Post is pinned.Post has attachment
Het HondaPark ligt op 500m van het Habitatrichtlijngebied BE 2100040 "Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor" en het nog dichter bij de Natuurgebieden van de Gerheserheide ! 
Photo

Post has attachment
Red de Motorcross (BE) CO2 bossen : Jarenlang inzetten op PR-bomen in plaats van te werken aan vergunningshandhaving!

Bekijken we eens wat er bereikt is : in totaal zullen er 52000 bomen gepland zijn tegen een kostprijs 33.000 Euro, maar aan de ECHTE (geluids-)problematiek heeft men niet gewerkt!
Tegen deze kostprijs had men alle omlopen kunnen uitrusten met permanente geluidsmeetsystemen (Mylaps Munisense) en had men alle motorcrossers een gratis transponder kunnen aanbieden!!! De ware reden van dit verzaken aan de vergunningshandhaving verplichting: “dan moet ik 75% van de piloten weer naar huis sturen wegens een te luide uitlaatdemper”.
"Motorcross in België wordt nog georganiseerd zoals 40 à 50 jaar geleden." "Het is al een huzarenstuk om de 4 bestaande omlopen open te houden!" Het faillisement van de motorcross in België is hierdoor ondertussen onvermijdbaar en zelf veroorzaakt!

Post has attachment
EMX : KTM biedt nu met zijn 2018 Freeride E-XC nu ook een commercieel alternatief aan voor lawaai-sport : zelfde kost, zelfde vermogen, geen lawaai !!!

De prijzen voor de 2018 KTM Freeride E-XC zijn in KTM Belgium nog niet bekend maar in KTM USA komt KTM al uit met een competitieve commerciële oplossing : "The price for the new 2018 Freeride E-XC is the same as the Freeride 250 four-stroke". Ook voor de batterij-slijtage is er een oplossing : "KTM leases the battery/charger combo for €50 per month—about what KTM estimates you would spend on fuel".
En dan hebben we het nog niet over het verschil in motor-onderhoud : bij een elektrische motor enkel de borstels te vervangen, bij een 4- of 2-takt een kostelijke affaire !! En het geluidstechnisch onderhoud van de uitlaat moeten we niet bespreken want door de falende vergunningshandhaving in Vlaanderen vindt dit toch niet plaats !

Er is geen excuus meer voor Electric MX : zelfde kost, zelfde vermogen en geen lawaai is een beschikbaar alternatief !!!

Al jaren lang houdt de motorcross sector (Belgische Motorrijdersbond vzw / Fédération Motocycliste de Belgique abl) & Red De Motorcross-lobby onze overheid (Provincie Antwerpen; Vlaamse Regering; Joke Schauvliege; Philippe Muyters en Ben Weyts) een "Electrische Motorcross wortel" met een zeer lange stok (nog te weinig prestaties, batterij beperkingen, te duur,...) vóór. Nu dat het duidelijk is dat de technologie klaar is met leefbare alternatieven (KTM; Alta Motors; Honda Motorcycles & ATVs en Mugen lanceren de E.Rex), is het tijd dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt en het voorzorgsbeginsel vastgelegd in art 191 van het Europees verdrag voorop stelt. Dit wil zeggen de gezondheid van mensen, dieren of planten en de bescherming van het milieu laten primeren op lawaaisport!

Naast het feit dat de beroeps- en bezwaarschriften tegen de milieuvergunning van het HondaPark aantonen dat de vergunning niet milieu-technisch handhaafbaar is, tonen wij als drukkingsgroep "Red de Rust" nu ook aan dat er economisch haalbare alternatieven zijn waarmee rekening gehouden dit te worden (Best Beschikbare Technieken - zie Vlarem Art. 5.32.10.1.)
Het Electric MX tijdperk is dus echt aangebroken en het is nu tijd om serieuze plannen te maken voor de overstap naar een duurzame niet-lawaai-motorsport ! Een nieuwe vergunning voor 20jaar lawaaisporten in Circuit HondaPark Olmen kan dus geen behoorlijk bestuur zijn! "The first step in solving any problem is recognizing there is one"

Post has attachment
Eersel-Bladel (Noord-Brabant ; NL) : Blijvende druk voor geluidshandhaving van omwonenden op motorcrossterrein De Ketelberg (MC de Kempen). Deze handhaving komt echter niet vanzelf!

Rond het HondaPark is er van al dit NIETS! Er is geen erkenning dat het circuit overlast oplevert, er is geen buurtoverleg, er is geen externe vergunningshandhaving door de overheid, er zijn geen aarden wallen rond het circuit voor geluidsbuffering en er zijn geen constante geluidsmetingen die het geluid binnen de vergunningsgrenzen houden. Verder blijkt ook dat in Nederland het (onterechte) argument “wij waren er eerst” niet geldt : een bijkomende vestiging kan leiden tot meer geluidswerende maatregelen. Zoals Joël Smets het op 31.01.2017 in Lierop nog stelde : “Ze gaan me het in België niet in dank aannemen : het is in Nederland beter geregeld”.

Post has attachment
EMX : Constructeurs werken sterk aan batterij performance van Electric MX en brengen deze reeds in 2018 op de markt !

Teken aan de wand dat enkel de "innovators" zullen overleven?

Net nu dat Honda zijn "Honda 150 European Championship stopzet", "Monster Energy Kawasaki MX2 Racing Team" zich terug trekt uit de MX2 en Suzuki volledig stopt met zijn fabrieksteam "Suzuki World MXGP" is er wat constructeur-nieuws wat de Electric MX betreft.

