeneračních okultistů slouží Absolutnímu zlu a snaží se dosáhnout její ambice usurpovat Boží pravidlo na Zemi . Chápou, že Starověká zlá agenda je pětitisíceletá Luciferovská spiknutí pro světovou vládu , kterou mnozí identifikují jako Agenda nové světové objednávky . Vědí, že rozvíjející se agenda zahrnuje miliony spiklenců po celé historii, které jsou spojeny jejich uctíváním a otroctvím vůči zlu.

Ti, kteří rozumí Agendě nového světového řádu, vědí, že organizované zlo neustále pracovalo na vytváření podmínek na Zemi, které zajistily a pokročily v jeho příčině. Vědí, že Evil zvětšil svou přítomnost a vliv na Zemi tak, že se nyní, jak se konečná fáze jeho programu odvíjí, má (a většinou neviděná masami) kontrolu nad světem tím, že neviditelně ovládá vládu, média, vzdělání a podnikání. Kromě toho chápou, že organizované zlo chce zcela a navždy zavést svou kontrolu na Zemi.

Ti, kteří rozumí Agendě Nového Světového řádu, vědí, že ti, kteří za sebou stojí, musí rozbít lidstvo; musí nás rozbít, každý z nás. Vědí, že musí zničit Ameriku , Západ a samotnou západní křesťanskou civilizaci , stejně jako zničit každou stopu individuality lidstva, jedinečnost, svrchovanost a nezávislé myšlení . Ti, kteří rozumí Agendě nového světového řádu,vědí, že je to opravdu organizovaný zločinný bojový plán v Total válce s lidstvem a tak nakonec jeho pozemská strategie ve své kosmické válce s Bohem a Kristem.

Ti, kteří rozumí Agendě nového světového řádu, vědí, že politická třída světa, z nichž většina je v otroctví temné moci , k temnému zednářství , opustila lidi k jejich osudu . Vědí, že politická třída je v naprosté shodě organizovaného zla a je pouze nástrojem, kterým je program pro nový světový řád dokončen. Vědí, že v celkové válce s lidstvem je jednou z největších zbraní Organizovaného zla kontrola ekonomiky a proč se ji nyní snaží zničit; v rámci přípravy na nového mezinárodního ekonomického řádu samotného jen odrazovým můstkem k vládě Lucifer Jeden světaAhrimanovo jedno světové náboženství . A všichni ti, kteří skutečně rozumí cestě světa, kteří rozumějí Agendě nového světového řádu , to vědí ... Vědí, že organizované zlo jsou pravými architekty Agendy nového světového řádu a že skutečně Lucifer a Ahriman-Satan jsou bohům tohoto zlaho věku (Matouš 4: 8-9). Mimochodem, jemný čtenář, ti, kteří rozumí Agendě nového světového řádu, také vědí, že je to pro něj velkou a strašlivou misantropií,která vyžaduje zničení velké většiny světové populace alespoň na "500 milionů v trvalé rovnováze s přírodou".

To je organizovaný zlo je Plánované Takedown světové populace , v němž hodlá masové vyvražďování milionů tím, slovy démona mluvení přes autorem tohoto mnohem nepochopený a stále pomlouval dokumentu s názvem Protokoly siónskýchmudrců , " INOCULACE NEMOCÍ. "

 Existují tři hlavní klasifikace kontaminace, která ohrožuje lidský život: mikroorganismy (živé bytosti); chemické látky (které mohou být organické nebo anorganické povahy, ale nejsou živé) a radioaktivita (energie vyzařovaná nebo přenášená ve formě paprsků, vln nebo částic). Global Elite a jeho přisluhovači v vlád v OSN, Světovou zdravotnickou organizací a nesčetných organizací, nadací , „think tank“,nevládní organizace atd, které zahrnují rodící se nový světový řád, používají všechny tři třídy, stejně jako ostatní více esoterických tříd kontaminace, na Soft Killhumanity .

Ve své celkové válce s lidstvem dav nový světový řádek využívá dvě hlavní strategie (společně s jejich zbrojí), aby zabíjeli lidstvo: Soft Kill a Hard Kill . Hard Zabíjení lidstva jsou násilné, zjevné formy smrti obvykle provádí v dobách války, revoluce a krizí. Všechny moderní, hlavní fáze Hard Killing lidstva jsou vždy vytvořeny Iluminátci a jejich agentur ; například francouzská revoluce, americká občanská válka, válka s kanci, první a druhé světové války , korejské a vietnamské války a samozřejmě dvě války v Zálivu. Plánovaná třetí světová válkaje zaměřen na zakrytí všech těchto konfliktů v intenzitě, zničení a ztrátách tak, že případ Světového míru prostřednictvím světové vlády je mimo kritiku.

Potlazení potravin a jeho kontaminace toxickými chemickými látkami a geneticky modifikovanými organismy (GMO) měkčí zabíjí lidi. Bio-zbraně ve formě bio-inženýrských virů a toxické, zbrojní očkování jsou další předměstí metody Soft Kill.

Virus je nejmenší z ekologických rizik a v rozmezí velikosti od 0,3 um do 0,01 um (mikronu je jedna tisícina milimetru nebo jedna milióntina metru). Virus je jednoduchý organismus, který je součástí nukleové kyseliny zabalené v srsti bílkovin. Není plně vytvořená buňka a může se množit a růst pouze infikováním hostitele, kde vkládá nukleovou kyselinu (svou RNA) do hostitelských buněk. Jinými slovy, virus nemůže růst nebo reprodukovat kromě živé buňky.

Bakterie jsou jednobuněčné organismy (prokaryoty) s kompletní sadou nukleových kyselin (RNA a DNA) a jsou mnohem větší než viry (0,5 mikronů až 5 mikronů a tak až 100 krát větší než virus). Většina bakterií (90%) je pro člověka neškodná nebo prospěšná, zatímco některé jsou nebezpečné, např. Cholera a tyfus

Epidemie popisuje rozsáhlé propuknutí infekční choroby s mnoha nakažených lidí najednou. Popisuje tedy situaci, kdy počet případů určité choroby překračuje počet, který by se normálně očekával.

Epidemie infekčních onemocnění mohou eskalovat do pandemií , ale ne vždy to dělají. Pandemie je vypuknutí nové infekční nemoci, která způsobuje vážná onemocnění a šíří se široce od osoby k člověku ve více než jedné zeměpisné oblasti.

Dva faktory určují průběh infekčního onemocnění: míru šíření a stupeň nebezpečí viru, tj. Jeho přenosnost a virulence . První určuje rychlost šíření viru a počet lidí, kteří se nakazí. Ten určuje, kolik lidí, kteří jsou infikováni, vážně nemocí nebo zemřou.

Přenosnost je definována jako průměrný počet lidí, které infikuje každá osoba s tímto virem. Toto je číslo reprodukce, někdy známé jako "R." Pokud je "R" větší než jedna, považuje se virus za šíření; pokud je nižší než jedna, považuje se to za rozptýlení.

Mnohé faktory a proměnné určují počet reprodukcí a tak přenosnost viru. Jako je biologie viru, úroveň imunity v populaci, opatření týkající se izolace, izolace, uzavření škol a omezení cestování; zvláště, ale nikoliv ve způsobu, jakým tzv. "odborníci" prohlašují, nebo to, co nevědomá většina věří, je použití antivirotik a vakcín.

Klíčovým ukazatelem virulence je míra úmrtnosti, tedy podíl infikovaných lidí, kteří zemřou. Pro zjištění úmrtnosti případů pandemie je třeba znát celkový počet infekcí i celkový počet úmrtí. Například španělská chřipková pandemie v letech 1918-1919, úmrtnost případu byla asi 2,5%, zatímco pandemie v roce 1968 byla pod 0,5%. To vysvětluje obrovský rozdíl v mrtvých, které zažily v těchto dnech.

Dokonce i nízká úmrtnost by byla stále nebezpečná, pokud se virus rozšířil. Pokud se 40 procent obyvatel stane infikovaným virem prasečí chřipky , jak naznačují nejhorší scénáře a úmrtnost s nízkým počtem případů 0,1 procenta, mohlo by dojít k milionům úmrtí: až 240 000 úmrtí ve Velké Británii a 1,3 v USA.

 Virus je mikroorganismus menší než bakterie, které nemohou růst nebo rozmnožování na rozdíl od živé buňky. Virus je tedy druh parazita, který napadá živé buňky a používá své chemické zařízení, aby se udržel naživu a aby se sám opakoval. Může se reprodukovat bez chyby nebo chyb. Pokud se virus reprodukuje s chybami, nějakou špatnou fotokopií sama, pak se říká, že mutuje. Tato schopnost mutovat je důvodem, proč jsou viry často obtížně léčitelné, protože jakákoli mutace způsobuje, že se v každém infikovaném člověku mírně liší. Kromě toho se míra mutace liší u každého druhu viru a samozřejmě ty, které mutují nejrychlejší, jsou nejtěžší k boji.

Infekce je růst parazitického organismu v těle. Parazitární organismus, "zárodek" , jako je virus, bakterie nebo kvasnice, je ten, který žije na druhém organismu nebo v něm a čerpá z něho výživu. .

Virová infekce je způsobena přítomností viru v těle a v závislosti na viru a zdravotním stavu člověka mohou různé viry infikovat téměř jakýkoli druh tělního tkáně a orgánu, od mozku po kůži. Antibiotika jsou zbytečná proti virovým infekcím; V některých případech však použití antibiotik zhoršuje virovou infekci.

Vlastní imunitní systém těla se může postarat o drtivou většinu lidských virových infekcí, s malou pomocí v podobě správné stravy, hydratace a odpočinku, aniž by musel užívat léky nebo jiné léčebné postupy. V závislosti na typu a umístění viru jsou léčky, které jsou virulentnější, léčeny antivirovými nebo jinými léky.

Sezónní chřipka, "chřipka", je způsobena viry, které infikují respirační trakt a jsou rozděleny do tří typů označených jako A, B a C. Většina lidí, kteří dostanou chřipku, se zcela obnoví během 1 až 2 týdnů. Nicméně někteří lidé (obvykle trpící zdravotními problémy a / nebo poklesem) vyvíjejí vážné a potenciálně život ohrožující zdravotní komplikace, jako je pneumonie. T on Medical Cartel ( Big Pharma se zdravotnickým zařízením a zkorumpovaní vládní struktury) rozprodávat mýtus, že hodně z nemoci a smrti způsobené chřipkou lze předcházet každoroční očkování proti chřipce.

