Post is pinned.Post has attachment
+amin amini
بدین وسیله کمال احترام و قدردانی خود را از بذل محبتها و الطاف خالصانه از شماامین عزیزو تمامی افرادی که در مراسم وفات يافتن دایی بزرگوارم ابراز همدردی داشتند خاضعانه سپاسگزار هستم و اذعان دارم که زبان قدردانی و شکرگذاری تمام و کمالدر برابر محبتها و عنایات اعزه، در فقدان …. قاصر است

امید است همگان مشمول عنایات خاصه ذات اقدس

باری تعالی واقع شده باشیم

بینهایت این حقیراز لطفتون بینهایت سپاسگزارم
Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has shared content

Post has shared content
Wait while more posts are being loaded