ممكن متابعه

Post has shared content
این هم از روز ملی هوای پاک(خاک) خوزستان

در اهواز امروز غلظت گردوغبار به 66 برابر حد مجاز رسید
Photo

Post has attachment
ان شاء الله عام 2018 عام خير و برکه على جميع المسلمين
Photo

Post has shared content

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has shared content

Post has shared content
خیلی درد آور!👇👇👇👇

جوانی در سن 18 سالگی برای مادرش میگوید: ای مادر! وقتی که 20 ساله شدم برایم چه تحفه میدهی؟!
مادر میگوید: پسرم! تا هنوز به بیست سالگی تو وقت زیادی مانده است.
یک سال دیگر هم سپری شد؛ پسر 19 ساله شد؛ که ناگهان مریض شد، ومادرش او را به شفاخانه برد.
داکتر برایش میگوید: پسر تو مرض قلبی دارد که امکان خوب شدنش وجود ندارد.
مادر خیلی غمگین شده، میرود تا پسرش را ببیند........
پسر میگوید: مادر! داکتر برایت چه گفت؟
من میمرم؟؟!!.....
مادرش در حال گریان از اطاق پسرش بیرون شده رفت.
در اخیر سال که سن پسر به 20 سالگی رسیده بود؛ از شفاخانه مرخص شد که مریضی اش شفاء یافته بود.
بسوی خانه اش روان شد، وقتیکه رسید؛ دید که روی فرش خانه یک نامه افتیده، که از طرف مادرش نوشته شده بود.
اما خود مادر دیگر نبود.......
در آن نوشته شده بود: ای فرزندم! این همان روزی است که برایم گفته بودی، که در سن 20 سالگی برایم چه تحفه میدهی؟!
چون قلب تو از کار افتیده بود خواستم قلب خود را به عنوان تحفه برایت تقدیم کنم....
از آن خوب مواظبت کنی.........

ســــــلامـ به تمـــامـ مــادران گــرانقـدر
دل تون همیشه شاد و سالم باشد
Photo

Post has attachment
مرضیه غزا خوان
Photo
Wait while more posts are being loaded