Komunita Československého sdružení uživatelů TeXu
See all
Members (23)
Roman Plch's profile photo
Robert Mařík's profile photo
Rostislav T.'s profile photo
Michal Růžička's profile photo
Pavel Satrapa's profile photo
Jirka Grunt (jirig)'s profile photo
Vít Novotný's profile photo
Milan Zink's profile photo
Petra Povolna's profile photo
Pavel Novák's profile photo
Michal Bulant's profile photo
Zdeněk Hašek's profile photo
MKOFFICE CREATIVE STUDIO's profile photo
Petr Hercík's profile photo
Petr Sojka's profile photo
Jaroslav Hajtmar's profile photo
Zdenek Wagner's profile photo
Daniel Arceo's profile photo
Tomáš Klinkovský's profile photo

Stream

Join this community to post or comment

Roman Plch
owner

Diskuse  - 
 
http://www.doi2bib.org
Pěkná služba doi2bib pro snadnou
přípravu bib záznamu dle doi
 ·  Translate
Easy generation of citations in BibTeX format from digital object identifiers (DOIs).
1
Add a comment...

Roman Plch
owner

Diskuse  - 
 
Ke stažení prezentace z přednášky Víta Novotného: Práce s jazykem Markdown v rámci TeXových dokumentů
Vítek Novotný přednesl v sobotu 17. prosince 2016 na Mendelově univerzitě v Brně zvanou přednášku při valném shromáždění CSTUG. Prezentace je nyní k dispozici ke stažení ve formátu PDF.
https://www.cstug.cz/fileadmin/user_upload/MarkdownInTeXDocs.pdf
 ·  Translate
1
Add a comment...

Roman Plch
owner

Diskuse  - 
 
Vážení TeXisté,

dovoluji si Vás pozvat na dvě přednášky, které budou předneseny před valným shromážděním v sobotu 17.12.2016:

Přednáška Víta Novotného: Práce s jazykem Markdown v rámci TeXových dokumentů
Přednáška Dávida Luptáka: Sadzba bibliografie podľa normy ISO 690 v systéme LaTeX

Přednášky jsou veřejně přístupné pro kohokoliv.

Bližší informace najdete na https://www.cstug.cz/

Zdeněk Wagner
 ·  Translate
1
Add a comment...

Roman Plch
owner

Diskuse  - 
 
Vážení členové,

letošní rok je posledním rokem tříletého volebního období současného
výboru. Volby nového výboru proběhnou (opět elektronicky i prezenčně) na
valném shromáždění, jehož termín dosud nebyl stanoven. Přestože zbývá
ještě několik měsíců, je vhodné, aby ti z vás, kdo by chtěli zlepšit
činnost sdružení, začali již v předstihu přemýšlet o své kandidatuře do
výboru. Přestože je opravdu času dost, můžete své kandidatury posílat
již nyní. Je třeba uvést jméno, příjmení, případně akademické tituly a
pracoviště, svoji stručnou charakteristiku a specifikovat, čemu se ve
výboru chcete věnovat. Kandidatury shromažďuje Zdeněk Wagner
<zdenek.wagner@gmail.com>

Jménem výboru CSTUGu
Zdeněk Wagner
 ·  Translate
1
Add a comment...

Roman Plch
owner

Diskuse  - 
 
Detexify (pomocník pro vyhledávání matematických symbolů) pro Android - nyní funguje velmi pěkně. ;-)
 ·  Translate
This app lets you draw a symbol, and shows you the closest latex symbols, their command, package, and mode.Why use this app ? - it works - it uses very few mobile data (symbols are already in the app, and the server sends few data) Tato aplikace umožňuje kreslit symbol, a ukazuje vám nejbližší latexové symboly, jejich vedením, obalu, a režim.Proč používat tuto aplikaci? - funguje to - Používá velmi málo mobilní data (symboly jsou již v aplikaci...
1
Add a comment...

Roman Plch
owner

Diskuse  - 
 
Vážení členové,

letošní rok je posledním rokem tříletého volebního období současného
výboru. Volby nového výboru proběhnou (opět elektronicky i prezenčně) na
valném shromáždění, jehož termín dosud nebyl stanoven. Přestože zbývá
ještě několik měsíců, je vhodné, aby ti z vás, kdo by chtěli zlepšit
činnost sdružení, začali již v předstihu přemýšlet o své kandidatuře do
výboru. Přestože je opravdu času dost, můžete své kandidatury posílat
již nyní. Je třeba uvést jméno, příjmení, případně akademické tituly a
pracoviště, svoji stručnou charakteristiku a specifikovat, čemu se ve
výboru chcete věnovat. Kandidatury shromažďuje Zdeněk Wagner
<zdenek.wagner@gmail.com>
 ·  Translate
1
Add a comment...

Roman Plch
owner

Diskuse  - 
 
Spell-checker v Overleaf nyní podporuje češtinu.
Following a recent update to our spell-checker to use a more comprehensive and more stable set of libraries, we're also delighted to have added five additional language options!
1
Add a comment...

Roman Plch
owner

Diskuse  - 
 
Ke stažení prezentace z přednášky Michala Hofticha Konverze LaTeX dokumentů do formátů elektronických knih
 ·  Translate
1
Add a comment...

Roman Plch
owner

Diskuse  - 
 
PF 2016
 ·  Translate
Soubor nelze otevřít, protože v prohlížeči nemáte povolen JavaScript. Povolte JavaScript a načtěte soubor znovu. 0.
1
Roman Plch's profile photo
 
Tady https://www.overleaf.com/read/mrjbknbbrjhy i se zdrojákem. :)
 ·  Translate
Add a comment...