Vakcíny jsou "imunogeny" nebo "imunizační látky", které jsou látkami nebo organismy, které vyvolávají imunitní odpověď(produkuje imunitu), když se zavádí do těla. Vždy se skládají z suspenze oslabených nebo mrtvých patogenních buněk (tj. Zeslabených tak, že ztrácejí svou virulenci, ale které nesou antigeny), vstřikované do těla za účelem stimulace tvorby protilátek (velké množství bílkovin normálně přítomných v těle nebo produkoval v reakci na antigen (toxin nebo enzym), který neutralizuje, a tak produkuje "imunitní odpověď".

Imunizace proti virovým onemocněním vyžaduje, aby byl virus použitý ve vakcíně oslabený, tj. Oslabený nebo zabit. Imunizace proti bakteriálním chorobám obvykle vyžaduje použití malé části mrtvých bakterií k stimulaci tvorby protilátek proti celé bakterie.

Imunita je tedy podmínkou, že je imunní, což může být vrozené (např. Lidé jsou vrozeně imunní vůči psovi) nebo předcházeli předchozí infekcí nebo imunizací.

Stručně řečeno: Vakcíny jsou oslabeny nebo usmrceny patogeny záměrně injikované do zdravého těla, aby vyvolaly odpověď v těle a snad i produkci protilátek proti napadeným patogenům tak, aby zabránily budoucí infekci podobnými, ale virulentnějšími patogeny, čímž se zabrání nemoci a nebo smrti. Tak, očkování je termín používaný k popisu použití očkovacích látek pro prevenci specifických chorob.

Očkování je tedy injekce do zdravého těla zabitého mikrobu, aby se stimuloval imunitní systém proti "živému" mikrómu. Teorie spočívá v tom, že očkování nebo imunizace působí stimulováním imunitního systému , přirozeného systému boje proti tělu. Kromě toho, protože zdravý imunitní systém dokáže rozpoznat napadující patogeny (bakterie a viry), produkuje látky (protilátky), které je zničí nebo zakazuje. Jinými slovy, očkování má připravit imunitní systém, aby ochránil nemoc. Navíc vlády, Lékařské zařízení a Big Pharmaprodávají mýtus, že pravidelné opakované injekce nebo "boostery" může zlepšit účinnost očkování.

Vlády, Lékařské zařízení a Big Pharmavědí, že každá kritika očkování by měla být zneužita a nemilosrdně potlačena, protože vědí, že by jinak veřejnost mohla odmítnout. Zhoršila se situace, kdy známa rizika vakcín značně převažují nad pochybnými výhodami a že to přechází do běžných znalostí tak, že očkování veřejnosti rozumí více škod než dobru.

"... jediná bezpečná vakcína je ta, která se nikdy nepoužívá." Dr. James R Shannon, bývalý ředitel amerického Národního zdravotnického ústavu.

Medical Kartel ( Big Pharma se zdravotnickým zařízením a zkorumpovaní vládní struktury)jsou mistři propagandisty. Jsou obzvlášť obeznámeni s přesvědčením veřejnosti, že objev vakcín Edwardem Jennerem přeměnil svět na dobro. To, že se jednostranně eradikovalo nebo zneškodnilo mnoho vyčerpávajících onemocnění, jako je polio a neštovice. Tyto vakcíny navíc změnily, jak tyto nemoci postihují lidstvo, že poskytují ochranu před vražedlivými válečníky, a tak odstraňují neustálé starosti rodičů, že jejich dítě může být v raném životě narušeno neštovicemi nebo zmrzačeno polio nebo poškozeno zlým kmenu mumpsu, spalniček nebo zarděnky. To může být skvělá propaganda a skvělá prodejní plocha pro vakcíny, ale není to pravda.

Příspěvek propagandy založení je "mýty v imunizaci". Tady Masters of Illusion nám říkají, že mýty v imunizaci jsou stejně staré jako samotná imunizace. Dokonce i na počátku, kdy Edward Jenner poprvé vyvinul svou vakcínu proti neštovicím v roce 1796, se veřejnost obávala, že byl použit materiál z vředů z kravských kloubů a byl přímo aplikován do lidí, kteří způsobovali podivné reakce. Proto karikaturisté věku přitahovali děti k růstu hovězí rohy a zatímco časný bulvární tisk dává dechové zprávy o mimořádných vedlejších účincích: "Dítě běželo na všech čtyřech jako šelma, křičel jako kráva a na hlavě jako bydlel. "

Mistři propagandisti za Agendou nového světového řádu , mistry iluzí , nám říkají, že rychlé tempo vývoje vakcíny je paralelně s novou generací "Imunizačních mýtů". Mýty, které zaměňují tuto problematiku a vedou veřejnost, obzvláště znepokojené rodiče, aby si mysleli, že vakcíny jsou špatné, a proto neočkujte své děti. Tam, kde existuje nevědomost, říkají tyto autoritářské elity, mýty rozkvétají. A bohužel existuje velká nevědomost o imunizaci i mezi těmi, kdo dávají vakcíny. Takže "imunitní mýty" budou vydržet a děti budou ohroženy, dokud veřejnost zůstane v neznalosti skutečné hodnoty a velkých výhod očkovacích látek.

Taková je přesvědčivá povaha propagandy vypuzované z úst a z pera těch, kteří se snaží zničit životaschopnost lidstva tím, že zničí imunitní systém jednotlivců prostřednictvím vakcín a programů masové imunizace.

Invisible Money Power ovládá svět tím, že kontrola každého a všech struktur moci, a tak řídí vlády, zdravotnické zařízení a Big Pharma . Invisible Money Power je Satanova Synagoga je Global Elite je Illuminati, říkejte tomu jak se na to je ten samý Beast, chce vytvořit nový světový řáds vyhovující, otrocké populace otroka. Navíc založili Luciferovo a Ahrimanovo globální království s populací v ideálním případě "500 milionů v trvalé rovnováze s přírodou".A jedním z prostředků, které k tomu slouží, je kontrola medicíny, lékařské vědy a výroby drog, jejich šíření a užívání. Jinými slovy, nyní kontrolují zdraví lidstva a jsou zaneprázdněni tím, že ho všudypřítomným používáním alopatických léků ve všeobecných zdravotních ošetřeních a toxickými, letálními očkovacími látkami používanými v masových imunizačních programech zničují. Tyto temné síly a její Pracovníci tmy jsou spěšně ničí genetický make-up lidstva, usilovně zavedení činidla s rakovinou indukovat do jedince a usilovně ohrožení imunitní systém všech těch, hloupé a dostatečně důvěřovat, aby Big Pharma toxické, letální vakcíny.

Čtenář, chápeme, vakcíny nefungují a nikdy nezačali pracovat tak, jak to říkali tvůrci.

Životní podmínky v západním světě během průmyslové revoluce (velká transformace Evropy a severní Ameriky od zemědělských průmyslových zemí k počátkům 18. století), kde jsou z velké části a pro většinu lidí strašidelní. Squalor a špatné veřejné zdraví a hygiena vedly k obrovské míře úmrtnosti s průměrným věkem úmrtí 27 let. Špatné hygienické potřeby, které byly způsobeny znečištěným zásobováním vodou, se vynakládaly na masích, které se skrývaly ve svých nešťastných obydlích. Během této doby velké změny, urbanizace a industrializace se vyvinula teorie a praxe očkování. Kromě toho se ukázalo, že důležitost veřejné hygieny a neznečištěného zásobování vodou se projevuje dobrým zdravotním stavem a kdy městské úřady začaly s nimi něco dělat.

S poskytováním pitných, bezpečných veřejných vodovodů a pochopením a praxí veřejné hygieny ve spojení s více sanitárními soukromými byty se míra úmrtnosti začala snižovat a lidé žili déle. To mělo za následek výbuch populace v 19. století, který nastiňoval expanzi evropských říší po celém světě. Tak, jak se vyvíjela teorie a praxe očkování a imunizace, byl doprovázen významným vývojem veřejné a soukromé hygieny.

Pokud se provádí pečlivé studium obou jevů (teorie a praxe očkování a teorie a praxe veřejné hygieny a zdraví), pak je jeden veden k překvapujícímu závěru. Velkou část úspěchu přisuzovaného očkovacím programům (z nichž se Medical Establishment a Big Pharma dělají velkou propagandu) byla způsobena především velkým zlepšením ve veřejném zdraví a hygieně. Zvláště velké zlepšení v oblasti kvality veřejného zásobování vodou, hygieny, méně náročných životních podmínek, lepší výživy a stále vyšší životní úrovně.

V celém průmyslovém a stále urbanizovanějším západním světě se výskyt nemoci a úmrtnosti snížil; ale je obzvláště jasné, že výskyt onemocnění jednoznačně klesl před tím, než byla zavedena vakcína pro tuto chorobu. Tak například ve Velké Británii se výskyt dětské obrny snížil o 82% před zavedením vakcíny proti obrně v roce 1956.

Jinými slovy, vakcíny nebyly velkými záchranáři společnosti, ale náhodnými pro skutečné příčiny, tj. Dobré veřejné zdraví a individuální dlouhověkost: výrazně zlepšily kvalitu veřejného zásobování vodou a hygienu v kombinaci s kvalitnějšími byty, méně přeplněnými životními podmínkami, lepší výživou a čím dál tím vyšší životních standardů. Tyto faktory byly zodpovědné za velkolepý obrat v demografických trendech, nikoliv vakcín.

Ve skutečnosti existují přesvědčivé důkazy, že očkování nejen pomohlo zlepšit veřejné zdraví a individuální úmrtnost, ale že ve skutečnosti nefungují. To znamená, že očkování nezabrání nemocem. Příklad: Edward Jenner (1749-1823) je anglický lékař, který je uznávaným průkopníkem očkování, který inokuloval lidi s malým množstvím kravské krávy, aby jim zabránil v získání neštovic. Krávová kráva je virové onemocnění dobytka způsobující mírné kožní onemocnění postihující vemeno a Jenner si pravděpodobně všiml, že mlékoši vypadají imunní proti neštovicím a odůvodňují, že jejich vystavení se kravské křeci nějak způsobilo jejich nepropustnost pro mnohem nebezpečnější neštovice. Takto zkontroloval kravský křeček z infikovaných vejce krávy a injektoval ho zdravými lidmi s předpokládanými pozitivními výsledky v oblasti zdraví. To znamená,

Brzy se věřilo, že vakcína proti kravské kočce dokáže imunizovat lidi proti neštovicím. V době zavedení vakcíny proti kravské infekci však již v západní Evropě došlo k poklesu počtu případů neštovice. V roce 1867 uskutečnila Velká Británie drakonický a povinný očkovací program proti křečímu kýlu a ti, kteří odmítli vakcínu, byli stíháni. Během čtyř let se odhaduje, že 97,5% Britů ve věku od 2 do 50 let bylo očkovaných. V následujícím roce však Británie zaznamenala nejhorší zaznamenanou epidemii neštovic v její historii s 44 840 úmrtími. Navíc v období 1871-80 vzrostl výskyt neštovic v Británii z 28 na 46 na 100 000.

