Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has shared content
เกษตรกรสามารถนำ วัคซีนพืช Big healthy plant ไปใช้ได้กับ
พืชไร่ พืชสวน ผัก ผลไม้ ข้าว อ้อย ปาล์ม ยางพารา มันสำปะหลัง
ต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นผักปลอสาร หรือ
คลินฟู๊ด ได้อย่างสบายใจ ใช้แทนการหมักปุ๋ยชีวภาพผสมน้ำรดได้เลย
www.bighealthyplant.com
Photo
Photo
13/4/59
2 Photos - View album

Post has shared content

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhoto
31/5/61
4 Photos - View album

Post has attachment

Post has attachment
มัลเบอร์รีหรือลูกหม่อนผลไม้เทรนด์ใหม่
ปลูกสร้างรายได้ต่อเดือนกว่า60,000บาท
https://bit.ly/2jROU0d
Photo
Wait while more posts are being loaded