یه نفر از فالگیره میپرسه امسال دربی پرسپولیس به استقلال چندتا میزنه؟
فالگیر :بزار ببینم تو فنجون جا نمیشه باید تو بشکه ببینم،

آب زنید راه را هین که پیام(صادقیان) میرسد
مژده دهید کیسه(کش) را بوی شیش میرسد
سردار سلام میکند شوالیه قیام میکند
توپ روانه میرود سوی نشانه میرود
رحمتی به کنار میرود دروازه باز میشود
جنرال حسرت میخورد فرهاد فریاد میکشد
بازی به پایان میرسد کیسه(کش) سوراخ میشود

Post has shared content
ترکیب آبی ها لو رفت!!!!!!!!!
Photo

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
آيا از ٦ تايي بودن خود رنج ميبريد؟
آيا ياد گلهاي ايمون زائد شما را عذاب مي دهد؟
آيا هميشه در كل كل ها كم مي آوريد و دوستانتان شما را بي منطق خطاب ميكنند؟
راه حل اين مشكل شما در دستان ماست.پرسپوليسي شويد و از پرسپوليسي بودن خود لذت ببريد...
:دی
Wait while more posts are being loaded