Jiným příkladem je Japonsko, které zavedlo povinné očkování v roce 1872, avšak v roce 1892 bylo 165,774 případů neštovic s 29 979 úmrtími i přes vakcinační program. Závěr: Závěr: Vakcína proti neštovicím nefunguje.

Zničující závěr je, že vakcíny nefungují a že existují obrovské důkazy o tom, že vakcíny jsou nebezpečné. Navíc je před jejich všeobecným použitím nikdy nezajímá o bezpečnost. Tak proč se používají? Neinformovaní rychle řeknou, že jediným důvodem jejich existence je zvýšit zisky farmaceutických firem. Lepší informovaní by souhlasili, ale dodali, že zisky samy o sobě nejsou pravým účelem očkovacích látek, spíše, že ti, kteří z nich profitují, vědí, jakou škodu dělají, a vyvíjejí ještě silnější způsoby, jak tyto škody zvyšovat. Vzhledem k tomu, že temné mocnosti řídící vlády, zdravotnická zařízení a velká léčivamají Agens pro kontrolu populace eugeniky a očkovací látky a jejich univerzální použití jsou pro ni vlastní.

Globální Elite za Population Control agendy eugenické nemusí zveřejňovat své cíle, není diskutována ve svých propagandistických mediálních orgánů a televize, například. Nicméně je rozptýleno ve sbírkách, spisech a politických dokumentech četných úředníků a předních skupin Nové světové objednávky. Například pozici vlivného klubu v Římě, v němž se uvádí, že světová populace je příliš velká a musí být snížena o 90%, případně připomínky Teda Turnera a Jacquesa Cousteaua a tzv. American Stonehengeve kterém je vytesaný do kamene. Všichni a mnozí jiní se shodují, že současná populace 6 miliard lidí je pro Matku Zem příliš mnoho pro podporu a je "neudržitelná" a musí být snížena na nejméně 500 až 600 milionů "v neustálé rovnováze s přírodou".

Vakcíny se ani prevenci nemocí. Tato skutečnost je snadno prokázána četnými případy selhání vakcíny. To znamená, že se objevují ohniska nákazy v populacích, které byly důkladně očkovány. Některé příklady by měly stačit k ilustraci fenoménu selhání vakcíny .

Záškrt je akutní nákazlivá infekce způsobená bakterií Corynebacterium diphtheria a je vyznačena tvorbou falešné membrány v krku a dalších průchodů vzduchu, které způsobují potíže s dýcháním. Anglie a Wales zahájily očkování proti záškrtu v roce 1894, což způsobilo, že počet úmrtí z záškrtu stoupne v následujících 15 letech o 20%. V Německu zahájil Adolf Hitler v roce 1939 povinné očkování, po kterém se tento rok rozptýlil na 150 000 případů záškrtu. V Norsku, které však nemělo povinné očkování, bylo ve stejném roce hlášeno pouze 50 případů záškrtu.

Osýpky jsou akutní a vysoce nákazlivé virové onemocnění označené odlišnými červenými skvrnami následovanými vyrážkou a vyskytují se především u dětí. Epidemiologie (obor lékařské vědy zabývající se přenosem a kontrolou onemocnění) ukazuje, že míra úmrtnosti proti spalničkám v Británii klesla o 97% před zahájením očkování proti spalničkám ve školách. Ohniska se často vyskytují ve školách s vysokou mírou očkování (více než 98%), včetně oblastí, které již po léta nezaznamenaly žádné případy spalniček. Byly také hlášeny výskyty spalniček vyskytujících se ve školách, kde bylo očkováno 100% dětí. Jinými slovy, nejenže nečiní to, co má dělat a zastavit spalničky, ale také s vysokou mírou očkování proti spalničkám způsobuje vypuknutí onemocnění pouze u očkovaných osob. To znamená,

Cévní kašel (pertussis: onemocnění dýchací sliznice) byl onemocnění, které západní vlády pravidelně dávají svým dětem. V roce 1975 Německo zastavilo povinné očkování, takže nyní je méně než 10% německých dětí očkováno proti houbovitému kašlu. Přesto počet případů "Whooping Cough" neustále klesá, i když mnohem méně německých dětí přijímá vakcínu proti houževnatému kašlu.

V Nizozemsku, kde už více než 20 let 96% dětí dostalo tři výstřely pertusového záření v prvním roce života, zůstává Endopatický kašel. V roce 1986 bylo v Kansasu zaznamenáno 1300 případů houževnatého kašle a 90% těchto případů se vyskytlo u dětí, které byly adekvátně očkované. Podobně epidemiologické záznamy ukazují selhání vakcíny v Nova Scotia, kde se nadále vyskytuje nadměrný kašel, a to navzdory univerzální vakcinaci.

To mimo jiné dokazuje, že imunita je složitější než v teorii očkování vyhlášené vládami, zdravotnickým zařízením a velkou farmaceutikou . Ukazuje, že existuje zásadní rozdíl mezi celoživotní odolností proti přirozeným infekcím a údajně daným očkovacími látkami. Ukazuje, že prostě injekce atenuovaných patogenů a jiných pochybných látek přímo do krevního oběhu neposkytuje dlouhověkost a dobré zdraví. Jasně ukazuje velkou chybu v injekčním procesu (vstřikování virových a dalších toxických částic přímo do krve): že jakmile jsou tyto toxiny zavedeny do těla, neexistuje dostatečný způsob, jak eliminovat tyto cizí látky.

Pro vytvoření skutečné imunity je nutná plná zánětlivá odpověď z těla. Imunitní systém těla musí být úplně zdaněn patogenem, aby mu dal imunitu. To se nevyskytuje, pokud jsou oslabené patogeny zavedeny do těla pomocí vakcín. Před zavedením očkovacích látek proti spalničkám a příušnicím dostávaly děti spalničky a příušnice a ve velké většině případů byly tyto nemoci benigní, protože imunitní systém snadno zvládl invazi. Vakcíny usazené v oslabených patogenních látkách (např. Spalničky a příušnice) skutečně vyvolávají imunitní reakci, ale také "trik"aby nedošlo k úplné zánětlivé reakci na injektovaný virus. Důsledkem toho je, že vakcíny jsou nejen nadbytečné pro dobré zdraví, dlouhověkost a celoživotní imunitu, ale že ve skutečnosti kompromisují všechny tři. Jinými slovy, vakcíny jsou pro lidské zdraví špatné .

Medical Cartel (dále jen Medical Zřízení a Big Pharma ) podporuje myšlenku, že vakcinační laboratoře a výrobní prostory jsou jedny z nejčistších a antiseptické míst na světě. Pravdou je, že nejsou a kontaminace nastává po celou dobu. Čistota a zkřížená kontaminace jsou tedy hlavními problémy, neboť do vakcín se zavádí nejrůznější nečistoty.

Například "opičí virus SV40", který se dostal do vakcíny proti obrně, protože vakcína byla vyrobena pomocí opicových ledvin. „SV40 opičí virus“ byl později nalezen v rakovinných nádorů u lidí, a tak ti, kteří „se výstřel“ bylo infikováno opičím virem, který přispěl k jejich rakovinu. Jinými slovy, použití opičích ledvin k přípravě vakcíny proti obrně otevřela dveře cizímu cizímu klíči od jiného druhu, aby infikoval lidské tělo. Důsledkem je tedy to, že použitím různých druhů k výrobě různých vakcín v zařízeních, které trpí defektními protokoly a postupy, nevyhnutelně zavedou cizí bakterie do očkovacích látek, což způsobí poruchy imunitního systému člověka.

Skutečné laboratorní podmínky, chyby a neopatrné chyby - lidský faktor chyby - jsou endemické pro výrobní proces. Kontaminace vakcín je tedy strukturální problém, který nelze vymýtit. Proto se jedná o přijatelnou součást procesu výroby vakcín a výrobci vakcín vědí, že různé typy kontaminujících látek škodících lidskému zdraví jsou součástí jejich vakcín. Jinak řečeno, nečistoty, které jsou velmi nebezpečné pro lidské zdraví, které by neměly být v očkovacích látkách, jsou ve vakcínách způsobené nevyhnutelnými "chybami" a jsou zavedeny přímo do krevního oběhu jednotlivce, čímž obejdou svou normální imunitní obranu, když " výstřel."

Například různé kuřecí viry vakcíny Rimavex proti osýpkům; Acanthamoeba, což je tak zvaná améba "mozku" a Simian cytomegalovirus v očkovací látce proti obrně; Simian pěnivý virus v rotavirové vakcíně; Viry a rakovina ptáků ve vakcíně MMR; Kachní, psí a králičí viry ve vakcíně proti rubeole; Virus leukózy ptáků ve vakcíně proti chřipce, stejně jako nebezpečné inhibitory enzymu v několika vakcínách. To jsou všechny nečistoty, které by neměly patřit do vakcín, ale jsou kvůli špatným protokolům a lidské chybě.

Některé vakcíny, jako jsou některé vakcíny proti obrně, adenovirové vakcíny, rubeoly, Hep A a spalničky, se vyrábějí s potlačením lidské fetální tkáně. Bez ohledu na morálku jsou tyto vakcíny také kontaminovány prvky z plodové tkáně, jako jsou bakteriální fragmenty a poliovirus.

Živočišné tkáně různých druhů se běžně používají při výrobě vakcín, což je hlavní zdroj "cizích proteinů" a "cizích virů". Jiné toxické, karcinogenní materiály jsou také úmyslně uvedeny do vakcín, jako jsou chemikálie jako formaldehyd, rtuť a hliník.