Vóór het beëindigen van de bestaande milieuvergunning van het HondaPark op 07.04.2019 zal er zelfs volgens de woordvoerder van EG Events (uitbater HondaPark) een alternatief zijn “met electrische motoren”. Duidelijk is dat de technologie klaar is, de behoefte voor conversie zal echter vanuit de overheid (Provincie Antwerpen, Vlaamse Regering, Joke Schauvliege, Philippe Muyters en Ben Weyts) gecreëerd moeten worden.

Het Electric MX tijdperk is dus echt aangebroken en het is nu tijd om serieuze plannen te maken voor de overstap naar een duurzame niet-lawaai-motorsport ! Een nieuwe vergunning voor 20jaar lawaaisporten kan dus geen behoorlijk bestuur zijn! "The first step in solving any problem is recognizing there is one"

Post has attachment
Red De Motorcross (BE) : De zoveelste "powerbroker in de internationale motorcross" besluit op de politiek te schieten in plaats van de motorcrossproblematiek zelf op de lossen!

In een journalistiek niet-aangevochten vertoning op TV Limburg BE (sportcafe) ging men NIET in op de redenen waarom de vele circuits verdwenen (ruimtelijk illegaal ingepland) en het verlies van het maatschappelijk draagvlak voor lawaaisporten. Marnicq Bervoets liet echter na te vermelden dat er in Nederland wel een duidelijke ruimtelijke ordening is m.b.t. lawaaisporten. Circuits die meer dan 8u/week open zijn worden er in regel met de Europese richtlijn “omgevingslawaai” als industriële activiteit beschouwd. Verder is er een veel strengere handhaving en omlopen die de milieuwetten niet naleven worden er gesloten!

In plaats hiervan verkiest de voormalige motorcrosskampioen te schieten op de politiek (Joke Schauvliege & Philippe Muyters) die op dit moment de bestaande (niet-vergunningsrespecterende) omlopen trachten open te houden.

Zolang de heren "powerbrokers" (Joël Smets; Stefan Everts; Eric Geboers & Marnicq Bervoets) met hun staat-van-dienst hun eigen achterban niet kunnen "sensibiliseren” respect op te brengen voor omwonenden zal er in België geen plaats meer zijn (zelfs niet op industriegebieden) voor motorcrossomlopen!

Post has attachment
Circuit de Bresse (Saône-et-Loire, FR) : Rechtbank trekt vergunning voor karting-circuit in omdat er onvoldoende rekening gehouden werd door de overheid gekende geluidoverlast.

Ook de Vlaamse Regering is weldegelijk op de hoogte van de overlast die permanente omlopen voor lawaaisporten (waaronder Circuit HondaPark Olmen) veroorzaken.
Reeds op 08 november 2013 besloot de Vlaamse Regering : ​“De enige plaatsen in Vlaanderen die nog in aanmerking komen om er oefenterreinen in te richten, blijken de havens te zijn, omdat daar nog open plek is die per definitie vrij afgezonderd ligt van woongebied".
Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening en Sport Philippe Muyters : “Vlaanderen is dicht bebouwd en ik begrijp het standpunt van buurtbewoners zonder meer."
De afgeleverde milieuvergunning van EG Events (Hondapark Olmen) werd trouwens verleend zonder de ingediende bezwaarschriften inhoudelijk te behandelen! Verder werden er geen handhavingsvoorwaarden opgelegd, de vergunning kan dus in het vlaarem-beroep enkel maar vernietigd worden door de Vlaamse Minister Joke Schauvliege.

Post has attachment
Eurocircuit (Valkenswaard - NL) : Omwonenden gaan een serie rechtszaken over het Eurocircuit voeren omdat het circuit een "commerciëel bedrijf" geworden is.

Herkenbaar...
EG Events, de organisatie achter het HondaPark onder de vorm van een vzw, heeft eveneens commerciële ambities met de nieuwe (in beroepsprocedure aangevochten) milieuvergunning. Zo verklaarde op 31.12.2016 de "vervangende natuurlijke persoon" van EG Events : "...Dan pas gaan wij onze faciliteiten optimaal en commercieel rendabel kunnen benutten, en vandaar dat wij met onze nieuwbouwplanning op dat gebied van bij de start willen zorgen voor een perfect marketing-gericht project..." Geen wonder dat men gepoogd heeft om de openingsuren met 58% te verhogen door de sluitingsdagen zelf te kunnen inplannen op "regendagen".

Post has attachment
Eurocircuit (Valkenswaard - NL) : Gemeente legt beslissing van bestuursrechter naast zich neer en weigert te handhaven. Omwonenden stappen naar de rechter.

Herkenbaar : ook in "Nederland Gidsland"... een overheid die eigen regelgeving naast zich neerlegt, zelfs rechtelijke beslissingen! Hierdoor moeten omwonenden nodeloos hun rechten juridisch afdwingen!
Wel positief is dat er in Valkenswaard een signaal gegeven wordt dat lawaaisporten gelimiteerd worden en bijkomende capaciteiten voorbehouden zijn aan "voertuigen zonder verbrandingsmotor".

Post has attachment
Sherbrooke, Saint-Élie (Quebec - CA) : Omwonenden klagen niet-representatieve geluidmetingen aan!

Wederom zeer herkenbaar : "één geluidsmeting maakt een vergunning niet" (naar analogie met het gezegde "één zwaluw maakt de lente niet" ).
Enkel een voortdurende geluidmeting rond lawaaisport-terreinen kan een vergunninghandhaving vormen! Alles minder is "grove nalatigheid".
Wait while more posts are being loaded