https://goo.gl/Lnv1Oj นายสมชิด พลายอร่าม โรงเรียนศึกษานารี

Post has attachment
เรารักเมืองไทย เรารักคนไทย สรุปรักทุกคน
https://goo.gl/gDg2HZ

จากไปสามปีน้องก็มีเด็กน้อยสองคน

มองอาทิตย์กำลังจะลา ขอบฟ้ากำลังจะเปลี่ยนสี
Wait while more posts are being loaded