Základní předpoklad o očkovacích látkách je založen na chybném základě. To uvádí, že vakcíny jsou skvělé léky, protože jsou bezpečné a fungují skvěle. Dále uvádí, že vakcíny působí stimulováním imunitního systému, aby vytvořily podmínky pro imunitu před chorobami. Vakcína to dělá vytvářením protilátek, které nepřímo poskytují ochranu proti nemocem. Jedná se o jednoduchý předpoklad, ale o to, co není schopen zkoumat. Lidský imunitní systém je mnohem sofistikovanější než ten, který je uveden v paradigmatě Lékařského kartelu . Je to složitější, větší a více zapojené než jednoduše protilátky a jejich příbuzné "vražedné buňky".  Lidský imunitní systém je celé tělo, včetně mysli. To je důvod, proč uprostřed pandemie mnoho lidí zůstává zdravé, protože jejich úroveň celkového zdraví je dobrá a jejich imunitní systém je silný.

Kontaminaci vakcíny biologickými kontaminujícími látkami, jako jsou "cizí proteiny" a "cizí viry", je tedy nevyhnutelné, mnohé z nich také zůstávají nedotčené. Použití zvířecí tkáně vždy znamená použití materiálu kontaminovaného "cizími bílkovinami" a "cizími viry".Navíc jejich přesný počet a povaha není znám. Výrobci vakcín tak nevědí, co a kolik kontaminantů je ve svých živočišných tkáních. Nemají tušení, kolik možných bakterií je v těchto zvířecích tkáních, a tak nemají ponětí, co to mohou být, nebo jaké účinky by mohly mít na člověka, když se zavedou přímo do krevního oběhu a obejdou normální imunitní obranu. Kromě toho mnoho biologických kontaminantů zůstává neobjeveno, protože výzkumníci a kontrola kvality je nehledají.

V důsledku toho se neprovádí žádný pokus o výpočet nebo kvantifikaci škod způsobených těmito kontaminujícími látkami. Nevykonává se žádné velmi malé testování a není prováděn žádný stupeň rizika při "snímání výstřelu" . Stručně řečeno, vakcíny nejsou podle vědecké metodytestovány vědecky .

Užívání vakcíny je jako účasť na ruské ruletě. Vy užijete šanci, že váš "výstřel"nebude vás bolet nebo vás zabije tak, že vám poskytne onemocnění, které má chránit, nebo vyvolá masivní alergickou reakci nebo tím, že vám dá kontaminující látku, která produkuje zpožděné reakce, jako je rakovina.

Mnoho toxických prvků je přítomno ve vakcínách. Jsou tam především kvůli lidské chybě a špatnému postupu. Některé jsou však podle návrhu a eufemisticky nazývány "pomocné látky". To znamená, že jejich tvůrci přiměli narušit a narušit lidský imunitní systém. Právě proto jsou vakcíny skutečnými zbraněmi hromadného ničení ve fázi Soft Kill v celkové válce Power Elite s lidstvem.

Mnoho toxických prvků se vyskytuje ve vakcínách a některé jsou velmi obtížně identifikovatelné. Jedná se o "cizí proteiny",což by mohlo znamenat téměř cokoli. Mohlo by to znamenat bílkoviny z cizích virů, které by měly být nalezeny pouze u zvířat, která byla určena Bohem k infekci. "Cizí proteiny" a další toxické, smrtící materiály vstřikované přímo do krevního řečiště bez průchodu běžnou imunitní obranou člověka .

Živočišné tkáně různých druhů se běžně používají při výrobě vakcín, což je hlavní zdroj "cizích proteinů" a "cizích virů". Jiné toxické, karcinogenní materiály jsou také úmyslně uvedeny do vakcín, jako jsou chemikálie jako formaldehyd, rtuť a hliník.

Základní teorie vakcín je založena na chybných příkladech, obzvláště dvě falešné předpoklady. Za prvé, předpoklad, že vakcíny jsou nádherné léky, protože jsou bezpečné a fungují skvěle. Za druhé, předpoklad, že vakcíny fungují stimulováním imunitního systému, aby vytvořily podmínky pro imunitu před nemocí. Vakcína to dělá vytvářenímprotilátek, které nepřímo poskytují ochranu proti nemocem. Jedná se o jednoduchý předpoklad, ale o to, co není schopen zkoumat. Lidský imunitní systém je mnohem sofistikovanější než ten, který je uveden v paradigmatě Lékařského kartelu . Je to složitější, větší a více zapojené než jednoduše protilátky a jejich příbuzné "vražedné buňky".  Lidský imunitní systém je celé tělo, včetně mysli. To je důvod, proč uprostřed pandemie mnoho lidí zůstává zdravé, protože jejich úroveň celkového zdraví je dobrá a jejich imunitní systém je silný.

Statistické údaje o očkovacích látkách jsou běžně zkresleny, aby podpořily paradigma Lékařského kartelu a aby zakryly skutečnou a nebezpečnou povahu očkování. Oblíbeným trikem je skrýt selhání vakcíny špatnou diagnózou a volat něco jiného. Například lidé, kteří dostali vakcínu proti hepatitidě typu B a přesto se s hepatitidou dostali dolů. Vzhledem k tomu, že hepatitida B je onemocnění jater, které diagnostikuje jako jiné příčiny, doktor nebo statistik může změnit diagnózu, a tak utajit základní příčinu problému. To velmi pomáhají neznalí a důvěřiví lékaři, kteří věří propagandě své profese.

Lékaři automaticky předpokládají, že lidé, kteří dostanou očkovací látky, nesníží onemocnění, která by měla být chráněna. Pokud tedy osoba, která je očkována proti hepatitidě, dostává hepatitidu nebo jinou chorobu, automatický předpoklad lékaře nemá nic společného s onemocněním a že vakcína vykonala svou práci. Stručně řečeno, lékařská profese je uzavřený systém a nepřipouští žádnou chybu; zejména pokud jde o vakcíny .

Očkovací látky nejsou podle vědecké metody testovány vědecky , neboť k tomu by byly vystaveny skutečné nebezpečí pro zdraví, kterou představují.

Neprovádějí se například žádné dlouhodobé studie o očkovacích látkách a ani dlouhodobé sledování prováděné jakýmkoli opatrným nebo systematickým způsobem. Důvodem tohoto zneužití vědecké metody výrobci vakcín a donucovacích orgánů je všeobecný předpoklad, že očkovací látky nevyvolávají problémy a jakákoli smysluplná kontrola by byla ztrátou času a zdrojů.

Kromě toho je nežádoucí reakce na očkování definována lékařským kartelemtak, že se vyskytují jen velmi brzy po podání výstřelu. Jinými slovy, situace, která nedává smysl nebo se postaví k přezkoumání. Očkování očividně působí v těle dlouho po jejím podání a reakce může být postupná, týdny, měsíce i roky později. Fyzické poškození může být postupné a neurologické problémy se mohou vyvíjet v průběhu času, stejně jako v různých podmínkách a otravách. Proto se toxické stavy časem vyvíjejí s jinými alopatickými léčbami a jedy se uvolňují jako léky, takže se mohou v mnohem pozdějším období vyvinout také s velmi toxickými vakcínami, a to ještě víc?

Existuje mnoho případů, kdy vakcína nejenže selhala, ale celá kampaň zdůraznila velkou škodu, která je spojena s procesem očkování. To znamená, že lidé, kteří maskují , přišli s onemocněním, proti němuž byli očkováni.

Dokonce i mnohé případy selhání vakcíny jsou překryty a hora důkazů je ignorována. Kromě toho, pokud se některá z poruch vakcíny řeší, "odborníci" ji odmítnou jako izolovanou situaci a uvádějí, že celkově se vakcína ukázala být bezpečná "jinde" a "testy". Nicméně všechny kampaně týkající se očkování, kde došlo k poškození a nemoci, by měly varovat moudrého, že tyto "selhání vakcíny" nejsou izolované situace.

Nicméně, síla Lékařského kartelu je taková a jeho propaganda mistrovská a všudypřítomná, že zřejmé empirické důkazy a silné korelace, které dokazují a prokazují škodu způsobenou očkováním, jsou potlačeny. Navíc každý z lékařské profese, který se odváží zpochybnit toto potlačení pravdy, ohrožuje nejen jeho kariéru a pověst, ale i jeho život. Navíc, že ​​takové jasné důkazy a silné korelace ukazují na škodu, poškození a úmrtí vyplývající z užívání vakcíny a nejsou prováděny žádné řádné šetření, upozorňují moudře, že je něco špatně.

Kromě toho, pokud se provádí vyšetřování, lidé, kteří se domnívají, že vakcíny jsou bezpečné a nemají tak zájem na tom, aby to zkoumaly. To znamená, že když to vyšetřují, dělají to s předpoklady a předpoklady, definicemi a nápady, které automaticky vylučují odsouzení vakcíny. Vyšetřují věří, že očkování je osvědčené a účinné léčení a jakákoli vakcína je bezpečná. Těmito předsudkovými vyšetřovateli tedy vždy dochází k osvobození od vakcíny a předávání těchto informací jako objektivní vědy ve zprávách, které schvalují nejen danou vakcínu, ale i očkování obecně.

Významným příkladem tohoto jevu je léčba, kterou Lékařské zařízení založilo britskému lékaři Andrewovi Wakefieldovi, který odhalil spojení mezi vakcínou MMR a autismem. Wakefield byl vedoucím autorem výzkumné studie z roku 1998 publikované v publikaci The Lancet s názvem " Ileální lymfoidní nodulární hyperplasie, nešpecifická kolitida a všudypřítomná vývojová porucha u dětí ", u nichž byla provedena vazba mezi vakcinací MMR a očkováním MMR děti s diagnostikovanou poruchou autistického spektra a dalšími postiženími. Přestože korelace mezi vakcínou MMR a autismem jsou úžasné, nevyvolávaly síly - to, aby důkladně vyšetřily tento problém, spíše to jen vyvolaloLékařský kartel k tomu, aby vyrazil na toho muže a jeho výzkum.

Vzhledem k tomu, že kontroverzní zuřiví a zainteresovaní rodiče cítili, že Wakefield řekl pravdu, v prosinci 2001 odstoupil Wakefield z Královské bezplatné nemocnice a řekl: "Byl jsem požádán, abych jel, protože výsledky výzkumu jsou nepopulární." Lékařská škola říkala, že odešel "po vzájemné dohodě". V únoru 2002 Wakefield uvedl: "Co tato krize vyvrátila byla odstranění jedné vakcíny, odstranění volby, a to je to, co způsobilo furore - protože lékaři, guruové, ošetřují veřejnost, jako by byli nějaký bláznivý člověk, který nemůže sama sebe informovat. "

Nakonec byl před nejvyšším disciplinárním orgánem britského zdravotnického zařízení, který se obhajoval z obvinění z vážného profesionálního pochybení o jeho nedůvěřivosti při vyšetřování vazeb mezi dětem MMR a autismem u dětí. Wakefield čelil disciplinárnímu slyšení u lékařské rady v Londýně a čelil tomu, že byl vyřazen z lékařského rejstříku poté, co on a dva kolegové publikovali své nálezy a přímou vazbu mezi trojitým úderem pro spalničky, příušnici a rubeole a zánětlivou onemocněním střev a autismem. Dr. Wakefield se obhajoval tím, že prohlásil, že reagoval na "neštěstí" matek s nemocnými dětmi a byla to jeho "povinnost jako lékař a člověk" k provedení těchto vyšetřování.

