Bu sitede yer alan ya da eklenen yorum, tavsiye ve yazılardan; yorum, yazı ve tavsiyede bulunanların kendileri sorumludur.

Sitedeki konulara yazılan bilgiler genellikle kaynaklı olarak verilmektedir ve soru oluşturma amacıyla kısmen derlenmektedir.

Bu bağlamda özellikle hukuki, idari, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe, sağlık ve beslenme gibi konularda bilgilendirme amaçlıdır.

Bilgi çağında "bugün doğru bilinen bilgi ve uygulama yarın yanlış olarak değerlendirilebilmektedir". Ya da bir düzenleme geçerliliğini yitirebilmektedir.

Bundan dolay uzman görüşü gerektiren spesifik konular ilgili uzmanlardan sorulmalıdır ve öğrenilmelidir.
Wait while more posts are being loaded