عکس

Post has attachment
به خرچنگ گفتن آرزوت چیه ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
یه نگاه به من کرد ، یه نگاه به دولش
، یه نگاه به دستاش ،
گفت که :
.
.
.
برام جق میزنی؟
Photo

Post has attachment
ایا میدانستید خرس های قطبی چون سفید هستند نمیتونن برن ختمفقط میتونن تو شادیاتون جبران کنن 😐😐
Photo
Wait while more posts are being loaded