Později v letech 2004 a 2006 Wakefield byl Sunday Times obviněn ze střetu zájmů v tom, že peníze byly poskytnuty jeho bývalému zaměstnavateli, Royal Free Hospital (55 000 liber z britské rady pro právní pomoc za výzkum) a Wakefield který obdržel neuveřejněné 400 000 liber advokáty odpovědnými za žalobu MMR.

Lancet reagoval na Sunday Times' šetření ve veřejném prohlášení, popisovat Wakefielda výzkum jako ‚fatálně chybný‘ a řekl, že by odmítl to jako neobjektivní v případě, že peer hodnotitelé byli vědomi Wakefield střetu zájmů. Ačkoli Wakefield popřel obvinění dvanáct jeho spoluautory dokumentu Lancet později zveřejnil odvolání výkladu.

V únoru 2009 Sunday Times znovu napadl Wakefielda tím, že oznámil, že další vyšetřování ukázalo, že Wakefield "změnil a nesprávně ohlásil výsledky svého výzkumu a vytvořil tak vzhled možného spojení s autismem".

Během kontroverze se v různých zdravotnických zařízeních a "expertech"potvrdila dogma a důrazně tvrdilo, že mezi vakcínou MMR a autismem nebyla nalezena žádná vazba a domněnka, že mezi vakcínami a nemocemi neexistuje žádná vazba.

Jedná se o cynický a špatný postoj vzhledem k počtu očkovacích látek běžně podávaných dětem a novorozencům. Toxické vakcíny, jejichž synergické účinky, jejichž kombinovaná destruktivní síla jsou zřejmá z empirických důkazů a ze zřejmé chronické nemoci současné společnosti, která byla očkována na jeden centimetr života.

Nebyly provedeny žádné skutečné, veřejné a publikované studie o jakékoliv hloubce o synergických účincích vakcín.

Opět platí, že všeobecný předpoklad jak lékařské profese, tak důvěryhodné veřejnosti spočívá v tom, že všechny vakcíny jsou bezpečné, a proto je také bezpečný jakýkoli počet očkovacích látek. Ale pravdou je, že žádná vakcína není bezpečná a potenciální poškození se tím zvyšuje, když ji dávkujete, a to zejména v krátké době. Zvláště u dětí, jejichž imunitní systém je špatně tvořen, zranitelný a snadno ohrožen.

Proto lékařské Kartelu vývoj, využívání a obrana vakcín jsou oba výsměch pravdy a zločinem proti lidskosti.

Medical Kartel nejen nepodařilo prokázat bezpečnost a účinnost očkovacích látek je nepřijal velkou morální povinnost zřídit důkazní břemeno, že jsou bezpečná. Má záměrně opomíjené nebo ignorované důkazy o opaku, které rozptýlí mýtus očkování jako úžasné zacházení, které zbavilo některé z největších nepřátel člověka. Stručně řečeno, Lékařský kartelnezjistil důkazní břemeno, že vakcíny jsou účinné a bezpečné. Navíc se promítá lékařský mýtus, nevědecké a nebezpečné tvrzení, že vakcíny fungují a jsou v bezpečí.

Důkazní břemeno při zjišťování bezpečnosti a účinnosti očkovacích látek je na lidi a soukromé zájmy, které z nich značně vyrábějí, licencují a profitují z veřejných programů masového očkování. Důkazní břemeno není na příjemce, důvěřující, naivní veřejnost, ale na Big Pharma , zdravotnické zařízení a vládu.

A pro dostatečný důkaz je zapotřebí dobře navržených dlouhodobých studií s rozsáhlými následnými kroky. To znamená správné a nezaujaté epidemiologické studie, které provádějí bezprecedentní, nezaujaté vědecké kompetentní vědci, kteří nejsou ve společnosti Thrall, ani placení společnosti Big Pharma . A zvláště výzkumníci, kteří řádně a důkladně rozhovoru s matkami a věnovat pozornost tomu, co matky říkají o svých dětech a co se s nimi po očkování děje. Stručně řečeno, nezbytné a základní požadavky, které nejsou v autorizovaných a pověřených výzkumných pracovištích lékařských zařízení o očkovacích látkách a jejich účincích na lidské zdraví.

The Medical Kartelu neochota vykonávat svou due diligence a zavést nezbytnou důkazní břemeno, že jejich vakcíny pracovat a jsou neškodné je pochopitelné. Proč? Vzhledem k tomu, že vakcíny nefungují a jsou škodlivé pro lidské zdraví a jakákoli řádná studie o předmětu by to odhalila; což samozřejmě je něco, co se zdravotní kartel nechce dělat. Očkování a masová očkování jsou součástí Agendy kontroly eugenické populace nové světové objednávky, pomocí níž Global Elite plánuje odstranit více než 90% světové populace a nechat naživu jen "500 milionů v trvalé rovnováze s přírodou".

Jinými slovy, vakcíny a masové očkování jsou rozhodujícími částmi strategií Soft a Hard Kill, které používají Power Elite k potlačení a kontrole lidskosti a nic jim neznemožní používat. A jistě, žádné řádné a přiměřené studie, které by zdůraznily jejich ohavné účinky jak na jednotlivce, tak na společnost, je zastaví.

Použití očkovacích látek může způsobit dva potenciální škodlivé účinky. Jeden, protože některá verze onemocnění je v očkovací látce, začíná tím, že očkovaná osoba dostane onemocnění z vakcíny, kterou má očkovací látka chránit před očkováním. Dva, očkované nemají onemocnění ve vakcíně, ale v pozdější době se vyvinou další stav, který je způsoben vakcínou. Například autismus nebo meningitida, nebo oni se stali mentálně postiženými a velmi často vyvinou nějakou formu rakoviny ve středním věku.

Relativní četnost těchto rozdílných výsledků je velmi obtížné, protože lékařský kartel nemá žádný zájem na jejich založení. Naopak, mají všechny důvody, jak je zakrýt. Z tohoto důvodu by úmyslná politika, kterou vedl lékařský kartel,podpořil uvolněnou a nedbalou vědou, která se zabývá výrobou a používáním vakcín. Navíc záměrný skeptický a špatný následný výzkum účinku vakcíny na jednotlivce, zejména měsíce a roky po "vystřelení".

Proto v případě neexistence řádného výzkumu a odpovídajících údajů nelze poskytnout spolehlivé odpovědi na tuto nejdůležitější věc. Neexistují žádné konečné odpovědi na otázky, jako například kolik z populace sto tisíc dětí, které dostanou očkovací látku proti spalničkám, dostávala spalničky a kolik z nich vyvine další problémy z vakcíny. Na tyto otázky neexistují spolehlivé odpovědi, ale neoficiální důkazy a velkolepý nárůst rakoviny a dalších vznikajících onemocnění naznačují, že je něco špatně.

Vakcíny jsou tajemné medicíny; jsou mystické přípravky s téměř mýtickým statusem a jako takové jsou obklopeny mnoha pověrami. A stejně jako u všech pověr, existuje mnoho názorů a přesvědčení, ale málo užitečných faktů. Kromě toho existuje mnoho příběhů, z nichž většina je určena k vynucení pověry a která jsou křupavě schválena lékařským kartelem .

Z mnoha kampaní s očkováním se však mohou skládat různé části, z nichž vyvstává příběh, který odhaluje některé velmi rušivé věci. Jedná se o vyprávění, které popisuje, jak jsou očkování škodlivé pro lidské zdraví a že mnoho lidí bylo poškozeno, což je skutečná urážka, která často končí smrtí. Navíc vyprávění, které popisuje, že škoda není omezena na několik případů, jak by nám lékařský karteldělal všechny věřit, ale je rozšířený a trvalý.

Divadelní skupina skupin matek, kteří svědčí o přímém spojení mezi autismem a dětskými očkovacími látkami, kteří se na veřejných setkáních objevují a stávají se, je významným příkladem tohoto velkého skandálu. Že v podstatě vyplňují mezeru vytvořenou výzkumnými pracovníky a lékaři, kteří se obrátili na celou záležitost.

Od té doby, co Alexander Fleming objevil penicilin ve čtyřicátých letech, drogy, které zabíjejí viry, byly svatým grálemmoderní medicíny. Penicilin je skupina antibiotik získaných z forem Penicillium a používá se při léčbě různých infekcí a onemocnění. Penicilin byl první lék, který by mohl zabít široké spektrum bakterií v lidském těle; v důsledku toho zachránila mnoho milionů životů. Nicméně, moderní medicína se náležitě nepodařilo najít drogu, která by byla stejně citlivá na viry. Jinými slovy, nikdy neexistovala lék, který zabíjí viry tak, jak antibiotika zničily bakterie. Proto je problém s nachlazením a chřipkou: většina z nich je virové a antibiotika jsou neúčinná. To pak vyvolává otázku, zda existuje opravdu taková věc jako droga, která zabíjí viry: Dělají tzv. Antivirová pilulky, jako je "Tamiflu" ?

Výrobci samozřejmě myslí a dělají extravagantní tvrzení o jejich účinnosti. Proto "výrobce Tamiflu" Gilead, jehož reklama, aniž by citovala skutečné studie, že:

"Výsledky několika klinických studií ukazují, že přípravek Tamiflu je až 92% účinný při prevenci onemocnění chřipky u dospívajících, dospělých a starších lidí užívaných jednou denně ... [Tamiflu] je první antivirovou pilulkou účinnou proti všem běžným kmenům chřipky, která mohou bezpečně chránit lidi, kteří jsou v těsném kontaktu s někým, kdo má chřipku. "

Nicméně, odtáhnout hustý plášť prodeje hřiště a maskování PR Gilead "Tamiflu"najde skutečné slova vědců podílejících se na jeho výrobě a jejich odborný názor na to. S lékařem Desk Reference ( Big Pharmabible) vypráví jiný příběh než ten uvedený v Galád propagandy.

