Post has attachment
#ThuongHieuLaGi   #TrungBrandingsBlog  
Link: bit.ly/thuonghieulagi
Thương hiệu (K1) là dấu ấn của bất kỳ điều gì trong tiềm thức của đối tượng sử dụng và đối tượng tạo ra thương hiệu, đáp ứng nhu cầu cho đôi bên. VD: Sự đa dạng thức ăn của nhà hàng để thực khách thoải mái lựa chọn khi ăn uống tại nhà hàng cao cấp...

Post has attachment
#Loimodau #TrungbrandingsBlog 
Link: http://bit.ly/loimodau "Wherever has my nam on it, people will jump in"
(Bất cứ chỗ nào có tên của tôi, mọi người sẽ nhảy vào)
- Donald Trump -
"You can't build a requtation on what you are going to do"
(Bạn không thể xây dựng danh tiếng vào những gì bạn sẽ làm)
- Henry Ford -
Wait while more posts are being loaded