Post is pinned.Post has attachment
Het HondaPark ligt op 500m van het Habitatrichtlijngebied BE 2100040 "Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor" en het nog dichter bij de Natuurgebieden van de Gerheserheide ! 
Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
28 maart 2018 is Nationale Geluidshinderdag in Nederland : En wat in Vlaanderen? In de ruime omtrek van de Vlaamse permanente motorcross omlopen is het elke dag "Geluidshinderdag" !

Het milieuvergunningsproces rond het HondaPark te Balen/Olmen bewijst dit weer eens: met wetenschappelijke argumenten, eigen studies en gedocumenteerde overlast wordt geen rekening gehouden en een vergunning voor 20-jaar lawaaioverlast wordt alsnog toegekend. Dit omdat de Vlaamse Regering zelf vaststelt dat "er omwille van bovenstaande redenen amper nog draagvlak te vinden is voor extra terreinen voor (geluidsproducerende) motorcross en dat het daarom nagenoeg onmogelijk geworden is om deze nieuwe oefenterreinen te realiseren." (22.12.2017 - TER-CONCEPTNOTA VR 2017 2212 DOC.1454/1TER).
Als de milieunormen niet gerespecteerd kunnen worden kan er ook geen vergunning-verlenging van het HondaPark toegekend worden! Hiermee schendt de Vlaamse overheid rond de bestaande omlopen het gelijkheidsbeginsel voor de omwonenden & natuur.
Door het toekennen van langdurige vergunningen voor lawaaisport mist de overheid verder ook de kans om een overschakeling naar elektrische motorsport te stimuleren.

Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Red de Motorcross (Deel 13) : Verdraagzaamheid? Hoe de MX echt denkt over omgevingslawaai : Meer graag, niet minder !

Op 07 april had Stefan Everts het nog op sporza : "Het is slecht gesteld met de Belgische motorcross." & "Belgische motorcross is aan het doodbloeden" : "Eén van de grootste factoren is het gebrek aan verdraagzaamheid. Alle circuits moeten weg, we mogen nergens meer crossen. We krijgen ook geen toestemming meer bij aanvragen voor nieuwe omlopen."

Hierbij wensen we toch een paar kanttekeningen te zetten...
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Roborst (Zwalm - Oost-Vlaanderen) : bestaand ontginningsgebied geselecteerd als potentiële locatie voor permanente omloop motorcross

Op 20.09.2015 verklaarde de Sportminister Philippe Muyters (N-VA) in het interview "Motorcross moet blijven" nog in deZondag dat men niet concreet wil zeggen welke terreinen er bekeken worden : "Als ik dat zeg, dan schier er morgen een actiecomité uit de grond dat tegen is".

Omdat wij als drukkingsgroep al jaren streven dat de overlast-problematiek daadwerkelijk aangepakt wordt, hebben we besloten deze info vrij te geven. We hopen dat er zo een daadwerkelijk openbaar debat komt rond de milieu belasting die dergelijke permanente motorcross omlopen veroorzaken. Dit moet leiden tot de inplanting van circuits "daar waar al lawaai aanwezig is", dit in de plaats van achterkamer politiek met motorcrossbonden & promotors waarbij omwonenden buiten spel gezet worden!
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Warande Bochtafsnijding Beernem (West-Vlaanderen) : bestaand ontginningsgebied geselecteerd als potentiële locatie voor permanente omloop motorcross

Op 20.09.2015 verklaarde de Sportminister Philippe Muyters (N-VA) in het interview "Motorcross moet blijven" nog in deZondag dat men niet concreet wil zeggen welke terreinen er bekeken worden : "Als ik dat zeg, dan schier er morgen een actiecomité uit de grond dat tegen is".

Omdat wij als drukkingsgroep al jaren streven dat de overlast-problematiek daadwerkelijk aangepakt wordt, hebben we besloten deze info vrij te geven. We hopen dat er zo een daadwerkelijk openbaar debat komt rond de milieu belasting die dergelijke permanente motorcross omlopen veroorzaken. Dit moet leiden tot de inplanting van circuits "daar waar al lawaai aanwezig is", dit in de plaats van achterkamer politiek met motorcrossbonden & promotors waarbij omwonenden buiten spel gezet worden!
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Vlaamse Regering stelt vast dat "er amper nog draagvlak te vinden is voor extra terreinen voor geluidsproducerende motorcross en dat het daarom nagenoeg onmogelijk geworden is om deze te realiseren."