V doktorském referátu pro lékaře čteme, že deklarovaná akce "Tamiflu" spočívá v tom, že zabraňuje virům chřipky sbírat na buňkách inhibicí specifického enzymu (neuraminidázy), který pomáhá viry vázat se na buňky. Existují však problémy s tím. Za prvé, tvůrci nemohou tuto akci dokázat, nevím, jestli je to skutečně účinkem drogy, a tak je povinen označit ji za "navrhovaný"mechanismus činnosti.

Za druhé, a co je důležitější, Gilead vědci tvrdí, že i když tento "navrhovaný"mechanismus aktivity se zdá být v kultuře v Petriho miskách v řízených laboratorních podmínkách, "vztah mezi aktivitou v kultuře a inhibicí replikace viru chřipky lidé nebyli založeni. " Jinými slovy, vědci Gilead, kteří formulovali "Tamiflu", přiznávají, že nevědí, zda funguje u lidí.

Dokonce i když "Tamiflu" udělal to, co říká na krabici, a zabránilo šíření viru u lidí, nebylo by to příliš účinné. Tyto Chřipkové viry jsou jedním z nejrychleji mutování všech známých lidských virů, mutuje několikrát v jedné chřipkové sezóny. Mutace se dokonce vyskytuje ve stejné osobě. Takže v jednom okamžiku existují stovky kmenů lidí infikujících chřipku. Tato rychlá mutace a počet různých kmenů je důvodem, proč vakcíny proti chřipce nikdy nefungovaly a neměly prakticky žádný účinek na výskyt chřipky. Zatímco chřipkové viry přeměňují tzv. Antivirotické pilulky, nejsou a jsou zbytečné, pokud by samozřejmě měly na prvním místě použití

Gilead vědci přiznávají jako takové: "Nedostatečné informace jsou k dispozici pro úplnou charakterizaci rizika vzniku rezistence Tamiflu v klinickém použití."

S lékařem Desk Reference obsahuje další související informace o „Tamilflu,“Například krátké okno příležitosti tvrdil jeho účinnost. "Tamiflu je indikován k léčbě nekomplikované infekce chřipky u pacientů starších 1 roku, kteří byli symptomatickí nejvýše 2 dny." Jinými slovy vědci říkají, že přípravek Tamiflu nefunguje, jestliže pacient trpí chřipkou již více než dva dny. Další čtení odhaluje další závažná omezení. Například, že "Tamiflu" nemůže pomoci pacientům, kteří jsou již nemocní s chřipkou, ale i jejich tvůrci připouštějí, že nevědí, zda vícenásobné "Tamiflu" jsou bezpečné, protože se nikdy netestovaly na více než jeden kurz.

Výrobci také uvádějí, že nemohou v průběhu těhotenství zaručit plod v době jejich těhotenství, pokud jsou užívány, a proto varují těhotnou ženu, aby ji nebrala. Proto nedoporučují užívání přípravku "Tamiflu" během těhotenství. S Desk Reference lékaře seznamy jiné deklaroval vedlejší účinky „Tamiflu“, lék, který nebyl nikdy prokázáno, že pracovat s lidmi, jsou: vyrážka; otok obličeje; epidermální nekrolýza (smrt kůže); hepatitida; srdeční arytmie; a zhoršení záchvatů diabetu.

"Tamiflu", který byl v roce 2000 schválen Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v USA, nikdy nebyl prokázán, že působí u lidí. Navíc nemá žádný vliv na výskyt chřipky od svého prvního použití. Americké centrum pro kontrolu onemocnění (CDC) testovalo více než 50 kmenů H1N1 a zjistilo, že 98% z nich je rezistentních na "Tamiflu". A přesto je nyní oslavována jako možná "kouzelná kulka" pro pandemii prasečí chřipky . Taková je povaha antivirového pilulky a temné propagandy, která s ním souvisí, že zdravotní kartel a hlavní média jsou hawking jako zachránce lidstva od Mor chřipky .

Zdravý čtenář, pochopte, lékařský kartel není blahodárná aliance, která pracuje pro nejlepší zájmy společnosti. Lékařský kartelje na své nejvyšší úrovni řízen lidmi, kteří nejsou oddaní pomoci lidem, ale naopak je dělají velkou škodu. Jsou to lidé, kteří pracují na jiném programu než předpokládaný. Pracují na temné agendě,jejímž cílem je decimace světové populace, zejména národů třetího světa, jakýmkoli způsobem, který je nezbytný. A Medical Kartel našel skvělý nástroj, který pomůže jim dosáhnout svých cílů světového vylidňování: a to je očkovací látky, které oslabují lidi, aby byly sterilní a nakonec zabije.

Čtenáři navíc chápou, že vakcíny a masové očkování jsou součástí Agendy kontroly eugenické populace nové světové objednávky, podle níž Global Elite plánuje odstranit více než 90% světové populace a nechat naživu jen "500 milionů v trvalé rovnováze s přírodou".
http://www.overlordsofchaos.com/html/1980-84.html#Georgia Guidestones

...mnoho odkazu v originalu
#depopulation

Post has attachment
WHO ...konspirace? ...fake news? ...neznalost 😀
Elektromagnetické pole (EMF)
Co jsou to elektromagnetická pole?
Shrnutí zdravotních dopadů
http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/index1.html

Co se stane, když jste vystaveni elektromagnetickým polím?

Vystavení elektromagnetickým polím není nový fenomén. Během 20. století se však vystavení vlivu umělých elektromagnetických polí na životní prostředí neustále zvyšuje, protože rostoucí poptávka po elektřině, stále se rozvíjející technologie a změny ve společenském chování vytvářejí stále více umělých zdrojů. Každý je vystaven složité kombinaci slabých elektrických a magnetických polí jak doma, tak i v práci, od výroby a přenosu elektřiny, domácích spotřebičů a průmyslových zařízení až po telekomunikace a vysílání.

Malé elektrické proudy existují v lidském těle kvůli chemickým reakcím, které se vyskytují jako součást normálních tělesných funkcí, a to i při absenci vnějších elektrických polí. Například nervy přenášejí signály vysíláním elektrických impulzů. Většina biochemických reakcí z trávení na činnost mozku je spojena s přesunem nabitých částic. Dokonce i srdce je elektricky aktivní - činnost, kterou dokáže lékař sledovat pomocí elektrokardiogramu.

Nízkofrekvenční elektrická pole ovlivňují lidské tělo stejně, jako ovlivňují jakýkoli jiný materiál tvořený nabitými částicemi. Když elektrická pole působí na vodivé materiály, ovlivňují distribuci elektrických nábojů na jejich povrchu. Způsobují to, že protéká proudem těla na zem.

Nízkofrekvenční magnetické pole indukuje cirkulační proudy v lidském těle. Síla těchto proudů závisí na intenzitě vnějšího magnetického pole. Pokud jsou dostatečně velké, mohou tyto proudy způsobit stimulaci nervů a svalů nebo ovlivnit jiné biologické procesy.

Elektrické i magnetické pole indukují napětí a proudy v těle, ale i přímo pod vysokonapěťovým přenosovým vedením jsou indukované proudy velmi malé ve srovnání s prahovými hodnotami pro vytváření šoků a dalších elektrických efektů.

Topení je hlavní biologický efekt elektromagnetických polí radiofrekvenčních polí. V mikrovlnné troubě se tato skutečnost používá k zahřátí potravin. Úrovně radiofrekvenčních polí, na které jsou lidé obvykle vystaveni, jsou mnohem nižší než úrovně potřebné k vytvoření významného vytápění. Účinnost vytápění radiových vln je základem pro současné pokyny. Vědci také zkoumají možnost, že v důsledku dlouhodobé expozice dochází k účinkům pod prahovou hodnotou pro vytápění těla. Doposud nebyly potvrzeny žádné nepříznivé zdravotní důsledky dlouhodobé expozice na poli vysokofrekvenční nebo výkonové frekvence na nízké hladině, ale vědci aktivně pokračují ve výzkumu této oblasti.

Biologické účinky nebo účinky na zdraví? Co je zdravotní riziko?

Biologické účinky jsou měřitelnou odezvou na podnět nebo změnu prostředí. Tyto změny nejsou nutně škodlivé pro vaše zdraví. Například poslech hudby, čtení knihy, jíst jablko nebo hraní tenisu bude mít řadu biologických efektů. Žádná z těchto činností však neočekává, že by způsobila účinky na zdraví. Tělo má sofistikované mechanismy, které se přizpůsobí mnoha a různým vlivům, kterým se setkáváme v našem prostředí. Pokračující změny tvoří normální část našeho života. Ale samozřejmě tělo nemá dostatečné kompenzační mechanismy pro všechny biologické účinky. Změny, které jsou nevratné a zdůrazňují systém po dlouhou dobu, mohou představovat zdravotní riziko.

Nepříznivý zdravotní účinek způsobuje zjevné poškození zdraví vystaveného jedince nebo jeho potomstva; biologický účinek na straně druhé může nebo nemusí mít za následek nepříznivý zdravotní účinek.

Je nesporné, že elektromagnetické pole nad určitými úrovněmi mohou vyvolat biologické účinky. Experimenty se zdravými dobrovolníky naznačují, že krátkodobá expozice na úrovních přítomných v životním prostředí nebo v domácnosti nevyvolává žádné zjevné škodlivé účinky. Expozice vyšších úrovní, které by mohly být škodlivé, jsou omezeny národními a mezinárodními směrnicemi. Současná diskuse je zaměřena na to, zda dlouhodobá expozice na nízké úrovni může vyvolat biologické reakce a ovlivnit životní pohodu lidí.

Rozsáhlé obavy o zdraví

Podívejte se na novinové noviny, které vám umožňují nahlédnout do různých oblastí veřejného zájmu. Během uplynulého desetiletí se četné zdroje elektromagnetického pole staly centrem zdravotních problémů, včetně elektrických vedení, mikrovlnných troub, počítačových a televizních obrazovek, zabezpečovacích zařízení, radarů a nejnovější mobilních telefonů a jejich základnových stanic.

Mezinárodní projekt EMF

V reakci na rostoucí obavy v oblasti veřejného zdraví, které se týkaly možných účinků na zdraví z vystavení stále většího počtu a rozmanitosti zdrojů elektromagnetického pole, zahájila Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1996 rozsáhlé multidisciplinární výzkumné úsilí. Mezinárodní projekt EMF sdružuje současné znalosti a dostupné zdroje klíčových mezinárodních a národních agentur a vědeckých institucí.

