Post has attachment
Uyuşturucuların beyne verdiği zarar ile alakalı çok müspet görüntü ve açıklamaların yer aldığı bu videoda çalıştığınız ortamın önemi hakkında da bilgi edinebilirsiniz!

Adam içki kullanmıyor ama çalıştığı mobilya fabrikasında atmosfere salınan kimyasallar nedeniyle 5 yıl içinde nasıl bir pisliğe dönüştüğünün belgesi aynı zamanda...
R.A 19.33 11.08.2017

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment


Kuranda içki

Güzel Kurani kerimimizde geçen içki ile ilgili ayetler. Kuranda geçen içki ile ilgili ayetler tarafmizca seçilip otomatik listelenmekte.Kuranda içki ile alakali tahmini 7 ayet geçiyor2:219 -Ey Muhammed! Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki: Bu ikisinde büyük bir günah, bir de insanlar için bazı menfaatler vardır. Fakat günahları, menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: İhtiyaçtan fazlasını infak edin. İşte böylece Allah, size âyetlerini açıklıyor. Umulur ki siz düşünürsünüz.5:90 -Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz.5:91 -Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?10:4 -Dönüşünüz hep O'nadır. Allah'ın vaadi haktır. Herşeyi ilk baştan yaratan O'dur. Sonra iman edip salih amel işleyenleri hak ettikleri ölçüde mükâfatlandırmak için geri döndürecek olan yine O'dur. Kâfirlere de inkâr ettikleri için kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azap vardır.16:67 -Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvalarından da hem içki, hem de güzel gıdalar edinirsiniz. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır.18:29 -Ve de ki: O hak Rabbimizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. Çünkü biz zalimler için öyle bir ateş hazırlamışız ki, duvarları, çepeçevre onları içine alacaktır. Eğer feryad edip yardım isteseler, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. O ne kötü bir içecek ve ne kötü bir dayanma yeri!37:67 -Sonra üzerine onlar için kaynar bir içecek vardır.Anasayfa | Takvim | Rüya Tabirleri | Oyunlar |Sözlükler | Şiirler | Kitaplık 
Photo

Post has attachment
Kutsal Kitap alkol / şarap içme konusunda ne der? Bir Hıristiyan’ın alkol / şarap içmesi günah mıdır?

Soru: Kutsal Kitap alkol / şarap içme konusunda ne der? Bir Hıristiyan’ın alkol / şarap içmesi günah mıdır?Yanıt: Kutsal Kitap alkol içme konusunda çok şey söyler (Levililer 10:9; Çölde Sayım 6:3; Yasa’nın Tekrarı 29:6; Hakimler 13:4, 7, 14; Süleyman’ın Özdeyişleri 20:1; 31:4; Yeşaya 5:11, 22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12). Ancak, Kutsal Kitap bir Hıristiyan’ın bira, şarap ya da içinde alkol olan herhangi bir içecek içmesini yasaklamaz. Hatta, bazı Kutsal Kitap ayetleri alkolden olumlu sözlerle bahseder. Vaiz 9:7, “Neşeyle şarabını iç” diye talimat verir. Mezmurlar 104:14-15, “Yüreklerini sevindiren şarabı” Tanrı’nın verdiğini bildirir. Amos 9:14 insanın kendi bağının şarabını içmesini bir bereket olarak ele alır. Yeşaya 55:1, “Gelin, şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın” diye teşvik eder. Tanrı’nın Hıristiyanlar’a alkol konusunda buyurduğu şey sarhoşluktan kaçınmalarıdır (Efesliler 5:18). Kutsal Kitap sarhoşluğu ve etkilerini kınar (Süleyman’ın Özdeyişleri 23:29-35). Hıristiyanlar’a ayrıca bedenlerini hiçbir şeyin “tutsağı” etmemelerini buyrulur (1 Korintliler 6:12; 2 Petrus 2:19). Aşırı derecede alkol içmenin bağımlılık yaptığı inkâr edilmez. Kutsal Kitap bir Hıristiyan’ın başka Hıristiyanlar’ın tökezlemesine neden olabilecek ya da vicdanlarında günah işlemeye teşvik edecek şeyler yapmalarını yasaklar (1 Korintliler 8:9-13). Bu ilkelerin ışığında bir Hıristiyan’ın Tanrı’nın yüceliği için aşırı miktarda içki içtiğini söylemesi çok zor olur (1 Korintliler 10:31).İsa, suyu şaraba çevirmiştir. Hatta İsa’nın zaman zaman şarap içtiği de anlaşılmaktadır (Yuhanna 2:1-11; Matta 26:29). Yeni Antlaşma olan İncil zamanlarında su çok temiz değildi. Modern sağlık koruma yöntemleri olmadan su, bakteriler, virüsler ve her türlü atık maddeyle doluydu. Aynı şey günümüzdeki birçok üçüncü dünya ülkesi için de geçerlidir. Bunun üzerine insanlar, daha güvenli olduğu için genelde şarap (ya da üzüm suyu) içiyordu. 1 Timoteos 5:23’de Pavlus, Timoteos’a (büyük bir olasılıkla mide sorunlarına neden olan) su içmeyi bırakıp şarap içmesi talimatını vermişti. O zamanlarda şarap fermente edilirdi (alkol içerirdi) ama içindeki alkol miktarı günümüzde olduğu kadar değildi. Bunun üzüm suyu olduğunu söylemek gibi, günümüzde yaygın olarak içilen şaraplar gibi olduğunu söylemek de yanlış olur. Yine, Kutsal Kitap Hıristiyanlar’ın bira, şarap ya da alkol içeren herhangi başka bir içki içmesini yasaklamaz. Alkol kendi başına günahla lekelenmiş bir şey değildir. Bir Hıristiyan’ın kesinlikle uzak durması gereken şey, sarhoşluk ve alkole bağımlılıktır (Efesliler 5:18; 1 Korintliler 6:12).Alkol, az miktarlarda içildiğinde ne zararlı ne de bağımlılık yaratıcıdır. Hatta, bazı doktorlar sağlığa, özellikle de kalbe olan yararından ötürü küçük miktarlarda kırmızı şarap içmeyi tavsiye ederler. Az miktarda alkol içmek Hıristiyan özgürlüğüyle ilgili bir konudur. Sarhoşluk ve bağımlılık günahtır. Ancak, Kutsal Kitap’ın alkol ve etkileri konusundaki uyarılarından, aşırı miktarda alkol almanın kolay bir ayartılma olmasından ve başkalarını gücendirme ya da tökezletme olasılığından ötürü, genelde bir Hıristiyan’ın alkol içmekten tamamen uzak durması en iyisidir.
Photo
Wait while more posts are being loaded