In het licht van de beslissingen van de Vlaamse regering 08.11.2013 & 22.12.2017 is het ondertussen duidelijk dat deze Vlaamse regering (Joke Schauvliege; Ben Weyts; Philippe Muyters; haar onderhevige overheden en administraties) een duidelijke vooringenomenheid hebben.
De bestaande terreinen ( MotoCross Lille (MC-LILLE); Circuit HondaPark Olmen; Stedelijk Motorcross Centrum Lommel; Horensbergdam Genk) zullen en moeten openblijven. En dit nadat in beroeps- en bezwaarschriften onomstotelijk aangetoond werd dat hier de milieutechnische limieten overschreden worden. Hiermee schendt de Vlaamse overheid rond de bestaande omlopen het gelijkheidsbeginsel voor de omwonenden & natuur.
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Vlaanderen : Premie tot 1500 Eur (of 25% aankoop) voor de aankoop van elektrische scooters of motorfietsen

Vanaf 15 april 2018 kan je als inwoner van Vlaanderen een premie krijgen voor de aankoop van elektrische scooters of motorfietsen.
​De premie zal gelden voor nieuwe inschrijvingen vanaf 15 april 2018. Ze bedraagt maximaal 1.500€ voor elektrische motorfietsen en 750€ voor elektrische bromfietsen klasse B. Het premiebedrag kan maximaal 25% van de totale aankoopsom zijn.

Red De Motorcross : eens nadenken aan een elektrische crossmotor (Alta, KTM Freerider, ...)? Dan werken jullie echt eens aan de milieu-overlast !
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Vlaamse overheid : Investeringen in bovenlokale sportinfrastructuur & milieuvergunningshandhaving

Op 10/01/2018 lazen we met verbazing dat de Vlaamse overheid masaal investeert in bovenlokale sportinfrastructuur ; 20mEur in 2017 en 40,8 mEur in 2018. Wij hoopten dat ook motorcross hierbij niet vergeten zou worden, of TEN MINSTE DE OMWONENDEN van motorcrossomlopen.
De hoop was nl dat de overheid, naast het verlenen van vergunningen voor lawaaisporten ook zou investeren in geluidsmetingsapparatuur om de naleving ervan te garanderen.

Maar neen hoor, onze overheden houden de bestaande motorcross omlopen al jaren de hand boven het hoofd: vergunningen worden toegekend zonder rekening te houden met de geuite & gedocumenteerde bezwaren van omwonenden m.b.t. de geluidsoverlast!
Als men weet dat een vergunning niet nageleefd kan worden kan ze ook niet owv "Behoorlijk Bestuur" uitgereikt worden !!!
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Stockholm MX (Grödinge - Zweden) : 4-takt 450cc motoren staan ter discussie - Buren willen circuit sluiten, club wil openingstijden uitbreiden "om niet failliet te gaan".

Weerom een moment van herkenning... een circuit in de buurt van natuurgebied, het gebruik van op maat bestelde geluidstudies, het dreigen met wildcrossen (strafbare feiten) als argumentatie, de argumentatie van winst om milieu-overwegingen te minimaliseren,...

Interessant aan het Grödinge-geval is dat het een erkenning inhoud betreft de 4-takt 450cc motoren : deze benaderen de milieutechnische limieten van deze lawaaisport! In Zweden wordt er dan ook een beperking aan dit type motoren opgelegd. En laat dit dan toch niet het type motoren zijn waar de profs en pseudo-profs in het HondaPark te Olmen komen mee trainen! Want het Hondapark is geen "normaal amateur circuit" : het is een zeer technische omloop dit vooral door buitenlanders gebruikt wordt, niet dus het type dat hier zou komen wildcrossen!
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Klettgau (DE - Baden-Württemberg) : Omwonenden verzetting zich tegen de import van Zwitserse motorcrossoverlast.

Ook rond het HondaPark te Balen wensen de omwonenden - verenigd onder de vlag van Redderust.tk - inspraak in het vergunningsprocess van EG Events te krijgen. Een gedegen feitencontrole en onafhankelijke oordeelsvorming over alle geuite bezwaarpunten zou immers aantonen dat een milieuvergunningsaanvraag onder de huidige omstandigheden niet meer ingewilligd kan worden!
Aangezien EG events de discussie inhoudelijk niet meer kan winnen (Joël Smets : "Motorcross in België wordt nog georganiseerd zoals 40 à 50 jaar geleden.") poogt men nu via een advocatenkantoor de minister onder druk te zetten de ingediende bezwaren alnog te negeren!
Eric Geboers heeft het nog altijd niet begrepen : Wel een CO2-bos planten als PR milieu-stunt maar niets willen doen aan de werkelijke milieu-overlast van zijn circuit! "The first step in solving any problem is recognizing there is one"
Commenting is disabled for this post.
Wait while more posts are being loaded