Závěry z vědeckého výzkumu
V oblasti biologických účinků a lékařských aplikací neionizujícího záření bylo za posledních 30 let publikováno přibližně 25 000 článků. Navzdory pocitu některých lidí, že je zapotřebí více výzkumu, vědecké poznatky v této oblasti jsou nyní rozsáhlejší než u většiny chemických látek. Na základě nedávného hloubkového přezkumu vědecké literatury WHO dospěla k závěru, že současné důkazy nepotvrzují existenci zdravotních důsledků vyplývajících z vystavení elektromagnetickým polím nízkého stupně. Některé mezery v znalostech o biologických účincích však existují a potřebují další výzkum.

Účinky na všeobecné zdraví
Někteří členové veřejnosti přisuzovali difuzní sérii příznaků nízké hladině vystavení elektromagnetickým polím doma. Hlášené příznaky zahrnují bolesti hlavy, úzkost, sebevraždu a depresi, nevolnost, únavu a ztrátu libida. Dosavadní vědecké důkazy nepodporují spojení mezi těmito příznaky a vystavením elektromagnetickým polím. Alespoň některé z těchto zdravotních problémů mohou být způsobeny hlukem nebo jinými faktory v životním prostředí nebo úzkostí souvisejícími s přítomností nových technologií.

Účinky na výsledek těhotenství
Mnoho různých zdrojů a expozice elektromagnetických polí v životním a pracovním prostředí, včetně počítačových sítí, vodních lůžek a elektrických přikrývek, radiofrekvenčních svařovacích strojů, diatermického zařízení a radaru, byly hodnoceny organizacemi WHO a dalšími organizacemi. Celková váha důkazů ukazuje, že expozice polí při typických úrovních životního prostředí nezvyšuje riziko nežádoucích účinků, jako jsou spontánní potraty, malformace, nízká porodní hmotnost a vrozená onemocnění. Tam byly příležitostné zprávy o sdružování mezi zdravotními problémy a předpokládanou expozicí elektromagnetickým polím, jako jsou zprávy o nedospělosti a nízké porodní hmotnosti u dětí pracovníků v elektronickém průmyslu,

Katarakty
Obecné podráždění očí a katarakty byly někdy hlášeny u pracovníků, kteří jsou vystaveni vysokým hladinám radiofrekvenčního a mikrovlnného záření, ale studie na zvířatech nepodporují myšlenku, že takové formy poškození očí mohou být produkovány na úrovních, které nejsou tepelně nebezpečné. Neexistují žádné důkazy o tom, že tyto účinky se vyskytují na úrovních, které zažívají široká veřejnost.

Elektromagnetické pole a rakovina
Navzdory mnoha studiím zůstávají důkazy o jakémkoli účinku vysoce kontroverzní. Nicméně je zřejmé, že jestliže mají elektromagnetické pole vliv na rakovinu, pak bude jakékoliv zvýšení rizika extrémně malé. Dosavadní výsledky obsahují mnoho nesrovnalostí, ale nebylo zjištěno žádné velké zvýšení rizika u jakéhokoli onemocnění u dětí nebo dospělých.

Řada epidemiologických studií naznačuje malé zvýšení rizika dětské leukémie při vystavení nízkofrekvenčním magnetickým polím v domácnosti. Vědci však obecně nedospěli k závěru, že tyto výsledky naznačují příčinný vztah mezi vystavením polí a nemocem (na rozdíl od artefaktů ve studii nebo účinků nesouvisejících s expozicí na poli). Tento závěr byl částečně dosažen, protože studie na zvířatech a laboratoře neprokázaly žádné reprodukovatelné účinky, které jsou v souladu s hypotézou, že pole vyvolávají nebo podporují rakovinu. Většina studií probíhá v několika zemích a může pomoci vyřešit tyto problémy.

Elektromagnetická hypersenzitivita a deprese
Někteří lidé hlásí "přecitlivělost" na elektrická nebo magnetická pole. Zeptávají se, zda bolesti, bolest hlavy, deprese, letargie, poruchy spánku a dokonce křeče a epileptické záchvaty mohou být spojeny s vystavením elektromagnetickému poli.

Existuje málo vědeckých důkazů na podporu myšlenky elektromagnetické přecitlivělosti. Nedávné skandinávské studie zjistily, že jednotlivci nevykazují konzistentní reakce za řádně kontrolovaných podmínek expozice elektromagnetického pole. Neexistuje žádný přijatý biologický mechanismus, který by vysvětlil přecitlivělost. Výzkum v této oblasti je obtížný, protože mohou být zahrnuty i jiné subjektivní reakce, kromě přímých účinků samotných polí. Další studie pokračují v této oblasti.

Soustředění současného a budoucího výzkumu V
současné době je věnována velká pozornost studiu elektromagnetických polí ve vztahu k rakovině. Studie týkající se možných karcinogenních (rakovinotvorných) účinků výkonových frekvenčních polí pokračují, ačkoli na nižší úrovni oproti koncem 90. let.

Dlouhodobé zdravotní účinky používání mobilních telefonů jsou dalším tématem mnoha současných výzkumů. Nebyl zjištěn žádný zřejmý nepříznivý účinek expozice nízkoúrovňovým radiofrekvenčním polím. Vzhledem k obavám veřejnosti ohledně bezpečnosti mobilních telefonů je však další výzkum zaměřen na zjištění, zda se mohou vyskytovat méně zřejmé účinky při velmi nízkých úrovních expozice.

Klíčové body

Široká škála vlivů životního prostředí způsobuje biologické účinky. "Biologický účinek" se nerovná "zdravotnímu riziku". Zvláštní výzkum je zapotřebí k identifikaci a měření zdravotních rizik.Při nízkých frekvencích vyvolávají vnější elektrické a magnetické pole v těle malé cirkulační proudy. Ve většině obyčejných prostředí jsou hladiny indukovaných proudů uvnitř těla příliš malé, aby mohly způsobit zjevné účinky.Hlavním účinkem radiofrekvenčních elektromagnetických polí je ohřev tělesných tkání.Není pochyb o tom, že krátkodobá expozice velmi vysokým hladinám elektromagnetických polí může být zdraví škodlivá. Současná veřejná obava se zaměřuje na možné dlouhodobé zdravotní účinky způsobené vystavením elektromagnetických polí na úrovních, které jsou nižší než hodnoty vyžadované pro vyvolání akutních biologických reakcí.Projekt WHO pro mezinárodní EMF byl zahájen s cílem poskytnout vědecky spolehlivé a objektivní odpovědi na obavy veřejnosti ohledně možných nebezpečí nízkoúrovňových elektromagnetických polí.Navzdory rozsáhlému výzkumu dosud neexistují důkazy o tom, že vystavení elektromagnetickým polím nízkého stupně je škodlivé pro lidské zdraví.Zaměřením mezinárodního výzkumu je zkoumání možných vazeb mezi rakovinou a elektromagnetickými poli, na vedení elektrického proudu a rádiových frekvencích.

###########
#EMF 😀😀😀

Dlouhodobé účinky elektrických a magnetických polí 60 Hz na aktivitu IL-1 a IL-2 u ovcí.
...V předchozích studiích byly jako studované zvířata použity jehněčí ve věku 8-10 týdnů a po expozici těchto zvířat na EMF při průměrných magnetických polích 3,5 až 3,8 mikroT (35 až 38 mG) byly pozorovány významné rozdíly v aktivitě IL-1. a střední elektrická pole 5,2-5,8 kV / m. Na počátku studie byla hladina EMF v porovnání s předchozími studiemi snížena. Jedna interpretace současných dat je, že intenzita magnetického pole a věk zvířat mohou být důležitými proměnnými při určování, zda expozice EMF ovlivní aktivitu IL-1....
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/11255212/?i=3&from=/7612027/related

###########
EMF může být podnětem k vyvolání "aktivovaného stavu" buňky, jako je fagocytóza, která pak zvyšuje uvolňování volných radikálů, což vede k genotoxickým událostem. Předpokládáme, že expozice EMP může způsobit jak akutní, tak i chronické účinky, které jsou zprostředkovány zvýšenou hladinou volných radikálů: (1) Přímá aktivace, například makrofágy (nebo jiné buňky) krátkodobou expozicí EMF vede k fagocytóze (nebo k jiným specifickým reakcím na buňky) a následně ke tvorbě volných radikálů.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/15352165/?i=5&from=/11255212/related

############
Závěrem, krátkodobá RF EMF expozice studentů v poloze ležení během orto-klinostatického testu postihla ANS se signifikantním zvýšením aktivity parasympatického nervu ve srovnání s podezřelou exponovanou skupinou.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29469164/?i=1&from=emf

############
Analýza genotoxických účinků záření mobilního telefonu pomocí buňkového mikronukleového testu: srovnávací hodnocení.
Bylo zjištěno, že počet mikronukleovaných buněk / 1000 exfoliovaných bukálních slizničních buněk je ve skupině uživatelů mobilních telefonů výrazně vyšší než skupina uživatelů mobilních telefonů. Použití mobilního telefonu s příslušnou stížností na teplo kolem ucha ukázalo maximální zvýšení počtu mikronukleovaných buněk / 1000 exfoliovaných bukálních mukózních buněk.
Závěr: Ožarování mobilního telefonu i v povoleném rozsahu, pokud je používáno delší dobu, způsobuje významnou genotoxicitu. Genotoxicitu lze do jisté míry zabránit pravidelným používáním sluchátek.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/27135009/?i=3&from=/28844241/related

############
Účinky expozice RF-EMF o 1800 MHz na poškození DNA a buněčné funkce v primárně kultivovaných neurogenních buňkách.
Expozice však výrazně snižuje fagocytickou aktivitu mikroglie a inhibuje délku větví axonu a počet větví kortikálních neuronů.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29368975/

#############
Účinky brýlí na SAR v lidské hlavě vyplývající z bezdrátových zařízení pro brýle na telefonním stavu.
Abstraktní
Tento článek hodnotí účinky brýlí na specifické míry absorpce (SAR) v lidské hlavě vyplývající z bezdrátového zařízení pro brýle v telefonním stavu. Zaměřujeme se především na SAR v očích, protože jsou citlivé na elektromagnetické pole (EMF). Zjistili jsme, že nošení brýlí zjevně mění distribuci a velikost SAR. Maximální SAR v očních tkáních s brýlemi je dokonce 6krát vyšší než u bez brýlí. Nosné brýle také vyvolávají nový ohniskový bod v očích, který může způsobit největší přírůstek SAR v očních tkáních. Navíc vypočítané výsledky naznačují, že maximální SAR je citlivá na velikost brýlí a frekvenci záření. Z tohoto důvodu se domníváme, že nošení brýlí může zvýšit riziko ohrožení zdraví očí uživatele bezdrátového brýlí.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29428220/?i=8&from=emf