Roman Plch
owner

Diskuse  - 
 
Last week I participated in the annual PDF Technical Conference in San Jose, California. I gave a talk about EPUB but my bigger interest was to check-in on the state of the PDF ecosystem. Clearly, PDF still holds a dominant position in electronic documents, which continue to be critical to ...
1
Add a comment...

About this community

Posláním sdružení je vytvářet předpoklady pro všestranné využívání a další rozvoj jazyka počítačové typografie TeX a příbuzného programového vybavení pro stolní tisk, zejména mezi českými a slovenskými uživateli. CSTUG organizuje konference a semináře, podporuje TUG, programovací jazyk Lua, rozvoj Metapostu, vývoj rodin písem Latin Modern a TeX Gyre.
Botanická 68a, 602 00 Brno

Roman Plch
owner

Diskuse  - 
 
Skládané kalendáře 2017 ke stažení
Skládanky kompletně spočítané a vysázené pomocí nástrojů TeX a MetaPost
Autorem je Karel Horák.
https://www.cstug.cz/fileadmin/user_upload/calendar-2017-by-tex-and-metapost.pdf
 ·  Translate
1
Add a comment...

Roman Plch
owner

Diskuse  - 
 
Ke stažení prezentace z přednášky Dávida Luptáka: Sadzba bibliografie podľa normy ISO 690 v systéme LaTeX
Dávid Lupták přednesl v sobotu 17. prosince 2016 na Mendelově univerzitě v Brně zvanou přednášku při valném shromáždění CSTUG. Prezentace je nyní k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

https://www.cstug.cz/fileadmin/user_upload/BibliografieDleISO690BibLaTeXem.pdf
 ·  Translate
1
Add a comment...

Roman Plch
owner

Diskuse  - 
 
Příjemci výtisků časopisu TUGboat (https://www.tug.org/TUGboat/ )

1. Knižnice a edičné centrum FMFI UK, Bratislava
2. Knihovna FEL ČVUT, Praha
3. Knihovna MÚ AV ČR, Praha
4. Marcel Takáč
5. Univerzitná knižnice TUKE, Košice
6. Knihovna MFF UK
7. Katedra matematiky UO
8. Krajská vědecká knihovna v Liberci


 ·  Translate
1
Add a comment...

Roman Plch
owner

Diskuse  - 
 
Zpravodaj 1-2/2015 je již v distribuci a jeho obsah najdete na
http://bulletin.cstug.cz/.
 ·  Translate
Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. O Zpravodaji, Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu je vydáván v tištěné podobě a distribuován zdarma členům sdružení. Po uplynutí dvanácti měsíců od tištěného vydání je poskytován v elektronické podobě (PDF). ISSN
1
Add a comment...

Roman Plch
owner

Diskuse  - 
 
Na FI MU byla obhájena zajímavá bakalářská práce Davida Luptáka:

Bakalárska práca sa zaoberá sadzbou bibliografie podľa normy ISO 690,
predovšetkým v sádzacom systéme LaTeX za pomoci balíka BibLaTeX.
V prvej kapitole je stručne popísaná najnovšia verzia normy ISO 690 z roku
2010 (jej český ekvivalent ČSN ISO 690:2011), ktorá ruší a plne nahradzuje
predošlé verzie noriem (dvojicu ISO 690:1987 a ISO 690-2:1997, resp. české
ekvivalenty ČSN ISO 690:1996 a ČSN ISO 690-2:2000).
V nasledujúcich kapitolách sa nachádza prehľadové zhrnutie existujúcich
citačných manažérov alebo generátorov s podporou citovania podľa normy ISO 690
(Citace.com , Zotero, OPmac-bib, etc.) a porovnanie možností sadzby bibliografie
v systéme na prípravu dokumentov LaTeX (moderný BibLaTeX oproti starodávnemu
BibTeXu).
V záverečných kapitolách je predstavené implementované riešenie (vychádzajúce z
existujúceho projektu od Michala Hofticha) spolu s jeho vyhodnotením.
Odkaz na bakalársku prácu: https://is.muni.cz/auth/th/422640/fi_b/
Odkaz na medzinárodný archív CTAN: https://www.ctan.org/pkg/biblatex-iso690
Odkaz na projekt na GitHube: https://github.com/michal-h21/biblatex-iso690
Odkaz na predstavenie balíka na diskusnom fóre IS: https://is.muni.cz/auth/df/fithesis-sazba/60415126/63867635 
 ·  Translate
2
Add a comment...

Roman Plch
owner

Diskuse  - 
 
Vychází Zpravodaj CSTUG 2015-12

Obsah čísla je tento:
Zdeněk Wagner: Úvodní slovo 1
Ondřej Kutal: Tvorba matematické grafiky pomocí programu
Asymptote 2
Roman Plch: Matematika na čtečkách e-knih 70
Vít Novotný: The Trends in the Usage of TeX for the Preparation
of Theses and Dissertations at the Masaryk University in Brno 80
Jan Šustek: Načítání souboru s argumenty v TeXu 86
Informace o Zpravodaji CSTUG a pokyny autorům 95
S číslem bude rozesíláno i DVD TeXlive 2015.
 ·  Translate
2
Add a comment...

Roman Plch
owner

Diskuse  - 
 
GET IT DONE WITH XODO. With Xodo, you can edit, annotate, sign, and share PDFs on desktop, mobile, and web. Xodo makes working with PDFs quick and easy, so you can get things done. LAUNCH NOW. Use Xodo on any device FREE!
1
Add a comment...

Roman Plch
owner

Diskuse  - 
 
Perform mathematics calculations with LaTeX. TexVar produces beautiful LaTeX equations and can be implemented into every LaTeX document.
1
Add a comment...