###########
Analýza vlivu vzdáleností a úhlů sklonu mezi lidskou hlavou a mobilním telefonem na SAR.
Výsledky ukazují, že zvýšením vzdálenosti mezi hlavou uživatele a anténou se sníží hodnoty SAR. Ale zvýšení úhlu sklonu ve všech případech snižuje hodnoty SAR. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/25863147/?i=3&from=/29428220/related

##############
Hodnocení jaderných abnormalit v exfoliovaných buňkách z perorálního epitelu uživatelů mobilních telefonů.
Buňky z ústní sliznice byly analyzovány pro stanovení počtu mikronukleí, rozbité vaječné struktury a degenerativní jaderné abnormality naznačující apoptózu (kondenzovaný chromatin, karyorhexis a pyknózu) nebo nekrózu (kromě těchto změn karyolýza). Výskyt mikronukle a degenerativní nukleární abnormality se mezi jednotlivými skupinami nelišil, ale počet zlomených vajíček (struktury, které mohou být spojeny s amplifikací genu) byl významně vyšší u jedinců ve skupině I (p <0,05).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/23713418/?i=4&from=/28844241/related

###########
Tinitus a mobilní telefony: role elektromagnetického radiofrekvenčního záření.
VÝSLEDKY: EMRFR může proniknout do exponovaných tkání a byla stanovena bezpečnostní expozice. Tyto vlny vyvolávají termogenní účinky a potenciální biologické a genotoxické účinky. Někteří jedinci jsou citlivější na elektromagnetickou expozici (elektrosenzibilitu), a proto mají dřívější příznaky. Mezi touto elektrosenzibilitou a tinnitusem může být běžná patofyziologie.
Závěr: Existují již přiměřené důkazy, které by naznačovaly opatrnost při používání mobilních telefonů, aby se zabránilo poškození sluchu ak nástupu nebo zhoršení tinnitusu.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26602000/?i=6&from=/23713418/related

--------------------
VÝSLEDKY: Záznamy o odezvě auditivního mozku se dvěma skupinami významně nelišily. Histopatologická analýza prokázala zvýšené degenerační příznaky ve studované skupině (p = 0,007). Navíc imunohistochemická analýza odhalila ve studované skupině zvýšený apoptotický index ve srovnání s kontrolní skupinou (p = 0,002).
Závěr: Výsledky podporují, že dlouhodobá expozice elektromagnetickým polím 2100MHz, podobně jako GSM, způsobuje zvýšení neuronální degenerace a apoptózy v sluchovém systému.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/27865708/?i=4&from=/26602000/related

-----------------------


############
Radiofrekvenční elektromagnetické záření (RF-EMR) z mobilních telefonů GSM (0,9 / 1,8 GHz) indukuje oxidativní stres a snižuje motilitu spermií u potkanů.
Krysy vystavené působení RF-EMR však vykazovaly významně snížené procento pohyblivých spermií. Navíc expozice RF-EMR měla za následek významné zvýšení peroxidace lipidů a nízkého obsahu GSH v varlata a epididymis.
Závěr: Vzhledem k výsledkům této studie předpokládáme, že RF-EMR z mobilních telefonů negativně ovlivňuje kvalitu spermatu a může poškodit mužskou fertilitu.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/19578660/?i=4&from=/27865708/related

------------------
Ožarování mobilního telefonu vyvolává produkci reaktivních druhů kyslíku a poškození DNA v lidských spermiích in vitro.
HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ: Čištěné lidské spermatozoidy byly vystaveny radiofrekvenčnímu elektromagnetickému záření (RF-EMR) naladěnému na 1,8 GHz a pokrývající rozsah specifických rychlostí absorpce (SAR) od 0,4 W / kg do 27,5 W / kg. V návaznosti na zvyšující se SAR byla motility a vitalita významně snížena po expozici RF-EMR, zatímco mitochondriální generace reaktivních druhů kyslíku a fragmentace DNA byly signifikantně zvýšeny (P <0,001). Dále jsme zaznamenali velmi významné vztahy mezi SAR, biologickým markerem poškozujícím oxidační DNA, 8-OH-dG a fragmentací DNA po expozici RF-EMR.
Závěr: RF-EMR jak v hustotě výkonu, tak v kmitočtovém rozsahu mobilních telefonů zvyšuje tvorbu mitochondriálních reaktivních kyslíkových atomů lidskými spermiemi, snižuje motilitu a vitalitu těchto buněk, zatímco stimuluje tvorbu aduktů DNA a nakonec fragmentaci DNA. Tato zjištění mají jasné důsledky pro bezpečnost rozsáhlého používání mobilních telefonů u mužů v reprodukčním věku, což může mít vliv jak na jejich plodnost, tak na zdraví a blaho jejich potomstva.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/19649291/?i=4&from=/19578660/related

-----------------------
Důkazy o vlivu expozice záření na mobilní telefon na reprodukční strukturu samců potkanů: role ROS.
Významný pokles hladiny testosteronu (P <0,05) a zvýšení aktivity kaspázy-3 byly zjištěny u zvířat vystavených RF. Distorze v hlavě spermií a střední části spermií mitochondriálního pláště byly také pozorovány jako zachycené transmisním elektronovým mikroskopem (TEM). Navíc, potomstvo z potkanů ​​vystavených působení RF ukázalo významné snížení počtu a hmotnosti ve srovnání s počtem zvířat vystavených falešným účinkům. Snížení testosteronu, zvýšení kaspázy-3 a zkreslení spermií by mohlo být způsobeno nadprodukcí reaktivních druhů kyslíku (ROS) u zvířat pod radiační expozicí mobilního telefonu. Naše zjištění týkající se těchto biomarkerů jsou jasnými náznaky možných zdravotních důsledků opakované expozice radiaci mobilního telefonu.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22897402/?i=4&from=/19649291/related

############
Existují důkazy o vlivu expozice na signál globálního systému pro mobilní telekomunikaci (GSM) na spontánním elektroencefalogramu (EEG).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/20183535/?i=6&from=/27865708/related

##################
Vliv radiofrekvenčního elektromagnetického záření (RF-EMR) na chování při pasivním vyhýbání a morfologii hippocampu u potkanů ​​Wistar.
VÝSLEDKY: Chování při pasivním vyhýbání se výrazně ovlivnilo potkanům vystaveným RF-EMR mobilním telefonům, které byly prokázány jako kratší latence vstupu do tmavé komory v porovnání s kontrolními krysy. Značené morfologické změny byly pozorovány také v oblasti CA (3) hipokampu potkanů ​​vystavených mobilnímu telefonu ve srovnání s kontrolními potkany.
Závěr: Expozice RF-EMR v mobilním telefonu významně změnila chování pasivního vyhýbání se a morfologii hippocampu u potkanů.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/20095879/?i=3&from=/19578660/related

#############
Biologické účinky z expozice elektromagnetického pole a standardy pro vystavení veřejnosti.
Koncové body týkající se zdraví, o nichž se uvádí, že jsou spojeny s ELF a / nebo RF, zahrnují dětskou leukémii, nádory mozku, genotoxické účinky, neurologické účinky a neurodegenerativní onemocnění, deregulaci imunitního systému, alergické a zánětlivé odpovědi, rakovina prsu, potrat a některé kardiovaskulární účinky. Bioinitiatizační zpráva dospěla k závěru, že existují odůvodněné podezření na riziko založené na jasných důkazech o bioúčincích na úrovních relevantních pro životní prostředí, u nichž lze důvodně předpokládat, že dlouhodobá expozice bude mít vliv na zdraví. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/18242044/?i=3&from=/16724317/related

############
900-MHz mikrovlnné záření podporuje oxidaci v mozku krys.
Naše zjištění týkající se těchto biomarkerů jsou jasnými náznaky možných zdravotních důsledků. 05) u kreatinkinázy a kaspázy 3 byla pozorována v exponované skupině celého mozku ve srovnání s exponovanou falešnou. Nakonec bylo zaznamenáno také významné zvýšení hladiny ROS (reaktivní kyslík) (P <0,05). Studie dospívá k závěru, že snížení nebo zvýšení aktivit antioxidačních enzymů, proteinkinázy C, melatoninu, kaspázy 3 a kreatinkinázy souvisí s nadprodukcí reaktivních druhů kyslíku (ROS) u zvířat vystavených ozáření mobilním telefonem. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22047460/?i=6&from=/22897402/related

#############
Přerušované extrémně nízkofrekvenční elektromagnetické pole způsobují poškození DNA v závislosti na dávce
Výsledek
Expozice ELF-EMF (50 Hz, sínusová, 1-24 h, 20-1 000 μT, 5 min na 10 minut vypnuto) indukovala závislost na jednorázovém a dvouvláknovém řetězci závislého na dávce a na čase. Účinky se vyskytovaly při hustotě magnetického toku až 35 μT, což je mnohem nižší, než jsou navrhované pokyny Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP). Po ukončení expozice se indukované kometové ocasní faktory vrátily do normálu do 9 hodin.
Závěr
Indukované poškození DNA není založeno na tepelných účincích a vyvolává obavy o mezní hodnoty prostředí pro ELF expozici.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-003-0446-5

###############

50-Hz extrémně nízkofrekvenční elektromagnetické pole zvyšuje proliferaci buněk a poškození DNA: možné zapojení redoxního mechanismu
Leukemické buňky HL-60, fibroblasty Rat-1 a diploidní fibroblasty WI-38 byly exponovány po dobu 24 až 72 hodin na extrémně nízkofrekvenční elektromagnetické pole (ELF-EMF) o hodnotě 0,5-1,0 mT 50 Hz.
Tyto výsledky naznačují, že ELF-EMF ovlivňuje proliferaci a poškození DNA v normálních i nádorových buňkách působením volných radikálů.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167488904002228

#############

Post has attachment
Velmi písemně napsaný bulletin "červený výstražný / varovný" ministerstvo zdravotnictví (MZ), který v Kremlu cirkuluje dnes, uvádí, že tajemný virus "smrtící člověku", který v současné době způsobuje největší pandemii v Číně, může být krátce označen vědci Federace jako "zbraňová hrozba", protože se zdá, že je člověkem vytvořena - a že nejbohatší muž světa, Bill Gates, zjevně oznámil, že 30 milionů lidí brzy zemře z "neurčené / neznámé" pandemie. 

Post has shared content
Wait while more posts are being loaded